Het mag dan goed gaan in Amstelveen, maar sommige bewoners zijn afhankelijk van de voedselbank, woningen vooral voor welgestelden, die als huizenbezitter geen hogere OZB hoeven te betalen, en van voor de minima begrote bedragen blijft geldt over. Dat zei fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP woensdag bij de behandeling van de Perspectiefnota over het financieel beleid van de gemeente. “Het gaat goed met Amstelveen, maar niet voor iedereen, niet iedereen heeft perspectief.”

Patrick Adriaans

Wat hem betreft zou de Voedselbank overbodig moeten zijn. Vooral met de huizenmarkt, waar de prijzen de pan uitrijzen, gaat het volgens hem goed. “Ben je aangewezen op een sociale huurwoning of het lage middeldure huur of koopsegment, dan is er nauwelijks plek voor je; woningen zijn of te duur of te klein of allebei.” Evenals het CDA en andere fracties pleitte hij voor verhoging van de OZB en verweet B&W het dogma dat de OZB nooit omhoog kan, hoewel er minder geld uit Den Haag kwam omdat Amstelveen weigert die lokale belasting te verhogen. Tegenover de verdediging van de redenering dat het vermogen van huizenbezitters in stenen (niet cash) zit, stelde Adriaans dat woonlasten voor een huizenbezitter minder inflatiegevoelig zijn, de hypotheek meestal voor een aantal jaren vast staat en huren met de inflatie en soms nog meer stijgen.

OZB

“Stel we verhogen de OZB met 10%, dat is fors, dan betekent dit dat een woning van 8 ton maar net geen 5 euro per maand extra woonlasten op zal leveren, een woonlastenverhoging die in de sociale huur aan de lage kant is en dan spreek ik alleen over de kale huur”, zei hij.

Met de geplande verhoging van de toeristenbelasting stemde de SP in. Toeristen maken gebruik van onze voorzieningen – zoals infrastructuur, OV en de schaarse ruimte, waar ook woningen zouden kunnen staan – en een bijdrage is wel op zijn plaats,” zei hij.

Maar moeilijker had hij het met overhevelen van overschotten op de parkeergelden naar de algemene reserve. Hoewel wethouder Gordon betoogde dat parkeren geen melkkoe voor de gemeente is, moet volgens Adriaans onnodig autogebruik terug worden gedrongen, al zag hij wel in dat mede door de toestand van het OV, het nog niet voor iedereen altijd mogelijk is de auto te laten staan.

Regie

De gemeente moet weer de regie pakken voor wonen in de stad, vond Adriaans, die er voor pleitte ook op de koopmarkt en in de vrije huursector invloed uit te kunnen oefenen. “Het is toch van de zotte dat wachtlijsten oplopen en er krampachtig vastgehouden wordt aan doorstroming, dat er woningen gebouwd worden in de zogeheten middeldure huursector van krap 50 m2 voor 700-900 euro. Waar moet een gezin wonen met een inkomen van rond de 45.000? En sociale woningen bouwen mag alleen als er ook verkocht wordt, zo krijgen we die wachtlijsten nooit weg.”

Het gemeentebeleid behoeft een fikse revisie, zei hij, hoewel er volgens hem ook veel schort aan het rijksbeleid. “Bouwen van sociale huurwoningen, maar ook op zoek naar nieuwe woonvormen. Het college voert hierin halfslachtig beleid. De gemeenteraad heeft een aantal goede verordeningen aangenomen, maar de gemeente legt zich neer bij de tucht van slecht rijksbeleid en de markt”, klaagde hij. Overigens diende de SP een motie in voor een onderzoek naar het bouwen van zogenoemde meergeneratiewoningen, in samenwerking met corporaties, die unaniem werd aangenomen. Samen met GroenLinks gaat de SP in september overigens een bijeenkomst houden om te horen hoe inwoners over het woonbeleid denken en wat hun wensen zijn. “We gaan de Amstelveners mobiliseren,” zei Adriaans.

 Inspraak

Net als GroenLinks vond de SP dat er meer inspraak van inwoners moet komen. B&W hebben al stadsgesprekken, die niet in de plaats van formele inspraak en andere informele vormen van meedenken en meepraten moeten komen, maar daar bovenop, zei Adriaans. “De SP kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de uitkomsten van die stadsgesprekken toch enigszins gevoegd worden naar de wensen die het college al had. Er was bijvoorbeeld ook een brede roep in stadsgesprekken voor inzet op sociale huur. Dan zouden we daar toch iets van terug moeten zien in het beleid.”

