De in Amstelveen wonende Joodse journalist Frits Barend (foto), die jarenlang het tv-programma ‘Barend & Van Dorp’ maakte voor RTL 4, vindt dat Israël wel met Hamas aan tafel zal moeten. Maar volgens hem is Hamas een terreurorganisatie, die niets liever wil dan Israël vernietigen en alle Joden doden. Dat maakt het samen aan tafel gaan lastig. Hij zei dat in een meer dan een half uur durend YouTube programma bij Sara van Oordt van Christenen voor Israël in Nijkerk, aan de vooravond van de Nationale Dodenherdenking.

Overigens merkte hij na die herdenking bij WNL-tv op blij te zijn dat zijn moeder dit niet meer mee hoefde te maken.

Abnormaal

De angst dat een pro-Palestina-aanhanger de twee minuten stilte zou verstoren, was op zich weerzinwekkend, betoogde hij. Evenals de aanwezigheid van 700 politiemensen, die hij trouwens bedankte. Volgens hem hadden er twee agenten moeten staan om het komende en gaande verkeer te regelen. “Wij zijn het abnormale normaal gaan vinden.”

Die boodschap had hij ook bij Van Oordt uitgedragen. Zonder iets af te doen aan het leed van de kinderen in Gaza (“het is vreselijk voor ouders als hun kind sterft”) en tegenstander van Netanyahu te zijn, wees hij er wel op dat Hamas de oorlog is begonnen en gijzelaars niet vrijlaat. Terwijl er honderden oorlogen worden gevoerd door verdrukkers zijn de ogen van de wereld exclusief op Gaza en Israël gericht, de staat die men ook verdrukking verwijt. “Wij zijn nog steeds populair, waren we maar wat minder populair”, zei Barend, die veel familieleden in Israël heeft. “Zij zijn blijkbaar minder bang dan ik”, gaf hij toe.

Palestijnse staat

Een Palestijnse staat in het Midden-Oosten zou hij toejuichen, mits die zou bijdragen aan de vrede. Maar hij vreest dat daarin geen oplossing ligt, omdat de gedachte daarachter is dat Hamas de vernietiging van Israël op het oog heeft. Hij is het er niet mee eens dat Gaza een gevangenis is. Het is, meldde hij, een van de mooiste stukken van Israël en werknemers kunnen er vrij werken bij Israëlische bedrijven, waar islamitische en Joodse kinderen met elkaar spelen. Antisemitisme is volgens hem een overdreven hekel aan Joden hebben. “De tijd is voorbij dat je als Jood niet voortdurend achterom hoefde te kijken”, zei hij. Barend had geen goed woord over voor de zogenaamde ‘demonstatie’ van studenten bij onder meer de UVA en de UU, een pro-Palestijns verzet dat uit Amerika is overgewaaid en voornamelijk tot geweld en vernielingen leidt. Joden mogen niks meer en zij krijgen overal de schuld van, is zijn opvatting. Dat treft ook Israël. Misschien is wat die staat nu doet te heftig, maar hij vroeg zich af wat interviewster Sara zou doen als haar man is vermoord, haar huis vernield en kinderen verkracht en daarna ook gedood worden. Hoewel hij geen voorstander is van Netanyahu, gaat hem toch ook het niets doen van de natie te ver. Er is absoluut geen sprake van genocide, vindt hij.

22 REACTIES

 1. “Wij zijn het abnormale normaal gaan vinden,” zegt Frits Barend. Geldt dat wat hem betreft ook voor de massamoord en totale vernietiging in Gaza?

  Volgens Barend is Hamas een terreurorganisatie, die niets liever wil dan Israël vernietigen en alle Joden doden. Ondertussen heeft Israël Palestina veroverd en van de kaart geveegd, de bewoners ervan grotendeels verjaagd en de rest onderdrukt. Israël doodt nu 30x meer Palestijnen dan omgekeerd. Is dat normaal?

  Frits Barend noemt Gaza één van de mooiste stukken van Israël. Die opvatting zullen weinigen met hem delen, want Gaza is vrijwel totaal vernietigd en bovendien is het niet van Israël. Het is een restant van het historische Palestina.

  https://photos.app.goo.gl/BTttBfjjGrfXS9NH6

 2. Heel goed verhaal. Als Hamas niet op 7 oktober ongeveer 1200 mensen had gedood, inclusief verkrachte vrouwen en babies, dan was dit niet gebeurd. Zij die “genocide” roepen over Israël’s acties in Gaza gaan eraan voorbij dat Israël altijd van te voren waarschuwt waar ze gaan aanvallen. Er worden zelfs speciale humanitaire zones ingericht met voedsel, water en medicijnen. Israël kan niet anders dan Hamas aanvallen na de grootste massaslachting van Joodse mensen sinds de Tweede Wereldoorlog.

