De VVD, die altijd tegenstander was van verhoging van de lokale Onroerend Zaak Belasting (IZB) lijkt om. Bij de behandeling door de gemeenteraad van de begroting voor volgend jaar komt raadslid Tom Coumans namens zijn fractie met een motie, waarin B&W wordt gevraagd ‘mogelijk’ de OZB te verhogen, nu van alle kanten financiële perikelen op de gemeente afkomen. Overigens neigde Coumans in een raadscommissie al naar het standpunt dat voor de VVD verhoging van de OZB niet meer onbespreekbaar is.

Tom Coumans

De gemeente ontvangt twee miljoen euro minder uit het gemeentefonds van het Rijk, de belangrijkste inkomstenbron, omdat niet genoeg uit de OZB wordt gehaald en men er in Den Haag vanuit gaat dat Amstelveen kennelijk geen geld nodig heeft. Verder weigert Aalsmeer de rekening voor ICT te betalen en komt er een einde aan de bestaande samenwerking, waardoor een besparing van € 1,4 miljoen wegvalt.

Intussen groeit Amstelveen en heeft de gemeente forse woningambities, zegt Coumans. Elke woning meer betekent kassa door de OZB, maar ook schrappen van het totale saldo daarvan door mindering van de bijdrage uit Den Haag. Ook valt het jaarlijkse dividend uit de aandelen Eneco weg als die zijn verkocht, wat elk jaar op ongeveer zeven ton neerkomt. Intussen wil de gemeente wel een buffervermogen aanhouden.

Bezuinigen

Om al die te verwachten uitgaven en vermindering van inkomsten vraagt de VVD – gesteund door coalitiepartner D66, alsmede CDA, ChristenUnie, Senioren Belangen Amstelveen (SBA) en Actief voor Amstelveen (AVA) – te inventariseren wat de hoogte is van de benodigde investeringen op het gebied van organisatieontwikkeling (ICT, Huisvesting, ontvlechting ambtelijke samenwerking), onderwijshuisvesting, stadsvernieuwing en instandhouding van maatschappelijke voorzieningen (cultuur, sport, recreatie) op de middellange termijn.

Risico’s

Daarbij moeten volgens de motie ook eventueel te verwachten risico’s financieel worden afgedekt. Behalve een hogere OZB zijn waarschijnlijk ook bezuinigingen en ‘financiële hervormingen’ nodig, zegt Coumans. Wat hem betreft blijft de financiële huishouding in elk geval solide.

Vooruitlopend op de zogenaamde Perspectiefnota voor 2021 (waarin de kaders voor de begroting staan) willen de indieners van de motie dat B&W de raad in het tweede kwartaal van volgend jaar informeren.

19 REACTIES

 1. Recentelijk stond in De Telegraaf een artikel van Wouter de Winther onder de kop “VVD zwijgt, draait en stemt in”.
  Met het door de knieën lijken te gaan v.w.b. de OZB lijkt dit thans ook voor de VVD Amstelveen te gelden. Daar waar landelijk al de hypotheek rente aftrek, het rekening rijden en het kinderpardon zijn opgegeven lijkt dit in Amstelveen nu ook voor het stabiliseren van de OZB te gaan gelden. Het VVD verkiezingsprogramma, gebaseerd op principiële liberale uitgangspunten, blijkt helemaal niets waard. Dit alles overziende lijkt het liberale karakter van deze partij zo goed als dood.
  Wethouder Raat, jarenlang de drijvende kracht achter deze OZB stabilisatie in Amstelveen, lijkt overruled te zijn door zijn eigen partij waarmee de uiterste houdbaarheidsdatum van deze wethouder ruim lijkt te zijn overschreden (voor zover dit al niet het geval was). De VVD is gewoon een linkse partij geworden.

  • En wat te denken van de milieustandpunten van de VVD? Van een partij van realisten is de VVD afgedaald tot het meedeinen met de meute. Zeer bedenkelijk en daarmee afstand nemend van een groot deel van de VVD kiezers als je het mij vraagt. Het wachten is op concurrentie van rechts. Afgaand op de laatste verkiezingen zou Forum voor Democratie zomaar 5 zetels in de gemeenteraad kunnen veroveren. Hopelijk houdt de VVD dan op met zich te gedragen als Groen Links Light..