 Odensehuis

Over welzijn en zorg is alles op papier keurig geregeld, maar achter die systeemwerkelijkheid zit een realiteit, betoogde Adriaans. “Daarom focust de SP ook altijd op de zaken waar het niet goed geregeld is, zoals de afgelopen tijd bij veilig thuis waar wachtlijsten en mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan. We zien dat er een groter wordende groep dementerenden in onze gemeente komt.” De SP diende een motie in voor ondersteuning van een tweede Odensehuis voor dementen, zoals nu al is in Alleman. Daarmee kon geheel de raad zich verenigen en wethouder Van Ballegooijen zei die graag over te nemen.

23 REACTIES

 1. Helaas zit de hr. Adriaanse niet te klagen , maar geeft hij de feiten weer.
  Toch weer een puntje voor de SP; een tweede Odensehuis.

 2. Is dat nou alles waar de VVD zo’n kak over maakt , een verhoging van €5,— in de maand OZB bij huizen van 8 ton! Wat een kleinzielig gedoe, maar eigenlijk moet je je daar de ogen uit je kop voor schamen in een gemeente waar de waarde van woningen de afgelopen paar jaar met 20 tot 30% is gestegen, terwijl men aan de andere kant zit te jammeren dat men in de toekomst geld tekort zal komen, geen hond voor huishoudelijke hulp is te krijgen en er wachtlijsten zijn voor verpleeghuizen.
  Men zit te zeuren over een paar euro bij personen die zat hebben, maar bij iemand die niets heeft of volkomen afhankelijk is, kan nagenoeg niets.
  Behelst dit nu het liberale gedachtengoed, waarin elk mens zo vrij mogelijk kan leven? Of is dit nu platvloerse hebberigheid, waarin je maling hebt aan anderen oftewel bot egoïsme. Wie het weet mag het zeggen, maar ik zou me niet laten kennen door die paar lullige eurootjes .

  • Even opgezocht wat voor inkomen je moet hebben wil je een hypotheek afsluiten van bijna 8 ton. Dat is een goede €11.000,— bruto per maand en dan heeft men het hier over een verhoging van €5,—? 😂😂😂 als het niet om te huilen is.

 3. “Als het je hier niet bevalt, dan ga je toch lekker naar Amsterdam,” zeggen Kees Noomen (VVD), CeeBee (VVD) en Johan Bos (VVD-vriendelijk).

  • Ik constateer dat de SP, die over die Voedselbank begon, instemde met de Perspectiefnota, het gemeentelijke beleid inhoudende. Blijkbaar hebben de initiatiefnemers van de Voedselbank niet alleen maar kritiek, zoals u. Mag natuurlijk, maar de lokale socialistische politici brengen in elk geval leven in de brouwerij binnen de politieke arena. U er alleen maar buiten een vrij eentonig. Het is een beetje beter voor u gemoedsrust bedoeld als sommigen u adviseren een volstrekt ondemocratische gemeente waar echt niets deugt te ontvluchten. Maar ja, er zijn ook masochisten natuurlijk…..Overigens is ook in Amsterdam een Voedselbank, zelfs een depot waarvan Amstelveen elke week wagenladingen vol krijgt.

  • JB, u schrijft: “Blijkbaar hebben de initiatiefnemers van de Voedselbank niet alleen maar kritiek, zoals u.”
   Over welke kritiek heeft u het? Aan wie is uw smalende reactie gericht?

 4. Ik ben toch ook verdreven? Nog net niet voedselbank. Maar met inkomsten op bijstandsniveau mag je wat J.Bos, (hij geen VVD, vrouwtje wel)…hier vertrekken. Je leest van J. Bos slechts wat hij wil lezen. Nooit een kritische noot naar de coalitie alhier. Alles met de meest vreselijke spelfouten…vraag mij af waar hij ooit zijn opleiding heeft gedaan. Ik zal wel weer een persoonlijke mail krijgen, nou ik lees die nooit, gaan gelijk naar de prullenbak.

  En wat mij nog het meeste stoort zijn zijn bijdragen naar App toe.