 3. ‘Hamas wil Joden doden’ staat boven dit artikel. Een pakkende titel doet het altijd goed maar vertelt niet het hele verhaal. In dit geval is het artikel echter even eenzijdig als de kop.

  Als de Palestijnen door Nederland waren veroverd, beroofd, verjaagd, onderdrukt en massaal vermoord, had Hamas ongetwijfeld Hollanders willen doden en ik zou ze geen ongelijk kunnen geven.

  Palestijnen zijn mensen die leefden in een land woonden dat hun werd ontnomen. Joden zouden moeten begrijpen hoe dat voelt en ook dat dat gevoel nooit verdwijnt.

  Israël zal niet in vrede leven zolang het geen recht doet aan de oorspronkelijke bewoners.

  Het zijn nu de Palestijnen die tegen elkaar zeggen: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’

  Palestina, léés erover:

  https://photos.app.goo.gl/Sd9XmTaFHLQmj2D4A

 4. Niet al te slimme opmerkingen van de heer Barend, maar ja zo kennen wij hem en altijd met het vingertje wijzen naar anderen.

 5. @Stefan Bos, u denkt dat Israël niet ruim 34.000 Palestijnen en hun kinderen had vermoord en ook Gaza niet onherstelbaar had verwoest als Hamas niet op 7 oktober ongeveer 1200 mensen had gedood, ‘inclusief verkrachte vrouwen en babies’.

  Ik denk dat Israël met zijn superieure intelligence die gevangenisuitbraak van Hamas al lang van tevoren had zien aankomen en de eigen burgers heeft opgeofferd. Het graven van de tunnels, de invoer en assemblage van raketten, de oefeningen met drones en vliegers, het verzamelen van voertuigen, Israël had het allemaal gezien, gevolgd, gefilmd en besproken.

  Het Israëlische leger dat normaal het hek om Gaza in de gaten houdt (het is tenslotte een gevangenis) was in geen velden of wegen te bekennen, terwijl het normaal altijd en overal hinderlijk aanwezig is. Als ultieme uitlokking en voor dramatisch effect had Israël een luidruchtig muziekfestival georganiseerd op gehoors- en loopafstand van de getergde bewoners van Gaza, dicht in de buurt van de verwachte uitbraakplek.

  Alles verliep volgens plan en Israël had de gewenste reden en aanleiding tot de misdadige massamoord die nu al zes maanden duurt.

  Vindt u dit ook een goed verhaal? Het is in ieder geval aannemelijker dan die zwetspraat van Frits Barend, de buikspreekpop van de Israël Lobby.

 6. @Robert van Waning
  Waar heeft u die getallen van “34,000 Palestijnen en hun kinderen” vandaan? Ik vermoed het door Hamas-geleide ministerie van volksgezondheid in Gaza. Kennelijk vindt u Hamas een heel betrouwbare organisatie. Volgens premier Benjamin Netanyahu zijn er 14.000 Hamas strijders omgebracht en helaas 16.000 burger slachtoffers omgekomen. Maar hij wees erop dat dit heel weinig burger slachtoffers zijn op zo’n bevolkt stukje grond van 2.3 miljoen mensen.

  Hij vergeleek het met bijvoorbeeld de strijd van Amerikaanse soldaten in de Filipijnse hoofdstad Manila tegen de Japanse troepen toen er 100.000 burger slachtoffers vielen, of recentelijke gevechten in Irak. Hij zei dat er miljoenen pamfletten zijn uitgestrooid en telefoontjes worden gepleegd om mensen te waarschuwen voordat er wordt aangevallen. Welk leger in de wereld doet dat? Hij zei: “voor ons is elk burgerslachtoffer een tragedie. For Hamas is het een strategie.” Hij wees er daarbij op dat Hamas mensen verbiedt om te vertrekken waardoor er ook doden vallen. Israël meldt dat 20 van de 24 Hamas battalions nu zijn uitgeschakeld. De laatste vier zitten nu in Rafah waar Israël volgens diverse landen waaronder Nederland niet binnen mag.

  Hij vroeg zich af of dit ook voor de geallieerden zou gelden toen die Berlijn binnentrokken om Hitler’s oorlogsmachine de genadeslag toe te dienen. Israël kan niet anders dan zich te verdedigen met een oorlog waar het niet om heeft gevraagd. Ja, Israël heeft een van de beste veiligheidsdiensten ter wereld. Maar het is belachelijk te veronderstellen dat Israël naar een aanleiding zocht om Hamas te vernietigen door het verbranden van Joodse babies, en anderen, het afhakken van hoofden van verkrachte vrouwen, en op andere gruwelijke manieren laten ombrengen van vooral Joodse mensen toeliet om met de oorlog een begin te maken. Netanyahu gaf toe dat hij en anderen fouten hebben gemaakt. Hij beloofde dat er een debat overkomt.

