Naar nationaal voorbeeld – de oude coalitie kwam glashard terug om te regeren – was het de bedoeling ook in Amstelveen alles wat B&W betreft te laten zoals het was. De oude coalitie bestond hier uit VVD, D66 en PvdA, maar die miste na de verkiezingen in de gemeenteraad twee zetels. Twee VVD-zetels om precies te zijn. Maar die partij bleef met acht raadsleden wel de grootste fractie. D66 kreeg ook klappen en trok, ondanks de sterk verminderde opkomst, zevenhonderd stemmers minder dan bij vorige verkiezingen, maar behield in elk geval het aantal zetels. Dat waren er zeven.

De PvdA keerde met drie zetels, net als voorheen, terug in de raad. Dat gepraat over sociale huurwoningen, waaraan raadslid Van den Bosch zich (GroenLinks steunend) de laatste maanden schuldig maakte, blijkt dus alleen voor de bühne te zijn geweest. De breuk was niet zo heftig als destijds met lijsttrekker Remco Pols, die pertinent goedkope huurwoningen wilde en waardoor de PvdA uit de coalitie vloog.

Persoonlijk

VVD-wethouder Herbert Raat, een van de twee verkenners, kwam het liefst met het oude team terug. Daarvan maakten, behalve D66-wethouder Floor Gordon, waarmee hij leven en schrijven kan, ook de wethouders Frank Berkhout (D66), Rob Ellermeijer (VVD) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) deel uit. Het probleem zat dus in het verlies van de VVD, want hoe men ook rekende men kwam niet verder dan achttien zetels, onvoldoende voor een meerderheid in de gemeenteraad. Derde partij in grootte is Burgerbelangen Amstelveen, die haar fractie van vier naar vijf zag stijgen. Hoewel het in lijn met de verkiezingen lag die uit te nodigen, eventueel met de PvdA (waardoor de coalitie op 23 zetels in de raad zou komen) was de antipathie bij Raat c.s. niet minder dan vier jaar geleden tegen BBA-wethouders-kandidaat Ruud Kootker. Niets persoonlijks hoor, kreeg die te horen. Maar ja de fracties van de twee (of drie) hebben nu eenmaal anders beslist.

Geen probleem

Als dat waar is, hebben die ditmaal volslagen buiten advies van de ‘verkenners’ om, zich van BBA los gemaakt. Zou dat tegen de wil van Gordon en Raat zijn? Ik heb er moeite mee dat te geloven. Liever zocht men zijn heil bij Goed voor Amstelveen (GvA). Of het een gedoogconstructie wordt of dat lijsttrekker Jacqueline Höcker haar entrée als wethouder maakt, is op dit moment niet duidelijk. Zij zal voor de andere leden van de coalitie geen enkel probleem op leveren en het met alles wat die bedenken eens zijn. Dat is ook wat waard, hebben de andere drie partijen natuurlijk gedacht. Het verkiezingsprogramma van GvA geeft geen verschillen met de anderen aan. Zogenaamde kernwaarden zijn: Bestaanszekerheid, Gezondheid en welzijn, Goed wonen, Duurzaamheid en Dierenwelzijn. Nou dat die staan in zo ongeveer de verlang- en beloftelijst van vrijwel alle politieke partijen, en zéker in die van de coalitiepartners.

GvA is dus alleen gekozen om zonder last door te kunnen regeren. Misschien was dat met BBA toch moeilijker geweest. Als de VVD die twee zetels niet was kwijt geraakt, had men ook GVA niet  nodig, de partij die nu profiteert van een verlies. Zonder minder zetels in de coalitie had men alles bij het oude kunnen laten. Zoals in Den Haag.

16 COMMENTS

 1. Remco Pols wilde als lijsttrekker van de PvdA niet alleen pertinent goedkope huurwoningen maar ook een tunnel voor die vermaledijde A9. Dankzij de VVD blijft die nu door een brede open verkeersgoot Amstelveen scheiden en bederven.

  Amstelveners weten niet wat goed voor hen is, nu en in de toekomst.

 2. Johan Bos reageert helaas via email ipv op dit forum voor openbaar publiek debat. Volgens hem geven linkse partijen graag geld uit dat niet van hen is. Ik schreef terug:

  Betaalt Herbert Raat (VVD) al zijn hobby’s en lobby’s uit eigen zak? De miljarden die premier Mark Rutte (VVD) uitgeeft, zijn ook niet van hemzelf.

  Als Herbert Raat als raadslid beter had opgelet, had de A9-tunnel geen 100 miljoen euro hoeven kosten. Er is gewoon slecht onderhandeld. Bovendien had Amstelveen veel meer kunnen verdienen aan woningbouwprojecten (bijv noordoever van de Poel) en aan herindeling van bijv sportcomplexen.

  • Volgens mij geeft het bedrijfsleven graag geld uit wat is opgebracht door de gehele bevolking. Zo houdt het elkaar een beetje in evenwicht, hé .

   • Als de overheid een bedrijf zou zijn, was het binnen de kortste keren failliet. Er is ooit iemand geweest die werk voor iedereen had, waardoor de collectie sector – naar communistisch model – uit zijn voegen barstte. Geld moest worden opgebracht door de werkenden bij het bedrijfsleven…..