   • Concurrentie van “ rechts” ? Hoeveel van die partijen of partijtjes hebben we al niet in de loop van de jaren gehad? Ze komen meestal heel snel op en lopen na verloop van tijd weer leeg als een luchtballonnetje onder luid gekrakeel van hun “ middenkader”. Even in chronologische volgorde ; boer Koekoek, CD, LPF, TON, PVV en nu FvD. En wat hebben deze bewegingen die meestal geleid werden door clowneske figuren , maar door hun aanhangers werden verwelkomd als de nieuwe Messias nu eigenlijk echt bereikt? Helemaal niets!

    • De tijd zal het leren Frank, maar ik denk dat het zweten wordt voor sommigen als FvD zich meldt voor onze gemeenteraad. Overigens misschien ook goed om de wapenfeiten van jouw eigen clubje Maoïsten onder de loep te nemen voordat ze helemaal uit de Kamer verdwenen zijn?

     • Maoïsten zijn we al 30 jaar niet meer, anders was ik nooit lid geworden, maar het is waar dat we hier in die 10 jaar dat we hier in de raad zitten niet echt veel op ons conto hebben kunnen schrijven, kan ook moeilijk met maar 2 of 3 raadsleden ,maar er zijn toch wel diverse zaken waarin dat wel is gelukt. Ook is het zo dat diverse plannetjes van ons in eerste instantie worden afgewezen , maar die na verloop van tijd in enigszins gewijzigde vorm door andere partijen weer worden ingediend waardoor ze zoiets op hun credo kunnen schrijven. Een hele oude truc, die overal wordt toegepast. De voedselbank is een aardig voorbeeld, en onlangs dat speelveld in Westwijk weer. Het burgerlid Wil Roode van de SP heeft die jongens uit Westwijk allemaal verteld wat ze konden doen om hun plannetje voor een skatebaan te verwezenlijken. En zie wat er nu is gebeurd. Daarom elke partij kan wel eens iets goeds doen. Alleen ze proberen er allemaal politieke munt uit te slaan.

     • Die ‘diverse zaken’ bestaan dus uit de voedselbank motie van 9 jaar geleden en hulp bij het bij verwerven van een skatebaan. Dat is inderdaad niet echt veel om op je conto te schrijven, maar misschien wel een goede reden om een toontje lager te zingen over wat andere (jonge) partijen hebben bereikt.

 2. Er zijn overigens ruim 60 verdeelmaatstaven die gebruikt (kunnen) worden bij het verdelen van de middelen aan de gemeenten. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat met enige willekeur aan die knoppen gedraaid wordt door het rijk. In ons geval aan de OZB-knop, wat simpelweg het bestraffen is van goed financieel beleid. Dus wat zou nou de échte reden zijn dan het rijk deze streek uithaalt met Amstelveen vraag ik mij af.

 3. CeeBee, het was niet bepaald een ‘meute’ die sinds 1971 (rapport ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome) pleitte voor een duurzamer economisch en maatschappelijk beleid, en dus voor minder verspilling van energie en van grondstoffen, minder vervuiling van lucht, water, bodem en oppervlaktewater, behoud van biodiversiteit, minder opwarming van het klimaat, etc. etc.

  Naarmate hun berekeningen, waarschuwingen en voorspellingen juist bleken, zijn in de afgelopen jaren steeds meer mensen gaan inzien dat de basis van ons economische stelsel zwak en onhoudbaar is. Niet duurzaam, dus.

  Maar het is helaas nog lang geen ‘meute’. Er is nog een lange en moeilijke weg te gaan. Crises zijn onvermijdelijk.

 4. Tja, ook de VVD zit in een coalitie, dus zij zal rekening moeten houden met andere standpunten.
  En waarin is de VVD nu echt liberaal? Bij de hypotheekrenteaftrek of het toestoppen van 2 miljard aan het grote bedrijfsleven of dat kinderpardon? Het lijkt mij eerder dat zij een conservatief beleid zijn toegedaan ipv een echt liberaal beleid.
  Overigens vind ik de verhoging van OZB wel zo eerlijk in een stad waar de huizen de laatste paar jaar zeker 20% in waarde zijn gestegen. Mensen die zich hier geen koophuis konden permitteren zijn ook geconfronteerd met een behoorlijke stijging van de woonlasten. Dus laten we het wel een beetje eerlijk houden. Maar ja deze uitspraken komen misschien voort uit het feit dat ik iemand ben die liever niet in links en rechts termen denkt, maar wel iemand die denkt dat wonen een recht is van iedereen en dat iedereen naar vermogen aan bij moet dragen.

