De oppositie wilde via een door Burgerbelangen Amstelveen ingediend amendement vastleggen dat in de Noorder Legmeerpolder Oost in principe geen zonneweiden komen, maar de coalitie zag daar niets in. Een meerderheid in de gemeenteraad stelde woensdag onverkort de ‘Visie op zonne-energie Amstelveen’ vast. Daarin komen weliswaar eerst de platte daken, ook op de gebouwen op het nieuwe Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) voor zonnepanelen in aanmerking, maar als die eerste ‘treden’ van de ladder niet lukken ook de polder.

Met de instemming voor haar visie was natuurlijk wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening tevreden. Ze was in die visie, een beleidsstuk van de gemeente, ook terughoudend wat de Noorder Legmeerpolder betreft, zei ze. “Alleen als er draagvlak voor is, gaan we die gebruiken, maar de gemeenteraad heeft daarin het laatste woord.” Met die terughoudendheid was ook Michel Becker van AVA tevreden, die een motie indiende, maar die ook weer terug nam. Daarin stond ook de terughoudendheid centraal.

Ruzie

De vergadering begon met een schorsing, aangevraagd door raadslid Martin Kortekaas van GroenLinks, die betoogde dat eigenlijk de motie (waarmee AVA op het laatste moment schijnt te zijn gekomen) en het amendement eigenlijk hetzelfde zeggen. Om de ruzie uit te vechten trokken de partijen zich terug, maar men kwam onverrichter zake uit de achterkamer terug. Zowel de later ingetrokken motie als het amendement, een forser instrument, bleven in takt.

Ingetrokken

Becker had trouwens voorzien, naar hij zei, dat het amendement het niet zou halen. Vandaar zijn toch wel mildere motie, die hij – kennelijk gerustgesteld door de wethouder – weer introk.

Met het ontraden van het amendement door B&W was GroenLinks-raadslid Lennart de Looze het geenszins eens. “Wij lijken een één lijn te zitten, waarom houdt u tegen dat wij het aanbrengen van zonneweiden in de polder uitstellen”, vroeg hij Gordon. Maar die vond in de visie voldoende gegarandeerd dat pas in uiterste noodzaak de velden in de polder aan de orde komen. Het amendement werd met 19 tegen 16 stemmen verworpen, waarna de visie er met 25 tegen 10 stemmen doorkwam. Burgerbelangen, SP en GroenLinks stemden tegen die visie.

‘Prima’

Om een visie aan te passen is nu eenmaal een amendement nodig, betoogde De Looze. Het ging de indieners daarvan vooral om het tijdstip waarin de motie ter kennis van de andere partijen was gebracht, vlak voor de vergadering.

Namens de VVD zei Arjan Gerritsen de door B&W gepresenteerde visie op de zonne-energie “prima” te vinden. Fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP constateerde dat men ook een besluit heeft genomen over het weren van woningbouw in de Bovenkerkerpolder. Iets dergelijks zou men nu volgens hem kunnen doen jegens zonnevelden in de Noorder Legmeer Polder Oost.

Toekomst

In het amendement werd voorgesteld in de visie vast te leggen dat het deelgebied tussen BATZ en Bovenkerkerpolder relatief klein is en er voorlopig voldoende alternatieven zijn om zonne-energie op te wekken. “Echter mochten in de toekomst deze mogelijkheden maximaal zijn benut en wordt er nog niet voldoende duurzame energie opgewekt, dan zal de keuze voor uitsluiting van grondgebonden zonne-energie opwek in dit gebied door de gemeenteraad (in samenspraak met belanghebbenden) heroverwogen worden,” zei het amendement verder.

Maar de coalitie (VVD, D66 en PvdA) was het daarmee niet eens en vond dat in de nu door B&W voorgestelde toekomstvisie voldoende waarborgen bevat om eerst andere mogelijkheden te benutten, voordat naar de polder wordt gekeken. Overigens vinden bewoners dat niet, zoals vier insprekers namens hen tijdens een raadscommissie eerder verklaarden.

1 REACTIE

  1. Wat een geleuter! Iedereen weet toch dat als B&W iets voorstelt, dat er direct een meerderheid voor is in de raad. Dit is gewoon de democratie in Amstelveen! IJzeren kadaverdiscipline bij de coalitiegenoten. En een groot deel van de oppositie sluit zich daar ook zeer opportunistisch bij aan in de hoop dat ze in de toekomst door de VVD ook op het pluche worden getolereerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.