    • U verwijt een ander selectief lezen, maar maakt u zich ook zelf niet daaraan schuldig? Ik schreef in balans. Of wilde soms beweren dat de overheid geen taak heeft op het gebied van infrastructuur, zorg, handhaving orde, volkshuisvesting, scholing enz. ? Zonder dat kan het bedrijfsleven ook niet functioneren of dacht u soms van wel? Ik hoef u enkel te wijzen op alle maatregelen die de overheid tijdens Corona heeft genomen. Zonder dat zou het nog een grotere puinhoop zijn.

  • U maakt openbaar wat u uitkomt. Inderdaad betaalt Raat niet alles uit eigen zak, net zo min als linksere van hem gelegen bestuurders. Met dien verstande dat er een verschil is tussen eindeloos uitgeven en daarin niet verder gaan dan de inkomsten toelaten. Overigens was Jochai van Bergen het eerste raadslid dat over de tunnel begon en de meerderheid van de gemeenteraad meekreeg. Raat was toen pas raadslid en moest daarna als wethouder gewoon uitv0eren wat de raad wou. Maar soms is antipathie tegen iemand sterker dan de wens de geschiedenis niet te vervalsen.

 3. Johan Bos schrijft dat raadslid Van den Bosch zich ‘schuldig maakte aan gepraat over sociale huurwoningen’.

  Deze anti-linkse, anti-duurzaamheid en pro-VVD journalist is zolangzamerhand niet gewoon rechts meer, maar extreem rechts.

  • Weer een beschuldiging die u niet waar kunt maken. Maar ga zo door. Iedereen iets de waanzin van uw meldingen. Wat bedoelt u trouwens met mij citeren? Ben ik extreem rechts omdat Van den Bosch de laatste maanden voor sociale huurwoningen was en zelfs over een ‘kneiterlinks’ college sprak, met GroenLinks?

 4. Iedere lezer van AmstelveenBlog kan vaststellen dat u wethouder Raat (VVD) door dik en dun steunt en dat u NOOIT één kritisch woord over diens beleid en hobby’s schrijft.

  U bent extreem rechts als u sociale woningbouw iets vindt waaraan een politicus zich schuldig maakt.

  Op 9 sept 1998 stelde ik in een brief aan b&w (met afschriften naar fractievoorzitters) voor om het overkappen van de A9 in Amstelveen te onderzoeken. Jochai van Bergen was toen nog geen raadslid. Herbert Raat wel, denk ik.

  • En dat schrijft u onder dit artikel? Selectief leesgedrag kennelijk.
   Jochai was eerder raadslid dan Raat. Maar dat iemand zijn zin niet krijgt, hoort nu eenmaal bij democratie. U bent democraat voor zover democratie doet wat u wilt en het volledig met u eens is. “U bent extreem rechts als u sociale woningbouw iets vindt waaraan een politicus zich schuldig maakt”, is een zin die ik niet begrijp. De PvdA is pas de laatste maanden voor sociale huurwoningen (heeft overigens in geen bouwproject daarvoor gestemd) en uitbreiding daarvan. Toch wil de PvdA weer met een college in zee dat er n9ets van moet hebben. Wat is nu in die constatering ‘extreem rechts’? Je moet wel gek zijn als je dat in die berichtgeving ziet.

 5. U schreef dat raadslid Van den Bosch zich ‘schuldig maakt’ aan sociale woningbouw. Alsof dat een misdrijf is.

  U heeft het over Jochai van Bergen Senior, terwijl ik dacht dat u het over het jongste raadslid van die naam had. Die werd dat dankzij een krachtige lobby maar bleef het vrij kortstondig.

  Ik vind het interessant om te weten wat Van Bergen Senior destijds over de tunnel heeft gezegd en hoe daarop is gereageerd, en waarom.

 6. U heeft vaak kritiek op van alles (met name bij links), maar NOOIT op Herbert Raat.
  Als dit niet waar is, kunt u het gemakkelijk aantonen.

  Houd eens op met mij gek en krankzinnig te noemen. Dat is geen fatsoenlijke (laat staan constructieve) manier van discussiëren op een openbaar forum voor publiek debat.

  • U haalde mij zelf naar de openbaarheid. Overigens betekent constructief doorgaans dat men geen stap dichter bij elkaar is gekomen of men elkaar de tent heeft uitgevochten. Verder wijt ik uw kritiek aan uw selectieve leesvermogen.

 7. “U haalde mij zelf naar de openbaarheid.”

  Krijg nou wat. U schrijft uw weblog op een openbaar forum en u nodigt anderen om hierop te reageren. Vervolgens duikt u uw achterkamertje in van waaruit u emails naar een reageerder stuurt. Zo werkt het niet.

 8. U schrijft NOOIT iets kritisch over wat wethouder Raat (VVD) doet of nalaat.

  Dat geeft te denken.

  Het duidt er namelijk op dat hij u en andere lokale zogenaamde journalisten in zijn zak heeft. Dat is zijn vak en daar is hij goed in. Dit werkt echter ten koste van de lokale democratie en de kwaliteit van het lokale bestuur.

 9. Blijkens zijn emails kan Johan zich niet herinneren dat hij had geschreven:

  “Dat gepraat over sociale huurwoningen, waaraan raadslid Van den Bosch zich (GroenLinks steunend) de laatste maanden schuldig maakte, .. ”

  Alsof maatschappelijke solidariteit en sociaal beleid een misdrijf zijn. Dat is een extreem rechts standpunt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.