Tijdens het geheime overleg van de gemeenteraad met de directie van Schiphol zijn kritische vragen gesteld, meldde fractievoorzitter Martin Kortekaas woensdag bij de behandeling van de gemeentebegroting. “Een stevig gesprek”, noemde het raadslid het werkbezoek aan directeur Dick Benschop. Ten koste van wat draaien economie en werkgelegenheid rond de luchthaven goed, vroeg Kortekaas zich af.

Martin Kortekaas

Er zijn volgens hem grote zorgen over de beperking van de huisvesting, omdat er geen woningen rond de luchthaven mogen worden gebouwd, slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, veiligheid, toerisme in Amsterdam door goedkope vluchten en duurzaamheid. “Er is geen enkel perspectief op dat de luchtvaart de klimaatdoelstellingen van Parijs gaat halen”, zei Kortekaas. “In het gesprek met Dick Benschop buitelden de kritische geluiden over elkaar heen. Zo werd duidelijk dat de raadsleden hierbij gestuurd worden door de Amstelveense inwoners die het niet meer accepteren dat hun gezondheid restpost is op de eenzijdige groei van de economie.”

Visie

Hij wees er opdat ‘zelfs’ de VVD in de gemeenteraad kritische vragen over de nachtvluchten aan B&W heeft gesteld. “Uiteindelijk gaat het om een visie op groei, want de groei van

Patrick Adriaans

Schiphol gaat gepaard met de groei van alle bijwerkingen van die groei in de regio. Wij vragen het college dan ook om die visie in samenspraak met de inwoners en de raad te ontwikkelen,” zei Kortekaas.

Volgens hem ontbreken bij de plannen van B&W inspiratie en verbinding, terwijl fractieleider Patrick Adriaans van de SP sprak over een begroting en daarbij behorend uitvoeringsprogramma van B&W zonder visie. “Vlees noch vis”, zei Adriaans. “Het is volstrekt onduidelijk war de visie van het college is.”

Naar de mening van Kortekaas worden “dwarsverbanden tussen de verschillende beleidsterreinen” onvoldoende gelegd. “Wat dreigt is dat er straks kansen gemist worden omdat de aanpak zich beperkt tot een klein gebied.”

Raadhuis

Vuurwerk op Stadsplein. Foto: R. van Waning

Het raadhuis, dat volgens de gemeente een ‘huiskamer’ voor Amstelveners heeft, die evenwel voor niemand zonder meer toegankelijk is, zou volgens Kortekaas een ontmoetingsplaats moeten worden. De gemeente heeft miljoenen uitgetrokken voor restauratie van het raadhuis, maar de GroenLinks-fractievoorzitter vroeg zich af wat het verduurzamen kost, of herbouw en of het nu wel op de goede plek staat, c.q. dat het tijd wordt voor een decentraal raadhuis, waarbij ambtenaren in de wijken zit.

“Wat GroenLinks betreft zou het raadhuis van de bewoners moeten zijn, een toegankelijke plek waar de inwoners graag komen om mee te praten. Dus misschien een beetje zoals de huiskamer hier om ons heen en een beetje zoals Amstelveen Inzicht op het Stadsplein. Maar dan open toegankelijk en met veel meer inbreng van de inwoners. Nu wordt ons gevraagd miljoenen te pompen in het behoud van ongeveer hetzelfde raadhuis, zonder dat we onszelf de vraag stellen of dat oplevert wat de stad nodig heeft.”

 Wonen

Volgens GroenLinks verwachten inwoners meet van de gemeente op het punt van huisvesting. “Want als de overheid niet de regie neemt om er voor te zorgen dat iedereen een betaalbaar dak boven haar hoofd heeft, wie doet het dan wel?” Maar een motie om de sociale huurwoningen op 30% te houden kreeg alleen steun van de SP, die hem trouwens mede had ingediend. Wethouder Ellermeijer van Wonen zei dat nu al 32% van de woningen inde sociale huursector ligt, waarvan 22% eigendom van de corporaties is en tien procent van particulieren. Maar over die laatste groep heeft de gemeente niets te zeggen, wierp Adriaans tegen. “Je kunt die twee dus niet gewoon bij elkaar optellen.”

Adriaans heeft geen enkel vertrouwen in het geloof in doorstroming dat B&W in betere huisvesting blijven handhaven. “Doorstroming werkt niet, wat wel werkt is bouwen.” Adriaans pleitte ook voor een wijkcentrum in Patrimonium, waar het Pluspunt al zodanig niet voldoet en de tuinzaal van weleer al tien weg is.

P60

Kortekaas is er niet mee eens dat P60 er primair voor Amstelveners moet zijn, zoals het nieuwe beleid schijnt te worden. Het poppodium heeft een regionale functie, zei hij. “Wij begrijpen niets van de neiging die sommigen hebben om als het ware een hek om Amstelveen te willen zetten en om P60 af te rekenen op het aantal Amstelveense bezoekers. De bezoekers uit de regio, uit Aalsmeer, uit Ouderkerk en Uithoorn zouden ons net zo lief moeten zijn.”

Vuurwerk

Vuurwerk moet volgens GroenLinks en de SP verdwijnen. Maar een door beide fracties

Vuurwerk. Foto: R. van Waning

ingediende motie voorzag er in te onderzoeken of stapsgewijs, vooruitlopend op een landelijk beleid mogelijk is naar een nieuwe vuurwerksituatie te groeien, met een centrale vuurwerkshow. Daarmee sluiten zij aan bij wat de werkgroep van de Partij voor de Dieren onlangs in een raadscommissie bepleitte. Overigens stemde de gehele gemeenteraad met de motie in. Die houdt in dat de vuurwerkvrije zones worden uitgebreid en er een duidelijk meldpunt op amstelveen.nl komt voor vuurwerkoverlast.

1 REACTIE

  1. Restauratie en verduurzaming van het gemeentehuis kost vele miljoenen. Bestuurders en ambtenaren zorgen goed voor zichzelf en voor hun directe omgeving. Men had zich beter eerst – en niet achteraf, zoals de GroenLinks-fractievoorzitter – moeten afvragen of het op de goede plek staat. In tegenstelling tot wat Martin Kortekaas (GL)voorstelt (een decentraal raadhuis) moet het juist op een centrale en goed bereikbare plaats komen. Het internet zorgt wel voor het decentrale karakter.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.