Met zijn toekomstplannen, waarbij in samenwerking met NH Media de lokale en regionale zender AmstelNieuws wordt gesticht, heeft de lokale omroep RTV Amstelveen B&W niet kunnen overtuigen. Het plan voorziet volgens wethouder Rob Ellermeijer niet in de door de gemeenteraad gevraagde vernieuwing en kwaliteitsimpuls. Hij stelt een negatief advies aan het Commissariaat voor de Media voor, waardoor RTVA als lokale omroep zijn licentie verliest. Ellermeijer wil ook de subsidie aan de lokale omroep afbouwen en per 1 januari 2021 stoppen. Er stond € 145.000 op de begroting, het dubbele van wat wettelijk is voorgeschreven. Volgens RTVA zou dat € 235.000 moeten worden.

Rob Ellermeijer

Die zender heeft de licentie aangevraagd, maar het wettelijk benodigde advies van de gemeente werd keer op keer uitgesteld, waardoor het station in feite zonder vergunning uitzond. Nu willen B&W dus negatief adviseren.

Bedrijfsplan

Een samenwerkingsovereenkomst met NH Media en een door RTVA-vicevoorzitter Roel Smit opgesteld bedrijfsplan voldoen naar de mening van de wethouder onvoldoende aan de gestelde criteria. Kennelijk is hij van plan een compleet nieuwe lokale omroep zich in de strijd om de licentie te laten mengen. “We vinden een lokale omroep met een goed bereik en inspelend op de mediabehoefte van deze tijd belangrijk. Daarom geven we graag ruimte aan nieuwe initiatieven voor een lokale omroep in Amstelveen,” zegt hij. “Zo maken we de weg vrij voor andere partijen om met een initiatief te komen waarmee wel wordt voldaan aan de gevraagde vernieuwing.”

NH Media

Overigens wil hij dat ook een nieuwe lokale omroep wel met NH Media gaat samenwerken, zoals door de gemeenteraad gevraagd. Te zijner tijd denkt Ellermeijer over een nieuwe licentie aanvraag te adviseren, die aansluit ‘op door de gemeenteraad gestelde kaders’.

Volgens procesbegeleider en docent onderzoeksjournalistiek Henk Bas van de Universiteit

Roel Smit

van Amsterdam is aan vier van de zeven van de door de gemeente eerder gestelde criteria voldaan. Conclusie van Bas: ‘RTVA voldoet aan vier van de zeven door de gemeenteraad geformuleerde criteria. Het gaat dan om bestuurlijke vernieuwing, techniek, personeelsorganisatie, en werkorganisatie.  RTVA voldoet niet aan drie van de zeven door de gemeenteraad geformuleerde criteria, namelijk om inhoudelijke uitwerking van vernieuwing, bedrijfsvoering en huisvesting.’

Bibliotheek

Gemeenteraad

De laatste zou volgens de gemeente in het Stadshart moeten, waar RTVA onder meer met verhuisplannen hebbende bibliotheek sprak. Maar verder dan een inspanningsbelofte kwam het niet, vindt Bas. Uit de woorden van Smit is op te maken dat huisvesting een kip-en-ei-kwestie is. Zolang er geen bijdrage van de gemeente komt kan moeilijk naar andere (en duurdere) bedrijfsruimte worden uitgezien. Er is minstens 120 vierkante meter nodig, vindt RTVA. Maar Bas denkt dat kwaliteit niets met dat vloeroppervlak heeft te maken. Overigens mist hij enige onderbouwing van de 120 meter.

Redactiestatuut

Ellermeijer zegt in zijn voorstel aan de gemeenteraad onvoldoende vertrouwen te hebben in het realiseren van de door die raad geëiste vernieuwing en meerwaarde die RTVA kan bieden met de daarvoor beschikbare middelen. Verder wordt ook niet op alle onderdelen voldaan aan de mediawet, zegt hij. “Zo ontbreekt een actueel redactiestatuut, waarin de beoogde vergaande samenwerking en vernieuwing tot uiting komt.”

Het op de begroting voor een lokale omroep gereserveerde geld (€ 145.000) blijft daarvoor wel beschikbaar. “Wij staan open langs het uitgangspunt ‘right to challenge’ voor initiatieven die beter dan RTVA in staat zijn te voldoen aan de gestelde eisen aan een vernieuwde lokale omroep, die de gewenste kwaliteitsimpuls en continuïteit kan brengen,” zeggen B&W in hun voorstel.

Criteria

B&W vinden dus dat de door de raad beoogde vernieuwing van stichting RTVA (RTVA) niet blijkt uit het bedrijfsplan, omdat dit niet aan de vooraf gestelde criteria voldoet. Dat spreekt Roel Smit tegen, omdat hij die criteria als basis voor het plan gebruikte.

De gemeenteraad kwam in december 2018 met een motie over de toekomst van de lokale omroep en de randvoorwaarden voor de bekostiging. Daarin werd gezegd dat een vergaande samenwerking met NH Media was vereist. “Eind 2019 bleek dat die te weinig van de grond was gekomen,” zegt Ellermeijer. “Juist de beoogde inhoudelijke vernieuwing op alle mediakanalen wordt als zeer belangrijk gezien. En daaraan voldoet ook volgens de externe specialist het ingediende plan niet. Dat geeft dus niet het vertrouwen dat RTVA dit zal realiseren. Amstelveen is toe aan een nieuwe lokale omroep die jong en oud aanspreekt, met moderne media-uitingen in het centrum van de Amstelveense samenleving.”

