Wie gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen op grond zogenoemde Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn volgens een wettelijk verplicht onderzoek in opdracht van de gemeente redelijk tevreden, al zijn verbeteringen nodig. Zo constateerde de SP in een raadscommissie dat een kleine minderheid van de cliënten op de hoogte is van de mogelijkheid onafhankelijke ondersteuning door de organisatie MEE bij de contacten met de gemeente te krijgen. Volgens de partij wordt daarop ook niet of onvoldoende door ambtenaren gewezen.

Marijn van Ballegooijen

Het zogenoemde ‘cliënt ervaringsonderzoek’ onder 1857 mensen, betrof alleen degenen die in 2017 zijn aangeschreven, dus nieuwe cliënten of mensen die een verlenging wensen van bijvoorbeeld hun huishoudelijke hulpverlening. Van degenen die werden benaderd vulde 41% een vragenlijst in.

Cijfers

Dat de ondervraagden alleen de nieuwe contacten uit 2017 betreft, staat niet in het rapport, constateerde de Participatieraad Sociaal Domein (PSD). ‘Op de vraag naar het totaal van de mensen die in Amstelveen gebruik maken van de WMO, kon geen antwoord gegeven worden. Voor een beter beeld zou de PSD graag over deze cijfers beschikken’, schreef de participatieraad aan B&W.

De PSD is trouwens ook bezorgd over de onbekendheid met en de waarderíng van de (onafhankelijke) cliëntondersteuning. “Ook het feit dat relatief weinig gebruik wordt gemaakt van ondersteuning door naasten bevreemdt ons.”

De PSD organiseert binnenkort een gesprek met de contactpersonen van de gemeente en MEE over betere voorlichting omtrent die cliëntondersteuning. “Ook lijkt het ons zinvol de mogelijkheden van spreekuren gericht op ondersteuning van bewoners met een hulpvraag en veelal gehouden door vrijwilligers, hierbij te betrekken”, staat in de brief aan B&W.

Cliëntondersteuning

Overigens geeft ook het rapport, gemaakt door I&O Research, de SP wat de onafhankelijke cliëntondersteuning betreft min of meer gelijk. Zestien procent van de ondervraagden bleek maar op de hoogte daarvan en zes procent maakte er gebruik van. Het is de bedoeling dat, op basis van het rapport en de opmerkingen in de commissie daarover, verbeteringen in onder meer die communicatie over onafhankelijke cliëntondersteuning wordt verbeterd. De uitkomsten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website waarstaatjegemeente.nl (cliëntervaring Wmo).

De PSD vraagt zich overigens af of alle ondervraagden de taal in de vragenlijst wel goed hebben begrepen. Hij wil dat de gemeente laat onderzoeken in hoeverre taalbarrières / laaggeletterdheid en onbekende begrippen de respons negatief beïnvloeden.

Spijtig

Ondanks tevredenheid van velen (84% voelt zich  snel geholpen) zijn er ook klachten. Zoals: “Ik vind het spijtig dat als de voorziening is goedgekeurd de gemeente er niet meer naar omkijkt.” En: “Ik bezit een dure voorziening voor binnen/buiten, is nog geen jaar oud en valt uit elkaar.” Of: “De rolstoel van mijn vader voldoet niet aan de door ons gewenste eisen.”

Behalve via het onderzoek was volgens de PSD het contact tussen gemeente en Wmo-klanten nogal zeldzaam. De deskundigheid aan de gemeentekant nam volgens het rapport vorig jaar wel toe, wat betekent dat die er voor die tijd niet optimaal was.

Niet te spreken

Wie vragen over de uitvoering van de Wmo heeft, kan bij het zogenoemde Amstelveen Loket terecht. Daarvan was 82% op de hoogte. Men nam vooral contact op over vervoerproblemen, gevolgd door die met het uitvoeren van het huishouden. 92% van de cliënten is positief over de behandeling door de medewerker bij het loket en voelt zich serieus genomen.

De PSD constateert dat de geleverde hulp bij het huishouden vorig jaar minder was dan in 2016. Hij wil weten of de gemeente niet gewoon meer aanvragen heeft afgewezen. Een op de drie cliënten kreeg huishoudelijke hulp, 56% regiovervoer en bijna een kwart hulpmiddelen, evenveel als de klanten van individuele begeleiding. Over reparaties van hulpmiddelen is bijna de helft van de gebruikers niet te spreken.

PGB

Volgens het rapport en de gemeente zijn Wmo-cliënten positief over de hulp of voorziening die zij ontvangen, maar over allerlei woonvoorzieningen is men minder tevreden. Wethouder Marijn van Ballegooijen van Zorg en Welzijn (PvdA) zegt de uitvoering van de Wmo verder te willen verbeteren.  De PSD adviseerde de gemeente actiever om te gaan met het aanbieden van zorg in de vorm van een PGB.

Dementie

Maak Amstelveen een ” dementie vriendelijke” gemeente, is verder het advies van de PSD aan B&W. Hij vindt dat de urgentie voor een preventieve inzet van WMO voorzieningen (ambulante ondersteuning) ontbreekt.

Van Ballegooijen zegt blij te zijn met veel tevreden inwoners. “De uitkomsten van het onderzoek, de aanbevelingen van de raad en de PSD nemen we mee om onze dienstverlening verder te verbeteren.”

Sinds augustus worden volgens hem steekproefsgewijs cliënten gebeld die een nieuwe indicatie vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden hebben gekregen. “Zo hopen we eerder signalen te krijgen over de geleverde zorg. Hierdoor kunnen we eerder signaleren, sturen en de zorg verbeteren. Ook gaat de gemeente werken aan het vergroten van de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het advies van de organisatie MEE is gratis en onafhankelijk en helpt mensen bij een aanvraag van zorg, maar ook bij een aanvraag van een uitkering of schuldhulpverlening.”

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.