Verbijsterd is het bestuur van RTVA over het voorstel van wethouder Rob Ellermeijer aan de gemeenteraad de omroep de licentie voor lokale omroep in Amstelveen te ontnemen. “Het college zegt daarmee feitelijk dat het geen behoefte heeft aan een onafhankelijke Amstelveense omroep en al helemaal niet aan een sterke omroep.”

Overigens gaat RTVA voorbij aan het feit dat de gemeente blijkbaar op zoek is naar initiatiefnemers voor een compleet nieuwe omroep ((of die al achter de hand heeft).

Huisvesting

Het RTVA-bestuur ziet geen objectieve grond voor dit raadsvoorstel, zegt het. En voert aan dat PBO (programma beleidsbepalend orgaan) volledig is vernieuwd en de afspraken op het gebied van technische en personele samenwerking zeer gedetailleerd zijn uitgewerkt.

Het door  RTVA en NH Media gepresenteerde bedrijfsplan bood volgens de lokale omroep adequaat antwoord op alle criteria van de gemeente. “De door de gemeente gesuggereerde huisvesting op of rond het Stadshart werd gezien als een aantrekkelijke optie, mits daar tegen een aantrekkelijke prijs (gezien het beperkte budget van de omroep) plaats gevonden kon worden voor het nieuwe redactieteam en de overige activiteiten van AmstelNieuws.”

235 mille

Voor 2020 maakte het RTVA-bestuur – zoals door de gemeente gevraagd – een begroting op basis van een subsidie van 145.000 euro, meldt het bestuur. “Om een samenwerking op basis gelijkwaardigheid enigszins te kunnen waarborgen, vroeg het RTVA-bestuur de gemeente met ingang van 2021 een verhoging van de jaarlijkse bijdrage naar 235.000 euro. Op die manier konden NH Media en RTVA een min of meer gelijke bijdrage leveren in de samenwerking, die als belangrijkste doel heeft een positieve bijdrage te leveren aan de lokale journalistiek in Amstelveen.”

Stappen

Het RTVA-bestuur beraadt zich over ‘mogelijke stappen’ ten aanzien van het voorstel van het college om de gemeenteraad een negatief advies te laten uitbrengen over de (ruim anderhalf jaar geleden tijdig aangevraagde) uitzendlicentie voor RTVA. “Deze licentie wordt verleend door het Commissariaat voor de Media, waarbij de gemeenteraad toetst of een organisatie voldoet aan de wettelijke criteria”, zegt RTVA. “Een belangrijk punt daarbij is dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) representatief is samengesteld voor de lokale samenleving. Juist dat PBO is recent vrijwel volledig vernieuwd en voldoet de wettelijke eisen.”

7 REACTIES

 1. Dit (zie hieronder) stelt artikel 2.61 van de Mediawet.

  Als ik het goed begrijp uit het collegevoorstel voldoet RTV Amstelveen aan de vereisten mbt statuten, is er een (vernieuwd) Programmabeleidsbepalend orgaan dat representatief is. En ook het bestuur is vernieuwd en PvdA-partijmensen zijn weg.

  Als RTV Amstelveen voldoet aan deze eisen, moet de gemeenteraad aangeven dat RTV Amstelveen daaraan voldoet.
  De Mediawet spreekt niet over vernieuwing of andere dingen die moeten vanuit de gemeente. De bekosting is wel wettelijk geregeld op minimaal 1,32 euro per huishouden dus grofweg 120.000 euro per jaar.

  Lijkt er op dat de als de gemeenteraad hier in meegaat, ze juridisch mank gaan lopen. Waarom?
  – Het is het Commissariaat voor de Media die een licentie afgeeft en niet de gemeente of gemeenteraad
  – De gemeenteraad heeft een adviserende functie over onderstaande, over al het andere mbt de licentie gaat de gemeente niet (ze mag altijd meer geld geven, hoeft niet)
  – RTV Amstelveen heeft tijdig een nieuwe uitzendlicentie aangevraagd. Ondertussen is die door de gemeenteraad uitblijvende advisering over onderstaande verlopen.
  – Zie niet in waarom het CvdM dit advies van de gemeenteraad zou moeten overnemen als RTV Amstelveen zich WEL aan onderstaande houdt. Gemeenteraad kan reprimande krijgen.

  Artikel 2.61 Mediawet
  1 Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau kan het Commissariaat regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke media-instellingen aanwijzen volgens de bepalingen van deze paragraaf.
  2 Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
  a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
  b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; en
  c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
  3 Aanwijzing geschiedt nadat provinciale staten hebben dan wel de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in het tweede lid, voldoet.

 2. “Voor de verzorging van de publieke mediadiensten op regionaal en lokaal niveau KAN het Commissariaat regionale respectievelijk lokale instellingen als publieke media-instellingen aanwijzen volgens de bepalingen van deze paragraaf.”

  Het CvdM is dus nergens toe verplicht.

  • Maar CvdM moet wel goede redenen hebben af te wijzen met in dit geval het gevolg dat er geen lokale omroep meer is (immers tijdens de aanvraagperiode voor afloop van de huidige licentie in augustus jl, heeft niemand anders zich gemeld). Die discussie ligt dus bij het CvdM en dus NIET bij de gemeenteraad dat is mn punt. Gemeenteraad gaat alleen over genoemde wettelijke advieszaken. B&W eigent aan de gemeenteraad bevoegdheden toe die ze niet hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.