Wegens een onderzoek naar een misstand bij de gemeente kon de jaarrekening voor 2021 kan de controlerend accountant (bureau Baker Tilly) voorlopig geen goedkeurende verklaring afgeven. Het onderzoek naar de vermeende misstand door Deloitte is nog niet klaar. Het wordt nu het derde en misschien zelfs het vierde kwartaal voordat de gemeenteraad zich over de verklaring kan buigen.

Dat schrijven B&W aan de gemeenteraad.  Het onderzoek door Deloitte is nog niet afgerond, hoewel over de misstand al in februari voor het eerst door B&W werd geschreven. Daarna kwam er nog een brief in mei, waarin om uitstel van het onderzoeksrapport werd gevraagd.

Raadsdebat

Tijdens een raadsdebat op 18 mei behandelde de gemeenteraad de jaarrekening wel politiek en hij concludeerde dat die rijp is voor besluitvorming in de raadsvergadering, ook al ontbreekt de accountantsverklaring. Maar de Auditcommissie van de gemeenteraad heeft nu eind juni geconstateerd dat de vaststelling van de jaarrekening wordt opgeschort tot het moment dat de controle-verklaring door de accountant is verstrekt.

Volgens de gemeente heeft de in haar organisatie geconstateerde misstand niet te maken met de vragen die de SP schriftelijk stelde over een ambtenaar die ook belangen in een onderneming had of heeft, c.q. ondernemer is, en naar die firma klanten van het in het raadhuis gevestigde zogeheten AA Werkplein door verwijst voor re-integratie. De gemeente was als een haas bij amstelveenblog.nl er op te wijzen dat de namen van ambtenaren als verdachten, door het medium genoemd, niet bekend mochten worden. Het is intussen wel opmerkelijk dat de SP nog steeds geen antwoord kreeg op schriftelijke vragen. Steeds opnieuw wordt dat uitgesteld. Als de gemeentelijke misstand niets met de door de SP gesignaleerde heeft te maken, staat niets B&W het antwoord in de weg.

Klokkenluiders

Opvallend is ook dat een brief aan de raad, waarin de misstand werd gemeld, drie dagen kwam nadat de SP vragen had gesteld. Zowel de politieke partij als de gemeente refereerden aan ‘klokkenluiders’. Volgens de SP hadden die nooit de verdiende aandacht bij de gemeente gekregen, waardoor men zich gedwongen voelde een politieke weg te kiezen. Prompt werd op grond van berichten van ‘klokkenluiders’ een vermeende misstand bij de  gemeente gemeld, die nu door Deloitte worden onderzocht. Kennelijk duurt het onderzoek heel lang, want er is al een paar keer uitstel van een afsluiting gevraagd. En nu kan dus de accountant niet met een verklaring over de haarrekening komen, omdat het rapport van Deloitte er nog net is. Met antwoord op de vragen van de SP ook niet. Ook daarvoor werd keer op keer uitstel gevraagd.

Waarschuwing

Maar de gemeente weigert mee te delen of door amstelveenblog.nl enkele met name genoemde ambtenaren deel uitmaken van de gesignaleerde mogelijke misstand. Zij waarschuwt alleen dat het noemen van de namen der ambtenaren tot de proces wegens smaad kan leiden voor het medium dat die prijs geeft. In een brief aan de gemeenteraad meldden B&W destijds dat de melding van de klokkenluider niet anoniem was en volgens dat college er een is, zoals verwoord in de Europese klokkenluidersrichtlijn. “Conform deze richtlijn en conform de nog door het parlement vast te stellen ‘Wet bescherming klokkenluiders’ wordt de melding onafhankelijk onderzocht. Met het oog op de in de richtlijn aangescherpte bescherming van klokkenluiders én bescherming van degene(n) over wie de melding gaat, zullen wij gedurende het onderzoek geen nadere mededelingen kunnen doen.”

Te ver

Volgens SP-fractievoorzitter Patrick Adriaans worden medewerkers van de Hulpdienst ban de partij zwart gemaakt door ambtenaren. Het zou aan cliënten worden verboden zich te laten bijstaan door de Hulpdienst, waarmee volgens Adriaans de gemeente niet blij is. “Al diverse malen heeft zij vergeefs gepoogd medewerkers van de hulpdienst het werk te beletten of monddood te maken. Nu maakt de gemeente het helemaal bont door inwoners in een kwetsbare positie te willen verbieden gebruik te maken van de diensten van de SP. Dat gaat wezenlijk te ver,” zei hij destijds. De SP-Huldienst heeft haar klanten vooral in het sociale domein, vooral daklozen. Of de klokkenluiders en de vermeende ‘misstand’ zich ook in dat domein bevindt, wil de gemeente dus niet zeggen.

Te ver

Patrick Adriaans: “Wij zijn in het bezit van een brief aan een inwoner die bijgestaan wordt door de hulpdienst. Ingewikkelde zaak van dakloosheid, trauma’s en psychische problematiek. De gemeente loopt weg van de problemen, stelt een aantal voorwaarden waaronder het feit dat de SP-hulpdienst deze persoon niet overal mag bijstaan. Dit is echt kilometers te ver, inwoners die bij de gemeente tegen een muur oplopen, niet goed geholpen worden en ten einde raad bij de SP aankloppen voor hulp zouden dat niet mogen? Iedereen in Nederland heeft het recht om iemand me te nemen naar gesprekken die gaan over zijn of haar toekomst, de keuze is aan de persoon niet aan de gemeente. De inwoners die wij helpen zijn over het algemeen zeer tevreden over de door ons geboden hulp. Soms helpen we ze bij lastige zaken bij de gemeente, maar ook bij een woningcorporatie of een andere organisatie. Dat onze medewerkers al tijden gehinderd worden hebben we geprobeerd achter de schermen op te lossen, als de gemeente cliënten wil misbruiken om machtsspelletjes te spelen om de SP het werken onmogelijk te maken dan rest ons niets anders dan de openbaarheid te zoeken. Laat het college zich dan maar verantwoorden voor hun daden. Ik weet dat de SP het morele gelijk aan zijn kant heeft.”

1 COMMENT

  1. Typisch weer een gevalletje van transparantie dat geen transparantie is of kill the messenger.
    Overal waar gewerkt wordt ,worden fouten gemaakt en overal zijn wel rotte appelen in een mand. Dat is niet erg.
    Ga dan gewoon in open overleg, maar doe dan niet dit Zo vergroot men enkel maar het wantrouwen tegenover de overheid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.