Je moet ouders van probleemkinderen die jeugdzorg nodig hebben, niet ook nog eens gaan vermoeien met het aangeven van hoeveel de kosten daarvan zijn, zei Bert de Pijper van de ChristenUnie. Maar hij kon niet tegenhouden dat de motie van de VVD-er Bas Zwart toch werd aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad. Die stelde, zoals de Jeugdwet voorschrijft, het plan op dat terrein voor de komende jaren vast. Marina Casadei van de SP sloot zich aan bij de bewaren van De Pijper.

Ze zei dat de stap naar jeugdzorg voor velen nog groter is dan die naar de Voedselbank. Zij wilde van Zwart weten war hij ermee bereiken wilde dat B&W onderzoeken hoe bij zowel verwijzers als ouders het kostenbewustzijn wordt opgeschroefd ‘en welk effect dat heeft op die kosten’. Volgens de tegenstanders van de motie zal dat leiden tot zorg mijden op jeugdgebied. Maar Zwart wil die kosten omlaag hebben, zonder dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.

Voogdij

Volgend jaar ziet hij resultaten van het door B&W in te stellen onderzoek tegemoet. De motie was mede ingediend door CDA en AVA. De SP ging niet mee met de zogenoemde Jeugdagenda, die het beleid voor de komende jaren aangeeft.

Unaniem nam de gemeenteraad een motie van GroenLinks-raadslid Gert Jan Slump aan, waarin het college werd gevraagd te onderzoeken hoe in Amstelveen burgervoogdij kan worden ingezet. Die is bedoeld voor kinderen die van de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen opgelegd, waarbij ouderlijk gezag overgaat naar een voogdijinstelling. Maar een burgervoogd is iemand buiten zo’n instelling, vaak iemand uit het netwerk van het probleemkind. Als de ouders geen gezag meet over het kind kunnen uitoefenen, neemt die dat over.

Bij de uitwerking zal worden samengewerkt met de Alliantie Burgervoogdij. Die wil dat het binnen vijf jaar vanzelf spreekt bij een gezagsbeëindiging eerst te kijken of iemand in de omgeving van de jeugdige de burgervoogdij op zich wil nemen. Zie ook:  www.burgervoogd.nl 

Permanent wonen

Ook een motie van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) werd door de gemeenteraad aangenomen. Daarin werd gepleit voor permanente beschikbaarheid van passende woonvoorzieningen in Amstelveen voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Overigens stelde raadslid Jacqueline Höcker van AVA vast dat daardoor voor een bepaalde doelgroep wel weer woningen worden onttrokken aan het toch aan krappe bestand. “Maar wij steunen deze motie, ondanks veel onzichtbare nog bij hun ouders wonende jongeren,” zei ze. Voor de zomer wil bbA voorstellen van het college zien over de permanente beschikbaarheid van woningen voor kwetsbare jongeren.

Kansrijk

Volgens de gemeente geeft de jeugdagenda agenda richting aan de door de gemeente te nemen beslissingen over preventie en jeugdhulp en de uitvoering van maatregelen op het gebied van kinderbescherming en jeugdreclassering. “De agenda is erop gericht dat elk kind veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien”, zegt zij. Maar daarbij moeten ouders wel het kostenplaatje in het oog houden, vindt de meerderheid van de gemeenteraad.

3 REACTIES

  1. Bas Zwart en zijn partijgenoten vinden het eigenlijk belangrijker om ouders goed te laten merken dat zij van de overheid profiteren als zij bij diezelfde overheid aankloppen met zeer reële problemen.
    “ Beseft u wel goed, meneer en mevrouw , dat uw kind ons al €5000,— heeft gekost?” 🤮🤮
    Alsof ze het voor hun lol doen.

  2. De kosten van jeugdzorg (ondeskundig en niet conform kinderrecht IVRK24 lid 1), of van jeugdhulp (met gezondheidszorg erbij conform dat kinderrecht?
    Per uur lijkt jeugdzorg (vaak met drang of dwang) goedkoper dan gezondheidszorg, maar per gemiddeld totaaltraject is gezondheidszorg niet alleen goedkoper, omdat die veel korter duurt, maar is ook effectiever en niet schadelijk, waar de wetenschap bewees dat jeugdzorg schadelijke contra-indicatieve aspecten kent; zo kent ge Joseph J. Doyle, 2007, arts Ursula Gresser, 2015, Daniel Weinberger, 2018, etc. die bewezen dat gezondheidszorg uiteindelijk (met voorlichting en ‘informed consent’ erbij beter is en geen gevolgkosten veroorzaakt (die de gemeente verzwijgt).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.