De in een startnotitie weergegeven bouwplannen voor het Alleman Kwartier in Bankras zijn te pompeus voor de wijk. Dat vertelden diverse insprekers en raadsleden tijdens de donderdag gehouden digitale vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Men heeft onder meer bezwaar tegen de 18 meter hoogte van de complexen, waarvoor het bestaande bestemmingsplan moet worden gewijzigd, want in het nu bestaande geldt de helft (9 meter).

Gonnie van Rietschoten

Op de plek van de gesloopte Bankrashal komt een multifunctioneel gebouw met daarin een wijk- en een medisch centrum, alsmede 56 koopappartementen van € 363.000 (70 meter, twee of drie kamers). Aan de overkant, waar nu Alleman is gevestigd, komen behalve dertig sociale huurwoningen nog eens zestig koopflats voor € 310.000.

Verdichten

De insprekers, onder wie vertegenwoordiger Horsman van de stichting Allemansbelang, zeiden elk vertrouwen in de lokale overheid te hebben verloren. De door B&W gewenste groei naar 125.000 inwoners brengt nu eenmaal verdichting en hoogbouw met zich mee, dus bouwen op elke ruimte die zich daartoe maar enigszins leent. “Je doet het nooit goed”, verzuchtte wethouder Floor Gordon, waarbij zij vooral naar de direct omwonenden verwees.

Niet serieus+

Dat de gemeente het niet iedereen naar de zin kan maken en er meer woningen moeten

Dick Aanen

komen, was ook Gonnie van Rietschoten van Actief voor Amstelveen (AVA) wel met haar eens, maar zij vond dat er met ruim honderd reacties op de concept startnotitie toch nog wel eens naar de plannen kon worden gekeken. De antwoorden op alle klachten waren naar haar mening toch tamelijk onderkoeld. “De indieners ervan voelen zich niet serieus genomen”,  constateerde Van Rietschoten.

Beton

Arnout van den Bosch (PvdA)

En volgens Dick Aanen van het CDA stond de startnotitie eigenlijk niet echt aan de start. “De plannen zijn al in beton gegoten. Het is een document waar we alleen nog ja of nee op kunnen zeggen. Wij zijn niet tegen de bouw van woningen, maar het mag in de wijk uit de zestiger jaren wel minder pompeus.”

Maar PvdA-raadslid Arnout van den Bosch, samen met VVD en D66 behorend tot de coalitie, vond de startnotitie prima, omdat men als er een duidelijk plan ligt volgens hem pas een besluit kan nemen. En bovendien was hij blij dat 21% (dertig woningen) in de sociale huursector erbij komt. Verder pleitte hij voor beter openbaar vervoer naar het Alleman Kwartier, want hij had uitgerekend dat de dichtst bijzijnde tramhalte nu 700 meter lopen is, wat op bezwaren voor sommigen kan stuiten.

Prijs

Er wordt enorm verdicht, vinden de insprekers, waardoor niets meer van de bestaande

Jacqueline Solleveld

op lucht, licht, groen en ruimte geïnspireerde wijk over blijft. “Tegen welke prijs willen wij verdichten?” vroeg Jacqueline Solleveld van Burgerbelang Amstelveen (bbA). “Het is nu al een drama in die wijk te komen en ook de leefbaarheid in de buurt staat op het spel. De beantwoording van de klachten van omwonenden, doet geen enkel recht aan hun zienswijzen over de plannen.” Het raadslid was geneigd het met en eens te zijn.

Tegenstelling

Geheel anders dan de VVD-er Gerritsen, die de impact op de omgeving acceptabel vond. Volgens hem biedt een startnotitie nog ruimte om het geheel beter in de buurt in te passen. Er bestaat, zei Patrick Adriaans van de SP. Een tegenstelling tussen de nodige verdichting voor meer woningen en het feit dat de gemeente de wijk niet wil verstoren. Maar het euvel van een zogenaamde startnotitie is, waar ook het CDA al op had gewezen, dat men in feite teveel vastlegt. “Elke keer ligt al veel vast en kunnen we alleen nog in de marge wat veranderen.”

Groeiende plaat

Floortje Gordon

De buurtbewoners voelen zich niet serieus genomen, constateerde ook raadslid De Looze van GroenLinks. Hij was wel blij dat bij de plannen in elk geval een deel sociale huur betreft. “Maar het is een druppel op een gloeiende plaat.”

Intussen heeft de gemeente haar uiterste best gedaan, maar het is weer niet gelukt de buurt mee te krijgen, stelde wethouder Floor Gordon vast. “Wat voor de één goed is, is dat voor de ander nu eenmaal niet.” Ze zei aan verdichten van de stad niet te ontkomen, omdat men nu eenmaal het buitengebied ervan groen en open wil houden. “Als we volledige vrijheid geven aan omwonenden komen er geen woningen bij, misschien een paar villa’s. Ik betreur het dat men zegt met mij niet goed te hebben gesproken.” Volgens Gordon is de startnotitie een kader stellende nota en zij sprak tegen dat bijvoorbeeld GroenLinks vindt dat er nu al een compleet beeld ligt. Ze bleef overigens het antwoord schuldig op de vraag van onder meer bbA aan welke knoppen de gemeenteraad in de toekomst nog kan draaien. “Er zal wel iets veranderen in de wijk”, zei ze.

Vertrouwen

De bewoners van de wijk, verenigd in Allemans Belang, hebben er weinig vertrouwen in dat

Lennart de Looze

het nog goed komt. “Dat vertrouwen in de gemeente is na negen jaar compleet verdwenen”, zei de woordvoerder. Hij kondigde aan dat de actiegroep in de toekomst alle middelen zal inzetten qua procedures om de nu bestaande plannen te boycotten. “De leefbaarheid in de wijk wordt genekt. We zijn inmiddels drie projectleiders en twee wethouders verder, maar er is eigenlijk nooit serieus gepraat.”

3 REACTIES

  1. Ik citeer: ” “Je doet het nooit goed”, verzuchtte wethouder Floor Gordon, waarbij zij vooral naar de direct omwonenden verwees”.
    Inderdaad Mw. Gordon B&W Amstelveen doen het nooit goed. Wanneer het niet uitkomt worden regels gewoon genegeerd of simpelweg veranderd zoals b.v. aanpassing van bestemmingsplannen. Daar zijn de afgelopen tijd genoeg voorbeelden van te noemen.

    Wellicht moet B&W zich eens gaan afvragen of Amstelveen inmiddels niet is vol gebouwd zeker als zij zelf heeft besloten om de Bovenkerkerpolder niet voor woningbouw te bestemmen.

    U dient zich te realiseren dat u er bent voor de burgers en niet omgekeerd. Democratie betekent de wil van het volk en niet de wil van Mw. Gordon.

  2. Het wordt tijd dat het Rijk eens ingrijpt, want dit is allemaal gepiel in de marge. Overal in de Randstad is een gierende woningnood. Overal raakt het groen steeds meer versnipperd en gewone mensen kunnen geen huis meer betalen. Misschien dan toch eens denken over een soort Markerwaard. Een landelijke visie over de woningnood ontbreekt of werkt niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.