Na anderhalf jaar voorbereiding is Ziekenhuis Amstelland sinds zaterdag als eerste ziekenhuis in Europa aangesloten op het geheel nieuwe elektronische patiëntendossier Epic Connect-site, een bijzondere samenwerking met Amsterdam UMC. Ziekenhuis Amstelland zegt daarmee een grote stap in het vernieuwen van haar digitale werkprocessen te zetten.

In het nieuwe EPD hebben zorgverleners van Ziekenhuis Amstelland betere toegang tot informatie die nodig is voor de zorg aan hun patiënt. Daardoor kan volgens het ziekenhuis de zorg sneller, veiliger en zorgvuldiger gebeuren. Ook voor patiënten biedt het nieuwe systeem meer mogelijkheden. Via het vernieuwde digitale patiënten portaal (MijnZHA) kunnen zij, met de komst van het nieuwe EPD hun gegevens inzien, herhaalrecepten aanvragen en berichten uitwisselen met hun behandelteam.

Prestatie

“De implementatie van het nieuwe EPD is een enorme prestatie van alle betrokkenen”, zegt Paul Rotering, lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland. “Niet in de minste plaats, omdat naast een nieuw EPD onze ICT-infrastructuur is vernieuwd en de administratieve processen zijn uitgerust met nieuwe software. Al met al een grootscheepse verbouwing van onze systemen. Een speciaal projectteam vanuit Amsterdam UMC heeft ons de afgelopen anderhalf jaar wegwijs gemaakt in de wereld van Epic en ons begeleid. Medewerkers zijn getraind om met het nieuwe systeem te werken, bevoegdheden zijn toegekend, de dossiers zijn over en nu mogen wij ons het systeem verder eigen maken.”

Toekomst

“Het nieuwe EPD bij Ziekenhuis Amstelland biedt daarnaast veel mogelijkheden voor de toekomst”, zegt voorzitter Sophia de Rooij van Raad van Bestuur. “Bijna alle ziekenhuizen in de regio Groot-Amsterdam werken nu met het elektronisch patiëntendossier van Epic en dat maakt op termijn niet alleen onderlinge gegevensuitwisseling beter mogelijk, maar ook digitale zorg kan hiermee een grote vlucht nemen. In de al bestaande onderlinge samenwerking tussen Ziekenhuis Amstelland en Amsterdam UMC, op het gebied van zorgherschikking en Juiste zorg op de juiste plaats, ondersteunt Epic ons bij de gegevensuitwisseling tijdens de zorgoverdracht van patiënten. Wij zullen merken dat we een nóg completer beeld hebben van de patiënten die we gezamenlijk behandelen.”

Steun

Frida van den Maagdenberg van de raad van bestuur Amsterdam UMC: “Wij zijn verheugd dat de intensieve samenwerking met Ziekenhuis Amstelland verder wordt versterkt door de ingebruikname van EPIC. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van patiëntengegevens en de inrichting van gemeenschappelijke zorgpaden die voldoen aan alle privacy- en security-eisen. Wij zijn er trots op dat wij Ziekenhuis Amstelland hebben mogen ondersteunen bij de implementatie en het gebruik van EPIC en zeer onder de indruk ervan dat het Ziekenhuis Amstelland lukte om, ondanks de enorme druk op de zorg als gevolg van de COVID pandemie, de implementatie van EPIC af te ronden.”

Zaterdagmiddag ging het Ziekenhuis Amstelland feestelijk ‘live’ met het nieuwe EPD. Dat werd gevierd met het ‘plaatsen van de Epic vlag’ en de overhandiging van een symbolisch cadeau door Frida van den Maagdenberg aan Paul Rotering.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.