Het mag dan goed gaan in Amstelveen. maar sommige bewoners zijn afhankelijk van de voedselbank, woningen zijn vooral voor welgestelden, die als huizenbezitter gaan hogere OZB hoeven te betalen en van voor de minima begrote bedragen blijft geldt over. Dat zei fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP woensdag bij de behandeling van de Perspectiefnota over het financieel beleid van de gemeente. “Het gaat goed met Amstelveen, maar niet voor iedereen, niet iedereen heeft perspectief.”

Patrick Adriaans

Wat hem betreft zou de Voedselbank overbodig moeten zijn. Vooral met de huizenmarkt, waar de prijzen te kan uitrijzen, gaat het volgens hem goed. “Ben je aangewezen op een sociale huurwoning of het lage middeldure huur of koopsegment, dan is er nauwelijks plek voor je, woningen zijn of te duur of te klein of allebei.” Evenals het CDA en andere fracties pleitte hij voor verhoging van de OZB en verweet B&W het dogma dat de OZB nooit omhoog kan, hoewel er minder geld uit Den Haag kwam omdat Amstelveen weigert die lokale belasting te verhogen. Tegenover de verdediging van de redenering dat het vermogen van huizenbezitters in stenen (niet cash) zit, stelde Adriaans dat woonlasten voor een huizenbezitter minder inflatiegevoelig zijn, de hypotheek meestal voor een aantal jaren vast staat en huren met de inflatie en soms nog meer stijgen.

OZB

“Stel we verhogen de OZB met 10%, dat is fors, dan betekent dit dat een woning van 8 ton maar net geen 5 euro per maand extra woonlasten op zal leveren, een woonlastenverhoging die in de sociale huur aan de lage kant is en dan spreek ik alleen over de kale huur”, zei hij.

Met de geplande verhoging van de toeristenbelasting stemde de SP in. Toeristen maken gebruik van onze voorzieningen en een bijdrage is wel op zijn plaats, zoals infrastructuur, OV en de schaarse ruimte “ waar ook woningen zouden kunnen staan”, zei hij.

Maar moeilijker had hij het met overhevelen van overschotten op de parkeergelden naar de algemene reserve. Hoewel wethouder Gordon betoogde dat parketer geen melkkoe voor de gemeente is, moet volgens Adriaans onnodig autogebruik terug worden gedrongen, al zag hij wel in dat mede door de toestand van het OV, het nog niet voor iedereen altijd mogelijk de auto te laten staan.

Regie

De gemeente moet weer de regie pakken voor wonen in de stad, vond Adriaans, die er voor pleitte ook op de koopmarkt en in de vrije huursector invloed uit te kunnen oefenen. “Het is toch van de zotte dat wachtlijsten oplopen en er krampachtig vastgehouden wordt aan doorstroming, dat er woningen gebouwd worden in de zogeheten middeldure huursector van krap 50 m2 voor 700-900 euro. Waar moet een gezin wonen met een inkomen van rond de 45.000? En sociale woningen bouwen mag alleen als er ook verkocht wordt, zo krijgen we die wachtlijsten nooit weg.”

Het gemeentebeleid behoeft een fikse revisie, zei hij, hoewel er volgens hem ook veel schort aan het rijksbeleid. “Bouwen van sociale huurwoningen, maar ook op zoek naar nieuwe woonvormen. Het college voert hierin halfslachtig beleid. De gemeenteraad heeft een aantal goede verordeningen aangenomen, maar de gemeente legt zich neer bij de tucht van slecht rijksbeleid en de markt”, klaagde hij. Overigens diende de SP een motie in voor een onderzoek naar het bouwen van zogenoemde meergeneratiewoningen, in samenwerking met corporaties, die unaniem werd aangenomen. Samen met GroenLinks gaat de SP in september overigens een bijeenkomst houden om te horen hoe inwoners over het woonbeleid denken en wat hub wensen zijn. “We gaan de Amstelveners mobiliseren,” zei Adriaans.

 Inspraak

Net als GroenLinks vond de SP dat er meet inspraak van inwoners moet komen. Daarmee kom ik op een volgend punt, de inspraak van inwoners. B&W hebben al stadsgesprekken, die niet in de plaats van formele inspraak en andere informele vormen van meedenken en meepraten moeten komen, maar daar bovenop, zei Adriaans. “De SP kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de uitkomsten van die stadsgesprekken toch enigszins gevoegd worden naar de wensen die het college al had. Er was bijvoorbeeld ook een brede roep in stadsgesprekken voor inzet op sociale huur. Dan zouden we daar toch iets van terug moeten zien in het beleid.”

 Odensehuis

Over welzijn en zorg is alles op papier keurig geregeld, maar achter die systeemwerkelijkheid zit een realiteit, betoogde Adriaans. “Daarom focust de SP ook altijd op de zaken waar het niet goed geregeld is, zoals de afgelopen tijd bij veilig thuis waar wachtlijsten en mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan. We zien dat er een groter wordende groep dementerenden in onze gemeente komt.” De SP diende een motie in voor ondersteuning van een tweede Odensehuis voor dementen, zoals nu al is in Alleman. Daarmee kon geheel de raad zich verenigen en wethouder Van Ballegooijen zei die graag over te nemen.

2 REACTIES

  1. Helaas zit de hr. Adriaanse niet te klagen , maar geeft hij de feiten weer.
    Toch weer een puntje voor de SP; een tweede Odensehuis.

  2. Is dat nou alles waar de VVD zo’n kak over maakt , een verhoging van €5,— in de maand OZB bij huizen van 8 ton! Wat een kleinzielig gedoe, maar eigenlijk moet je je daar de ogen uit je kop voor schamen in een gemeente waar de waarde van woningen de afgelopen paar jaar met 20 tot 30% is gestegen, terwijl men aan de andere kant zit te jammeren dat men in de toekomst geld tekort zal komen, geen hond voor huishoudelijke hulp is te krijgen en er wachtlijsten zijn voor verpleeghuizen.
    Men zit te zeuren over een paar euro bij personen die zat hebben, maar bij iemand die niets heeft of volkomen afhankelijk is, kan nagenoeg niets.
    Behelst dit nu het liberale gedachtengoed, waarin elk mens zo vrij mogelijk kan leven? Of is dit nu platvloerse hebberigheid, waarin je maling hebt aan anderen oftewel bot egoïsme. Wie het weet mag het zeggen, maar ik zou me niet laten kennen door die paar lullige eurootjes .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.