Dat VVD, D66 en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) doorgaan in de nieuwe coalitie (die bij de oude blijft) is nu duidelijk. Er verandert dus niks, behalve dat de PvdA niet meer meedoet, wat in de praktijk niets uitmaakt. De vraag is alleen hoeveel wethouders er komen namens de overgebleven drie.

Vanouds werd dat altijd opportunistisch geregeld. Pragmatisch, zou D66 de waarheid versluierend zeggen. In het verleden veranderde nogal eens het aantal wethouders zo ongeveer elke vier jaar, na de verkiezingen. Als er een bijkwam, was opeens buiten het zicht van iedereen het werk enorm toegenomen, maar werd een zetel ingeleverd in het college van B&W dan was even plotseling de werklast verminderd. Onzin natuurlijk. Er was nooit in de gemeenteraad eerder iets gezegd over minder of juist teveel werk. Maar men kon natuurlijk moeilijk zeggen dat er binnen de politieke arena ruzie over de baantjes in het college van B&W was of dreigde te ontstaan.

Misschien gaan nu meer mensen in het college minder partijen vertegenwoordigen. Kost was, maar dan heb je ook wat, zal ik maar zeggen. Kan zijn dat ik er helemaal naast zit, maar fracties van de coalitie zwijgen, zoals gebruikelijk in de lokale politiek, ook als het graf. Transparantie bestaat daar nu eenmaal hooguit in verkiezingstijd als reclamevorm. Verder blijkt men van dat in de gemeenteraad veel gebezigde woord de betekenis niet te kennen.

Afkoopsom

Jaren geleden werd een gemeentelijke dienstauto afgeschaft om een voorbeeld te stellen bij de noodzakelijke bezuinigingen. Omdat de crisis nu voorbij lijkt en de gemeente er financieel redelijk goed voorstaat, kan op bestuurlijk niveau in het raadhuis wel wat meer worden uitgegeven, denkt men misschien. Dus kan dan een afkoopsom voor politieke ontevredenheid er wel af.

Transparantie?

Als de drie partijen niet ook maar drie wethouders leveren en het er opnieuw vier worden, lijkt mij geoorloofd dat er een tweede VVD-er bij komt. De VVD heeft tenslotte, of men het er nu mee eens is of niet, de grootste fractie in de raad. Maar het kan zijn dat over die constructie een beetje de pleuris is uitgebroken tijdens het ondanks des burgemeesters pleidooi voor ‘radicale transparantie’ van de lokale politiek strikt geheime overleg en wil D66, hoewel na de verkiezing met zeven in plaats van (voorheen) acht zetels teruggekeerd, óók een tweede wethouder. Fractievoorzitter Floor Gordon is daar in de race, doch de partij wenst mogelijk Maaike Veeningen, die de laatste vier jaar in het college zat, niet werkloos naar huis te sturen. De kans bestaat dus dat men al overleggend op vijf wethouders uitkomt, waarmee het wethouderbestand met een kwart wordt uitgebreid. De coalitie zal het er, nu weer vier jaar de rijen sluitend, met die baantjes jagerij wel eens zijn. Persoonlijk zou ik het op drie, hooguit vier (zoals nu) wethouders houden. Maar wie ben ik? Ik moet me niet gaan verbeelden verstand van de Amstelveense politiek te hebben…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.