Niet dat ze er in slagen, maar zij streven ernaar. Dat legden de verantwoordelijke wethouders in de gemeenten, provincies en Vervoerregio  van Metropoolregio Amsterdam (MRA) in een intentieverklaring. Voor Amstelveen was wethouder Floor Gordon erbij.  De overheden willen in 2025 de helft van hun inkopen ‘Circulair’ doen. En het convenant heet ‘Samen werken aan een toekomstgerichte samenleving.’

De MRA zegt te willen toegroeien naar een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Circulair opdrachtgeven en circulair inkopen vormen hiertoe een belangrijke ‘game changer’. De MRA-deelnemers kopen jaarlijks namelijk voor ongeveer € 4 miljard in. Het benutten van die inkoopkracht zal als een magneet naar de markt gaan werken, denken ze.

Routekaart

Al in 2022 willen de MRA-partners voor tenminste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025 betreft vervolgens een tussendoel naar volledig circulair opdrachtgeverschap. In 2025 wordt bepaald hoe de betrokken partijen zo snel mogelijk tot volledig circulair inkopen kunnen overgaan, waarbij wordt bekeken of 2030 als eindjaar mogelijk en wenselijk is. Een nog te ontwikkelen routekaart geeft handen en voeten aan de ambitie. In de intentieverklaring is tevens afgesproken om regelmatig tussentijds de voortgang te monitoren. Dit gebeurt in samenhang met marktontwikkelingen. Zo nodig volgt tussentijdse bijstelling.

Ambitie

Volgens wethouder Floor Gordon van Duurzaamheid (D66) passen de afspraken uit de intentieverklaring in het Amstelveense Collegeprogramma. “De gemeente was zelf al bezig met duurzaam inkopen. Dit is een uitbreiding hiervan, die past bij de ambitie uit het collegeprogramma. De ondertekening van circulair inkopen en aanbesteden heeft een aantal voordelen. We kunnen samen inkopen met de gemeenten van de Metropoolregio”, zegt ze. “En we kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Met de gemeenten van de Metropoolregio steken we meer dan 100 miljoen euro in de circulaire economie. We zetten hier mee een grote stap in de richting van een in een duurzame en toekomstgerichte samenleving.”

Volgens haar zal de intentieovereenkomst leiden tot een grote verandering in de inkoopwereld. “Met zijn allen bundelen we de krachten. Zo kunnen we de markt helpen circulair te worden en maken we de regio klaar voor de toekomst.’

1 REACTIE

  1. Vroeger, zo’n vijftig jaar geleden, heette een ‘circulaire economie’ nog gewoon een kringloopeconomie. Sindsdien is er veel tijd en energie verloren gegaan aan verspilling, vervuiling en opwarming van het klimaat. Destijds is het niet gelukt om grote stappen te zetten in de richting van een duurzame en toekomstgerichte samenleving.

    Als zo’n convenant daarbij helpt, is dat natuurlijk prima. Het is wel gek dat gemeenten tot dusver zonder zo’n ‘game changer’ kennelijk niet samenwerkten en gewoon lekker ieder voor zich bezig waren met het verspillen van grondstoffen en energie. Het is immers al sinds 1972 bekend waartoe dat zou leiden? Kennelijk hebben deze jonge en moderne bestuurders nooit gehoord van de wetenschappelijke rapporten als ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome en ‘Blauwdruk voor Overleving’ die beide uit die tijd dateren.

    Hoe ‘circulair’ zijn een almaar groeiend Schiphol bovenwinds van Amstelveen en een verbrede open verkeersgoot er dwars doorheen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.