  Zoals dat wel vaker gebeurd in de enige democratie in het Midden Oosten. Ik vraag mij af of zo’n debat ook mogelijk is in Gaza. En waarom horen we niets van vrouwen organisaties over de door Hamas vermoorde vrouwen nadat zij die op beestachtige wijze hadden verkracht. Kennelijk hangt het van de plaats van bestemming en achtergrond van het belaagde meisje of de misbruikte vrouw af of die door de feministen worden gehoord. #metoo blijkt niet voor iedereen te zijn.

  • @Stefan Bos, u schreef:
   “[Netanyahu] zei dat er miljoenen pamfletten zijn uitgestrooid en telefoontjes worden gepleegd om mensen te waarschuwen voordat er wordt aangevallen. Welk leger in de wereld doet dat? [Netanyahu] zei: “voor ons is elk burgerslachtoffer een tragedie. Voor Hamas is het een strategie.”

   Tot zover de mythe. Nu de werkelijkheid:

   “Zo’n 300.000 Gazanen zijn dit weekeinde de zuidelijke grensplaats Rafah ontvlucht nadat het Israëlische leger hen via pamfletten had gemaand naar een noordelijker gelegen ‘humanitaire zone’ te gaan waar het veiliger zou zijn.
   Volgens hulpverleners is er in dit gebied echter veel te weinig voedselhulp en water beschikbaar om de ontheemden op te vangen. Ook betwistte Philippe Lazzarini, topman van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA, dat het om een veilig gebied gaat. „De bewering over ‘veilige zones’ is onjuist en misleidend. Geen enkele plaats is veilig in Gaza”, aldus Lazzarini in een bericht op X.

   Israël voerde vervolgens bombardementen uit op doelen in Rafah, het laatste grote bolwerk van Hamas. Daarbij vielen ten minste achttien doden. Artsen zonder Grenzen stelde dat medische hulpverlening onder deze omstandigheden niet langer mogelijk is en trof voorbereidingen voor de evacuatie van 22 patiënten.”
   (NRC 13.05.2024)

 7. @Stefan J. Bos,
  Nu ik lees dat u – net als Netanyahu – 16.000 burgerslachtoffers ‘heel weinig’ vindt, weet ik dat dit een zinloze discussie is. Onze opvattingen en standpunten liggen te ver uiteen om tot enig vergelijk te komen.

  Israël kan op een massamisdadige manier wel Hamas verslaan, maar dit zal een Pyrrhus overwinning blijken te zijn. Israël zal na deze oneerlijke strijd nooit vrede kennen. De Palestijnen zijn door de dief en bezetter van hun land tot een volk gebombardeerd. Hun geheugen zal onverwoestbaar zijn.

 8. @Robert van Waning

  Even bij de les blijven. Hij zei: “voor ons is elk burgerslachtoffer een tragedie. For Hamas is het een strategie.” En dat op zo’n overbevolkt klein gebied van 2.3 miljoen waar een stadsoorlog wordt gevoerd met een terreur beweging die zelfs onschuldige burgers niet laat vertrekken naar een veilige plek “16.000 weinig is.” Zeker als je dat vergelijkt met andere conflicten.

  Overigens hoor ik Moslims en andere zich over Palestina druk makende meute niet over de massa slachtingen in Yemen: Volgens schattingen van de Verenigde Naties zijn meer dan 230 duizend burgers, onder wie kinderen, om het leven gekomen als gevolg van het moedwillig bombarderen van ziekenhuizen, scholen en huizen. Volgens de VN raakten meer dan 3 miljoen mensen ontheemd. Dat is wat anders dan 16.000 die overigens door het toedoen van Hamas om het leven zijn gekomen: allereerst door hun massaslachting en vervolgens door zichzelf tussen burgers te plaatsen als Israël reageert.

  Natuurlijk is elke dode er één teveel. Maar “genocide” zou het vermoorden van alle of de meeste Palestijnen zijn. Dat is duidelijk niet het geval. Ik hoor ze ook niet over de misstanden tegen vrouwen en massale moorden in Afghanistan. Of in Iran, dat overigens naar de vernietiging van Israël streeft. Waarom toch die selectieve verontwaardiging?

 9. Stefan J. Bos,

  Die ‘les’ komt van de Israëlische premier Netanyahu, die – in tegenstelling tot Hamas – volgens u wél heel betrouwbaar is. Als hij zegt dat er slechts 30.000 Palestijnen gedood zijn, dan mag ik niet de mensen geloven die weten waarover zij het hebben. De cijfers van de Palestijnse autoriteiten worden internationaal als betrouwbaar beschouwd.

