De reorganisatie van het voormalige Sportbedrijf, het tegenwoordige AmstelveenSport heeft twee miljoen gekost, constateerde VVD-raadslid Victor Frequin. Hij en andere raadsleden kregen maandagavond de cijfers over 2018 te zien van de inmiddels tot BV verheven organisatie, die voorheen een stichting was. Die herstructurering leverde wel wat op, hoewel dit jaar geen batig saldo wordt verwacht.

Eigenlijk moeten de cijfers over 2018 en 2017 tezamen worden bekeken, zei controller Emmeline Bouwmeester van AmstelveenSport, omdat de reorganisatie en daarmee gepaard gaande kosten en baten ook doorliepen. In september van het verslagjaar nam Heleen van Ketwich Verschuur de directie over van interim Peter Verdaasdonk, die nu directeur van de in 2022 in Almere te houden wereldtentoonstelling Floriade is. Inmiddels is ook afscheid genomen van vijf andere interim medewerkers. Van hen was er maar één begroot. Er moest verder onder meer een structurele bezuiniging van € 550.000 worden gerealiseerd.

Subsidie

Overigens zouden de cijfers al in september aan de raadsleden worden gepresenteerd, maar kennelijk gingen om allerlei redenen ging die toen niet door. Destijds werd wel al gemeld dat AmstelveensSport ongeveer een half miljoen verlies leed vorig jaar (€ 453.659), terwijl nog een positief exploitatieresultaat van € 76.000 was begroot. AmstelveenSport zette in totaal 7,4 miljoen om, waarvan 3.1 miljoen uit gemeentelijke subsidies kwam. De gemeente had 1.25 miljoen voor de herstructurering van het bedrijf beschikbaar gesteld. In de jaarrekening van 2017 liepen de reguliere exploitatie en het herstructureringsplan door elkaar, meldde Bouwmeester. Omdat de transitiefase per 1 januari van dit jaar nog niet was afgerond, konden niet alle in dat plan begrote maatregelen worden uitgevoerd. “We zijn financieel op de goede weg”, zei sportwethouder Rob Ellermeijer. In feite ontstaat een geheel nieuw Sportbedrijf.

Transitie

Door de verzelfstandiging van tennisvereniging Startbaan vielen de inkomsten van AmstelveenSport lager uit dan begroot. Aan de lastenkant speelden onder meer hogere personeelskosten door beëindiging van vaste dienstverbanden een rol. De algemene kosten vielen hoger uit dan begroot. De transitiefase omvatte € 770.000 incidentele kosten, waarvan €530.000 net was begroot.

Meer zwemlessen

Dit en volgend jaar besteedt de door Heleen van Ketwich Verschuur geleide organisatie onder meer aan het herstel van intern en extern vertrouwen, het minimaliseren van huur van het zwembad aan externen, het verkorten van de wachtlijsten voor zwemlessen, het in kaart brengen van de inactieve Amstelveners, het binden aan zien van de co-financiers, het streven naar toekomstige en rookvrije verenigingen het maken van een goed ondernemingsplan. Los daarvan moet de horeca bij de accommodaties worden verbeterd. De directeur meldde zich liever bij de core business van haar ondernemer te houden en de horeca zoveel mogelijk uit te besteden aan partijen die een kwalitatief beter product gaan leveren.

Medewerkers

AmstelveenSport heeft 85 medewerkers en 23 sportaccommodaties, in gebruik bij 140 verenigingen. Volgens het bedrijf voldoen nu 71% van de 65 Plussers in Amstelveen aan de beweegnorm. Volgens Joop Scherpenzeel van de Hospitality Group, die een audit uitvoerde, zijn de incidentele lasten in 2018 wel een reden voor zorg, evenals de horecaexploitatie. Daar staan een sterke bezetting en baten van de accommodaties, alsmede de wijze waarop het bedrijf sport in Amstelveen stimuleert tegenover. Volgens hem zijn de lasten van de forse benutting van zwembad De Meerkamp hoog, waardoor de baten middelmatig blijven. De binnen- en buitensporten leveren een zeer gunstig resultaat op, wat de buitensport betreft mede door de hoge tarieven.

 

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.