Voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning lijkt er enige ruimte te komen op de markt voor sociale huurwoningen, maar dat is nog een lange weg en gaat nog anderhalf jaar duren. Eerst moeten de vijftien gemeenteraden zich erover buigen, reacties geven en dan komt er een voorstel van de betreffende colleges van B&W. Maar het doel is in Amstelland en de Meerlanden en Zaanstreek-Waterland sneller een woning te kunnen toewijzen aan degenen voor wie het water op dat gebied tot de lippen staat.

Vijftien gemeenten en veertien corporaties, in totaal dus 29 partijen, in die twee regio’s zijn uit op een nieuwe vorm van toewijzing van sociale huurwoningen, zoals dat heet. Hun voorstel op hoofdlijnen, na wat heet een uitgebreid participatietraject met alle partijen, is door een ander toewijzingsbeleid de woningen eerder bij mensen te brengen die ze het hardst nodig hebben. Nu is in inschrijfduur bij Woningnet uitgangspunt, waardoor wie het langst ingeschreven staat automatisch als eerste aan de beurt komt. Maar dat vermindert de kans op een woning voor degenen die daar dringend naar op zoek zijn en geen of weinig inschrijfduur hebben. “In het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag”, zegt de gemeente. Overigens blijft wel het systeem van toewijzing bij door de gemeente verstrekte urgentie bestaan. En de bedoeling is toch een flink deel van de woningen beschikbaar te houden voor de rest van de woningzoekenden, zeg maar de regulieren.

 

Wachten, zoeken en spoed

Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten: wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Die laatste worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald.

 

Volgens wethouder Laurens Ivens van Amsterdam, voorzitter van het bestuurlijk overleg woonruimteverdeling van de regio, konden ook inwoners meebeslissen over de groepen die extra steun verdienden. “Woningen zijn schaars en zo zorgen we er voor dat de sociale huurwoningen terecht komen bij de mensen die de woning het hardst nodig hebben,” zegt hij. “Het is mooi dat we met 29 partijen tot dit voorstel voor de verdeling van de sociale huurwoningen zijn gekomen.”

 

 

Wethouder Rob Ellermeijer van Amstelveen denkt onder meer aan een inwonende ouder met een kind of een ouder met een kind die na een relatiebreuk een woning zoekt. “Daarnaast worden mensen die actief zoeken beloond en krijgen Amstelveense jongeren een betere kans op een woning.”

 

Participatie

Het gaat allemaal niet van de ene dat op de andere. Pas in 2021 wordt het van kracht worden van de nieuwe regeling verwacht. En de gemeenten en corporaties werken al sinds 2018 samen aan deze nieuwe toewijzingsregels. Vorig jaar zijn volgens de gemeente inwoners er bij betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten voor jongeren en overige huurders. 23.000 mensen in de regio hebben de enquête ingevuld. Zij gaven onder meer antwoord op de vraag welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden (dus gescheiden met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren) zijn 1 op 1 overgenomen.

 

Het voorstel wordt nu door de vijftien gemeenteraden uitgewerkt en eventueel aangepast op basis van de reacties, vervolgens aangeboden aan de colleges van B&W, die het weer vrij moeten geven voor inspraak. Dan kunnen formeel bewoners in alle gemeenten laten weten wat zij ervan vinden. Als daarna alle gemeenteraden instemmen kan eindelijk de nieuwe toewijzingsregeling van kracht worden.

 

Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.voorwieisdesocialehuurwoning.nl

1 REACTIE

  1. Eindelijk gaat men iets na het wanbeleid van jaren trachten er wat aan te doen. Maar aan de hoofdoorzaken doet men nog steeds niets. Namelijk de weigering om soc woningen tot een €1000,— te bouwen , en een zelfbewoningsplicht van een flink aantal jaren in te stellen. Allemaal dankzij het wanbeleid van de afgelopen jaren .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.