  U vergelijkt de Israëlische massaslachting van tienduizenden weerloze bewoners van de Gaza gevangenis met de oorlog van de geallieerden tegen nazi Duitsland. Geen enkele vergelijking klopt helemaal maar deze is wel erg krom, alleen al omdat het toen een strijd was tussen gelijkwaardige legers. Bovendien hadden de Palestijnen geen veroveringsoorlog gevoerd ten koste van omringende landen en ook ook geen miljoenen mensen vermoord vanwege hun ongewenste afkomst. In tegenstelling tot de Duitsers zijn de Palestijnen geen daders maar juist slachtoffers van landroof, etnische zuivering, bezetting, onderdrukking en – op dit moment – een massamoord die het karakter en de omvang heeft van genocide.

  Uw vader schreef over Palestina en over het doden van Joden. Dan begin ik niet off-topic over Yemen, Afghanistan en Iran, onderwerpen waarmee u de aandacht probeert af te leiden van de massamoord op Palestijnen in Gaza door een deelnemer van het Eurovisie Songfestival.

  Met vriendelijke groet,
  Robert C. Van Waning (born in the USA).

  Palestina, léés erover:

  https://photos.app.goo.gl/Sd9XmTaFHLQmj2D4A

  • ‘De cijfers van de Palestijnse autoriteiten worden internationaal als betrouwbaar beschouwd.’ Die Palestijnse autoriteiten zijn van de terreurorganisatie Hamas, die zich inderdaad in een toenemend vertrouwen van de wereld mag verheugen, terwijl diezelfde Hamas elke Jood door wil en Israël vernietigen. Maar de verdediging van Hamas is door anderen overgenomen. Het antisemitisme zal – ook naar wat de Bijbel zegt – toenemen, omdat de volken van de wereld zich tegen Jeruzalem keren. Verder lijkt mij dit een zinloze discussie.

  • Joden doden 30x zoveel Palestijnen als omgekeerd. Wat Hamas wil, is onder de huidige omstandigheden begrijpelijk maar niet relevant.

   U bent zelf deze zinloze discussie begonnen door herhaaldelijk uiting te geven aan uw Joodse obsessie, door partij te kiezen en door dingen te schrijven die niet kloppen.

   Dat de volken van de wereld zich tegen Jeruzalem zullen keren, is logisch.

 10. U schrijft “Wat Hamas wil is begrijpelijk maar niet relevant”. Dus het feit dat Hamas in zijn handvest heeft staan de vernietiging van Israël en Joden, waarvan ze overigens uiting gaven op 7 oktober, is “niet relevant”. Uit het voorwoord: “Israël zal bestaan en blijven bestaan totdat de Islam het zal vernietigen, net zoals het anderen daarvoor heeft uitgewist.” Met andere woorden: “from the River till the Sea…”, de bekende slogan tijdens veelal door gemaskerde mensen bijgewoonde betogingen. Het zullen je buren maar zijn. Helaas is het gedachtengoed van Hamas populair onder veel
  Palestijnen omdat kinderen dat al vroeg wordt geleerd. Gelukkig zijn er ook Palestijnen die er anders over denken, ook al kunnen die zich niet openlijk uiten in het door u geprezen, op Islamitische leest geschoeide Gaza.

  Overigens heb ik niet gehoord dat Israëlische soldaten vrouwen verkrachten en daarna hun hoofden eraf hakken, babies verbranden, en families afslachten in Gaza. Wel dat Hamas burgers tegenhoudt om te vertrekken.

 11. U heeft de klok horen luiden, maar u zoekt de klepel niet in betrouwbare bronnen.

  “1 mei 2017 publiceerde Hamas ‘A Document of General Principles & Politics’. In deze Beginselverklaring stond onder meer dat Hamas akkoord gaat met een onafhankelijke Palestijnse staat langs de grenzen van vóór 1967, hetgeen echter niet betekende dat afstand gedaan werd van de aanspraken op heel Palestina. Het conflict met Israël wordt niet als religieus conflict beschreven: er is geen probleem met Joden, maar met “het zionistische project”. “De zionisten die Palestina bezetten” werden gezien als de tegenstanders jegens wie gewapend verzet geoorloofd blijft.”
  (Wikipedia.)

  Israël claimt ook heel Palestina ‘from the river to the sea’, maar heeft daarop minder recente historische rechten dan de door Israël beroofde en verdreven autochtone bewoners.

  Is de slogan “From the river to the sea, Israel shall be free” volgens u wél aanvaardbaar?

  Wat Israëliërs Palestijnen aandoen, is niet minder wreed en gruwelijk. Zij zijn niet minder moordzuchtig. Integendeel: Zij doden 30x meer Palestijnen dan omgekeerd.

  Israëlische kinderen leren van jongs af aan dat zijn Arabieren en moslims moeten haten. It works both ways.

  Israël zal nooit vrede kennen zolang zij geen recht doen aan de oorspronkelijke bewoners van het historische Palestina.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.