  Een voedselbank waar dan ook, zou zeker in deze gemeente en verder in Nederland inderdaad niet mogen bestaan. Daar zou een journalist zich eens hard voor moeten maken ipv altijd en eeuwig dat integriteitsprobleempartijtje de hand boven het hoofd te houden. Want het is alleen een verdienmodel geworden, maar dat is VVD eigen. En blijkbaar ook van de lokale ‘ journalisten’….

   • U vult uw eigen domme bijdrage in met uw eigen domme verwijzing naar wat ik gezegd zou hebben. En ik heb dat nergens verwoord. Betekent dus, dat uw eigen gedachtegang niet spoort. Waar heb ik het over de voedselbank Amsterdam gehad? Graag een linkje…

   • U bent blijkbaar erg bezig met kritiek. Ik zal u zeggen kritiek op uw journalistieke vaardigheden is juiste kritiek.Een journalist hoort gewoon kritiek te aanvaarden. U bent niets meer en niets minder een product van het welvarende deel van Amstelveen. En dat deel wat ooit mevr Roos verwoordde tot uitkeringstrekkers. Die haar heg konden komen knippen. Dat deel kent u niet. Dat deel kan opzouten. En dat deel wordt door u uitgescheten.

    Maar meneer Bos, ik heb gymnasium gedaan, ben volledig up to date, ben uw bijdagen zat. U mag mij mailen, maar zoals u weet zal ik nooit antwoorden.

    Al uw confrontaties met App, neem ik mee. En u weet ook dat hij het u moeilijk maakt, want u heeft geen weerwoord. U kunt slechts antwoorden op uw eigen zielige manier.

    • U meent te weten welk deel ik wel en niet ken. Ik laat u lachend in die waan. U staat bol van de waandenkbeelden over mij, die u kennelijk tot grote opwinding verleiden. Maar u bent er niet meer, heb ik van u begrepen, zodat u ook dit niet meer leest.

    • Hahaha, die KB toch. Te dom om te poepen. Gymnasium betekent ‘plaats om naakt te zijn’, daarom is die KB uit Amstelveen verdreven. Een naakte KB dient direct uit de gemeenschap verdreven te worden.

 5. Nee meneer Bos u leest selectief. Waar zeg ik dat Amsterdam beter is? Ik zeg dat voedselbanken niet ( meer) zouden mogen bestaan. Uw gemeente via uw partijtje heeft belang bij voedselbanken, want verdienmodel.

 6. De heer Bos heeft slechts een weerwoord en dat is dat de reaguurder beter moet lezen. Altijd hetzelfde antwoord. Hijzelf leest altijd uitstekend. Zijn antwoord sluit elke discussie uit. Zijn waanzinnig gave antwoorden zijn een journalist onwaardig. Iedereen die hier reageert snapt niks van zijn ultieme bijdragen. Nou kom maar op met uw mail…..

   • Nogal selectief wat jij als privé beschouwt. Ik kan mij nog herinneren dat jij die krankzinnige SP vriendin van jou privé zaken over anderen vertelde.

    Gelukkig is die gek uit Amstelveen vertrokken.

 7. @Suck My .., Anoniem schelden en beledigen is laf, onfatsoenlijk en oneerlijk en zou daarom verboden moeten zijn. Zo’n verbod komt het niveau van dit forum ten goede komen en is gemakkelijk te handhaven. Vunzige taal is ook niet prettig, maar valt volgens JB kennelijk óók onder de vrijheid van meningsuiting.

  • Jij bent toch ook anoniem hier, dus niet zo zeuren. Ik ben afkomstig uit het Midden Oosten, mijn Arabische naam is vaak niet bruikbaar op het internet vanwege de karakters, Maar vrij vertaald is het Suq Madiq.

   Wat jij er allemaal van maakt laat ik helemaal aan jou. Smerige insinuaties zijn jou samen met die meeloper KB ook niet vreemd.

  • Jij mag van JB je eigen naam noemen. Ik niet, maar iedereen weet gelukkig wie ik ben. Suck My D… is een vunzige schuilnaam die veel over jou vertelt. Wat dat betreft is-ie dus wel geschikt.

 8. JB, ik had GEEN kritiek op de Voedselbank en ook niet op uw artikel daarover. Een paar dagen geleden bleef u ook maar herhalen dat ik kritiek had geuit op uw artikel over het overdubbelen van rijbanen op de Bovenkerkerweg, maar dat klopte ook niet. Uw vooroordelen zitten uw beoordelingsvermogen in de weg.

Laat een reactie achter op Johan Th. Bos Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.