Herbert Raat in gesprek met krakers / asielzoekers.

De uit uitgeprocedeerde asielzoekers en Nederlandse achterban (onder wie advocaten) bestaande actiegroep ’We are Here’ uit Amsterdam heeft vannacht (maandag op dinsdag) het kantoorpand aan de Mr. Groen van Prinstererlaan 114 in Amstelveen gekraakt. Daar zitten no ongeveer zestig mensen. De eigenaar, die het wil slopen en de locatie gebruiken voor de bouw van 290 appartementen, heeft aangifte gedaan. Locoburgemeester Herbert Raat heeft inmiddels met de krakers gepraat en gezegd dat de gemeente uitbreiding van de Amsterdamse actie naar Amstelveen niet wenst en hen verzocht het gebouw te verlaten.

Dat weigerden zij. Gisteren kraakte dezelfde groep een huis dat werd bewoond in de hoofdstad. “Dit is niet de oplossing, het leidt uiteindelijk tot niets”, zei hij. Raat reageerde kennelijk op het spandoek waarop in het Engels om een oplossing werd gevraagd. De gemeente bekijkt op dit moment welke procedures tegen de krakers gevoerd gaan worden. Raat staat voortdurend in contact met de in het buitenland verblijvende burgemeester Bas Eenhoorn, omdat er ook een openbare orde probleem aan de zaak kleeft.

Harmen van der Steenhoven

Uitzichtloos

GroenLinks in de gemeenteraad spreekt van een uitzichtloze situatie voor mensen die nu al jaren van het ene naar het andere kraakpand gaan. Volgens die partij moet worden onderzocht of het destijds als noodopvang voor vluchtelingen in Kronenburg gereed gemaakte oude Ballast-Nedam kantoor nu voor uitgeprocedeerden is in te zetten.

Net als D66 dringt de fractie aan op een gesprek met de gemeente Amsterdam. Maar GroenLinks gaat verder en denkt dat Amstelveen een rol kan spelen in regionaal verband om tot een oplossing te komen. Volgens de partij moet de landelijke politiek de zaak oplossen. Ook als de groep weer uit het gebouw aan de Groen van Prinstererlaan wordt gezet, verdwijnt die niet, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas. Zolang er landelijk niets gebeurt, ligt de bal wat hem betreft bij Amsterdam en Amstelveen. “Wij zijn blij dat het nieuwe college in Amsterdam onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om voor alle ongedocumenteerden een goede opvang te regelen”, zegt hij.

Ontruimingsbevel

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali.

“Wij willen dit niet”, heeft Raat tegen Het Parool gezegd. Intussen kunnen de krakers, die op een spandoek melden dat het een kwestie van basale mensenrechten betreft, niet zonder meer uit het pand worden gezet. De actiegroep kan een ontruimingsbevel aan de rechter voorleggen.

De krakers komen vooral uit Afrika. Amsterdam wil een 24-uurs opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar tot nu toe is geen geschikt pand daarvoor gevonden. Overigens is het ook in strijd met de wet, die voorschrijft dat zij naar het land van herkomst moeten.

D66

Fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven van D66 in de gemeenteraad zegt geschrokken te zijn van de kraakactie. Volstrekt overbodig laat hij er op volgen dat B&W alles moeten doen om de illegale situatie te beëindigen. D66 wil dat het college met de gemeente Amsterdam, waar de ellende begon, en het ministerie overlegt om een oplossing te vinden voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Volgens Raat kunnen de krakers niet comfortabel in het pand wonen. “Je kunt er alleen op een matras gaan liggen misschien”, zegt hij. Ook D66 zegt vooral bezorgd te zijn over onveilige situaties in het pand en de omgeving. “In Nederland is kraken bij wet verboden”, constateert Van der Steenhoven. “Als overheid hebben wij de plicht wetten na te leven. Tegen strafbare feiten moeten B&W en het OM snel optreden”. Daarover wil D66, net als GroenLinks, in een raadscommissie die donderdag vergadert praten. Volgens Van der Steenhoven ontbreekt een duidelijke oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers. “Een beter beleid lijkt mij daarom meer dan ooit noodzakelijk.” D66 gaat in de commissievergadering ook vragen of de woningbouwplannen door de kraakactie vertraging oplopen.

Andere actie

Die vertraging komt er toch trouwens, want ook een tegen de geplande bouw van een tien verdiepingen hoog flatgebouw wordt actie gevoerd in de omgeving. Die bouw stuit op verzet van zowel omwonenden als sommige politici. Men vindt de te bouwen kolos ver buiten proporties in het gebied.

De hoogbouw gaat niet alleen licht en privacy van omwonenden kosten, maar zorgt waarschijnlijk ook voor nog meer wateroverlast in kruipruimten van omliggende woningen, klaagt men in de buurt.  Het nieuwe pand van minstens 32 meter hoog detoneert in het Stadshart, vindt men.

 

 

 

5 COMMENTS

  1. Ik citeer: “Wij willen dit niet”, heeft Raat tegen Het Parool gezegd.
    Nu maar eens kijken hoe sterk de knieën van de Amstelveense wethouder van o.a. handhaving (Hr. Raat – VVD) nu eigenlijk zijn. Ben benieuwd.

  2. Volgens Van der Steenhoven ontbreekt een duidelijke oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Misschien is dat juist het probleem. Daarom is Raats opmerking ‘Dit willen wij niet’ ook zo lachwekkend gratuit. Níemand – inclusief de uitgeprocedeerde asielzoekers – wil dit.

    Er bestaat geen oplossing voor massamigratie zolang mensen hun landen blijven verlaten uit hoop op een betere toekomst elders. Het probleem kan alleen in zo goed mogelijke banen worden geleid, vanaf het begin in de landen van herkomst tot het eind in – onder andere – Amstelveen.

    Grenzen hadden een functie die om kortzichtige economische redenen werd opgeheven. Vrij verkeer van personen, geld en goederen. Dat is toch wat de liberalen wilden? Nou dan.

  3. Wie een vinger niet krijgt neemt de hele hand. Het zgn. beloofde land ligt tussen de de rivieren Eufraat en Tigris zegt de heilige schrift. Dan wordt het toch tijd dat ze hun navigatie gaan updaten want deze 2 rivieren liggen nl. in IRAK. Dus deze stelling is volkomen correct !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.