‘Vertrouwen in de toekomst van Amstelveen’ heet het programma waarmee  de ChristenUnie de verkiezingen tegemoet treedt. Niet alleen landelijk maar ook plaatselijk moet er een nieuwe bestuurscultuur komen om het vertrouwen tussen burger en overheid te herstellen. De overheid moet niet van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren, maar initiatieven uit de samenleving faciliteren. Primair gelooft de CU in God, zegt ze. Maar kennelijk ook een beetje in Amstelveen. “Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Amstelveen, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.” Zij is tegen prostitutie en allerlei verslavingen.

Hoewel met andere beweegredenen bevat het verkiezingsprogramma elementen die men ook bij partijen als GroenLinks, SP en D66 (om er maar enkele te noemen) terug vindt.

Hoop

“De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft”, zegt de CU. “Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor onze gemeente.” Daaruit vloeit kennelijk voort dat men een  Amstelveen voorstaat dat er voor zorgt dat alle leerlingen uit de groepen 6 tot 8 van de basisscholen en scholieren op de middelbare scholen zicht krijgen op wat de gemeenteraad doet, bijvoorbeeld door het organiseren van gastlessen over gemeentepolitiek. De  leerlingen zijn speciale gasten bij gemeenteraadsvergaderingen.

Versimpelteam

Om zo eenvoudig mogelijk met de inwoners te communiceren moet er een zogeheten gemeente ‘versimpelteam’ komen, dat de communicatie toetst. “De ChristenUnie wil dat berichten over aanvragen en besluiten, zoals vergunningen, (bestemmings) plannen en lokale regelgeving niet alleen digitaal zijn in te zien, maar ook in de lokale papieren media blijven verschijnen. Inwoners kunnen naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket bij de gemeente terecht met hun vragen.”

Wijken

De financiële reserve voor ‘stedelijke vernieuwing’ moet wat de ChristenUnie betreft de nieuwe naam “reserve toekomstbestendige wijken” krijgen en dus meer gericht zijn op buurten. En de partij is fel tegen verslaving aan alcohol, drugs, gokken en ook tegenstander van prostitutie. “Happy hours in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken worden via convenanten of via de APV aan banden gelegd”, is een verlangen dat uit het5 verkiezingsprogramma tot de kiezer komt. “De gemeente maakt zich in de regio sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.” Voor het hele grondgebied moet Amstelveen wat haar betreft een verbod op lachgas invoeren en de vestiging van casino’s en gokhallen voorkomen.

Sexting

Van de ChristenUnie moet de gemeente investeren in een uitstapprogramma voor prostituees in bijvoorbeeld escortbureaus of zelfstandig werkend, ook als het Rijk daar geen middelen voor beschikbaar stelt. De gemeente zorgt wat haar betreft voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren. “Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening en herstel na incidenten. Wijkteams/professionals volgen een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over handhaving, melding en begeleiding.”

Klimaat

De ChristenUnie mag dan het heil uit de hemel verwachten, zij ziet ook in dit ondermaanse Gods schepping en wil die graag behouden voor  volgende (rookvrije) generaties. Daarom strijd zij met andere fracties voor het behoud van de aarde. Zij wil  “krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid.” Met bijvoorbeeld D66

Wil zij af van het gebruik van olie, aardgas en kolen voor de energievoorziening en ruim baan maken voor schone energie. “Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om Amstelveen.” Maar het moet wel allemaal betaalbaar blijven voor, zowel voor minima als mensen met een modaal inkomen. “Voorkom energiearmoede: waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we direct in isolatie zodat de energierekening omlaag gaat”, roept zij de kiezer toe.

Dementievriendelijk

Amstelveen wordt in haar ogen een dementievriendelijke gemeente door relevante medewerkers een gerichte training ‘Samen Dementievriendelijk’ aan te bieden, dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. En ook naar ouderen wil de ChristenUnie dat de gemeente te hand reikt. “De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.”

5 COMMENTS

  1. De kop Johan: hoeveel casino’s en bordelen telt Amstelveen? Juist 0 en ze zijn volgens de regels ook niet toegestaan.

    Was dit nu evht het belangrijkste uit hun verkiezingsprogramma om het tot kop te verheffen?

  2. Ik vind het wel leuk dat de CU lessen aan scholieren wil over gemeentepolitiek. Zou ze dan de één tweetjes bedoelen die de gemeente constant heeft met projectontwikkelaars en een bepaalde kliek van ondernemers? Het handjeklap binnenskamers, de voortdurende toneelstukjes die opgevoerd worden in de raadsvergaderingen enz. enz.? Of alleen maar een mooi verhaaltje opgelepeld door één van communicatiemedewerkers( u weet wel de propagandisten van de overheid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.