Reclame

Een voorstel hoe andere inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord, zoals landelijke subsidies voor de professionalisering van de lokale omroep of advertentie- of sponsorinkomsten ontbreekt, zegt hij ook. Intussen zijn wel het bestuur en het programma beleidsbepalende orgaan (PBO) vernieuwd. “Maar verder zien wij weinig uitwerking van waar de gemeenteraad om had gevraagd.”

Bij de afbouw wordt in overleg met RTVA op zorgvuldige wijze omgegaan met de daar n dienst zijnde werknemer,  die zonodig wordt begeleid naar een andere baan.

Waakhond

Henk Sas acht een journalistieke waakhond intussen wel op zijn plaats. Ondanks de tien partijen in de gemeenteraad spreekt hij van een zekere politieke homogeniteit.  “Die is een groot goed omdat het wijst op een ruime mate van eensgezindheid. Onmiskenbaar heeft die eensgezindheid echter ook een groot nadeel. Het schept de noodzaak voor het organiseren van een krachtige, kritische waakhond die het reilen en zeilen in de gemeente in de gaten houdt. Dit laatste is een rol die over het algemeen wordt toebedeeld aan de journalistiek. Niets wijst erop dat die onafhankelijkheid in Amstelveen in het geding zou zijn. Maar van rust en continuïteit is mijns inziens de afgelopen jaren te weinig sprake geweest.”

10 REACTIES

 1. Wie springt er in het gat dat RTVA achterlaat? De gemeente kan wel een krachtige journalistieke waakhond gebruiken nu een wethouder al interviews schrijft met burgers voor het Amstelveens Nieuwsblad.

 2. “Henk Sas wijst er op dat de onafhankelijkheid in Amstelveen in het geding zou zijn.” Henk Sas wijst er ook op dat er een politieke waakhond dient te zijn , ondanks de prettige homogeniteit in de politiek.
  Wat bedoelt u precies met deze uitspraken, meneer Sas? Ik het e.e.a. niet zo met elkaar rijmen.

 3. “Zo maken we de weg vrij voor andere partijen om met een initiatief te komen waarmee wel wordt voldaan aan de gevraagde vernieuwing.”

  Noem me een cynicus, maar ik heb dan het idee dat er dus al ergens een partij in de coulissen klaar staat.

  En de reactie van de wethouder op het bedrijfsplan van RTVA? I told you so..

 4. Onafhankelijke, kritische en betrouwbare journalistiek is kansloos in Amstelveen. Die past gewoon niet in de cultuur van deze dorpse stad. De lokale journalisten voelen zich meer thuis in het politiek-bestuurlijke onderonsje dan bij kritische burgers. Uit angst om uit de boot te vallen laten zij zich voor het karretje van de gemeente spannen. Het Amstelveens Nieuwsblad is sowieso niet kritisch, want financieel afhankelijk van de publicaties van de gemeente. AmstelveenZ is feitelijk de permanente verkiezingskrant van wethouder Raat (VVD). In de laatste uitgave stonden maar liefst zes(!) foto’s van hem. Johan Bos van AmstelveenBlog zorgt er angstvallig voor om in de gunst van b&w te blijven uit angst om helemaal buitenspel te worden gezet. RTV-A was net als de historische trambaan een troetelkindje van het politieke establishment maar valt nu toch kennelijk uit de gratie.

  • Ze zijn dol op Johan bij de gemeente Amstelveen weet ik. Nooit kritisch, altijd uitnodigen voor welke gelegenheid dan ook, wordt nooit vergeten of genegeerd, delen ook alles met hem, komen op zijn verjaardag en ze zijn nooit, maar dan ook echt nóóóit kritisch op wat hij schrijft. Echt, ze zitten er bij elkaar tot aan de elleboog in zogezegd. Johan is de vriend van iedereen op het gemeentehuis, neem het maar van mij aan. Dat ie niet gesubsidieerd wordt is een eigenlijk een wonder. Hoewel, misschien wordt ie wel gesubsidieerd, maar weten wij het gewoon niet. Vriendjes onder elkaar hè.

   • CeeBee beschrijft cynisch hoezeer Johan Bos vanwege zijn mild-kritische en beetje-onafhankelijke opstelling wordt buitengesloten van het politiek-bestuurlijk-journalistieke onderonsje in Amstelveen. Frank moet daar reuze om lachen. Pijnlijk..

 5. CeeBee, bedoel je dat Johan Bos de ‘krachtige journalistieke waakhond’ en de ‘politieke waakhond’ is die Han Koch en Frank Bikker (en ik) kennelijk missen in het lokale democratische bestel?

  JB is het bewijs dat je in Amstelveen met een béétje kritische instelling al uit de boot valt.

  Hoe weet jij eigenlijk zo goed door wie JB wel of juist niet wordt gewaardeerd? Ik waardeer hem als kroniekschrijver en vanwege dit openbare forum.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.