  • Als je huis in waarde stijgt stijgt je nominale OZB natuurlijk ook. Daarnaast stijgt de OZB elk jaar met minimaal met de inflatiecorrectie, ook als de huizenmarkt instort. Ik ga er niet zielig over doen, maar de 21 miljoen euro OZB-opbrengst van dit jaar verdwijnt gewoon in de algemene middelen en dat lijkt me meer dan genoeg.

   • Ik ben een scheefwoner ( net aan) waardoor ik een aantal jaren geleden net door tijdelijke achteruitgang in inkomen hier terecht ben gekomen. Op dit moment krijg ik al 4 of 5 jaar lang een huurverhoging van 4 1/2% per jaar, maar mijn inkomsten zijn te laag om iets in de vrije sector te huren, wat mij anders zo’n 60% van mijn inkomen zou kosten. Als dan een oa de VVD maar jarenlang zijn mantra zit af te draaien dat scheefwoners moeten doorstromen, misschien begrijpt u dan mijn standpunt en helaas ben ik niet de enige die in die omstandigheden zit en dan praat ik niet eens over starters.
    En ja om de toko hier draaiende en leefbaar voor iedereen te houden, kost nu eenmaal veel geld. Dus nogmaals iedereen naar vermogen.

    • “Ik ben een scheefwoner ( net aan)” Frank gaat zijn asociale handelen weer eens down-playen. Frank kan ook gewoon uit Amstelveen weggaan om goedkoop te wonen, daarnaast heeft hij geen enkele toegevoegde waarde voor Amstelveen.

 5. CeeBee verwees naar het artikel ‘De Club van Rome zat ernaast’ in het Financieele Dagblad van 13/10 jl. (Eerst registreren en dan kiezen voor gratis lezen.) De auteur (filosoof) schreef daarin oa:

  “En juist daar waar de economie het meest groeide, in het industriële Westen, wist de natuur zich aardig te herstellen. Waterwegen werden schoner en bossen groeiden. Luchtverontreiniging daal-de fors. In Nederland nam de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofdioxide, benzeen en fijnstof fors af. Fijnstof daalde met 80%, zwaveldioxide zelfs met 93%.”

  Alsof er geen problemen zijn met klimaat stikstof, Pfas, plastic, biodiversiteit, etc, alsof er geen dreigende energiecrisis is die ingrijpende transitie noodzakelijk maakt, alsof er geen tekorten dreigen van veel grondstoffen (let op de activiteiten van China in Afrika), alsof fossiele grondstoffen niet inmiddels op 6 km diepte moeten worden opgepompt omdat zij sneller opraken dan er worden gevonden (peak oil), alsof de voedselproductie niet drastisch moet veranderen, alsof migratie ivm klimaat, water en voedsel niet al begonnen is, alsof..

  En laten wij vooral niet vergeten dat oa de berekeningen en waarschuwingen van de Club van Rome hebben geleid tot tal van maatregelen waardoor verslechtering van zorgwekkende situaties op veel gebieden gelukkig werden vertraagd.

  Maar de liberalen willen 130 km/u blijven rijden en goedkoop blijven vliegen en energie blijven verspillen alsof het allemaal niet op kan. Voor hen telt alleen waarin de Club van Rome er (voorlopig) naast zat maar niet het gelijk dat zij helaas in veel opzichten hebben gekregen (of hadden gekregen als er niet was ingegrepen).

  De berekeningen en waarschuwingen van de Club van Rome waren juist genoeg om serieus te worden genomen. Voor mij hebben zij in 1971 geleid tot een omwenteling in mijn denken en leven.

 6. En ja hoor, vandaag valt wederom een principieel liberaal uitgangspunt om: de maximum snelheid moet terug naar 100 km om een fictief politiek probleem op te lossen.

  De VVD heeft met deze volgende knieval haar toegevoegde waarde voor de landelijke en daarmee ook provinciale- en gemeentelijke politiek definitief verloren. Het aantal aan links ingeleverde liberale standpunten is inmiddels niet meer op de vingers van één hand te tellen. Twee handen wordt al een probleem.

  De VVD heeft zich volledig uit de politieke markt geprijsd en onderscheidt zich op geen enkele wijze meer van links.

  • Heeft u dat ook aan de minima, flexwerkers, bejaarden, starters, mensen die wonen onder de rook van Tata, ZZP’ers die onder het minimumloon zitten, voedselbankklanten enz. gevraagd? Oh nee, die kent u niet, dus ze bestaan ook niet, zeker.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.