SP-raadslid Nora Fakirni mocht niet meepraten op een door D66 georganiseerde bijeenkomst over inclusief onderwijs. Hetzelfde verging het SP-fractie-ondersteuner Sahra Awad. Dat zegt voorzitter Marina Casadei van de plaatselijke afdeling van de partij in een column op de website van de SP.

De meeting in het raadhuis werd woensdag (18 januari) gehouden op initiatief van D66-raadslid Saloua Chaara voor ouders en belangstellenden. Zij zouden allemaal me mogen praten over inclusief onderwijs.

Eritrea

Casadei: “Omdat ons raadslid Nora Fakirni en fractie-ondersteuner Sahra Awad zich intensief bezighouden met het onderwijs waren de verwachtingen hoog gespannen. Naast mensen uit het basis- en het voortgezet onderwijs waren er ook beleidsmakers en veel ouders. Dat er veel ouders uit met name de Eritrese gemeenschap waren is met name te danken aan de inspanningen van Sahra en Nora.”

Jongeren

Volgens Casadei waren er veel met hun ouders meegekomen jongeren onder de aanwezigen, waar een speciaal voor de avond ingevlogen presentatrice de programma onderdelen aan elkaar mocht praten. Eerst kwamen volgens Casadei de mensen uit het onderwijs aan het woord om in een rap tempo te vertellen hoe belangrijk het is met ouders samen te werken aan een goed onderwijs voor hun kinderen. “Het werd al snel duidelijk dat deze personen, die toch pedagogische okennis behoren te hebben, niet goed begrijpen dat als je een zaal toespreekt met veel ouders die het Nederlands niet als moedertaal hebben je het spreektempo behoort aan te passen”, zegt Casadei in haar column. Volgens haar ratelde de eerste spreker over inclusieve onderwijs (dat niet zonder een dito samenleving kan) zonder een boodschap te hebben.

Categorisch

Nadat de onderwijsdeskundigen hun verhaal hadden gedaan mochten de mensen in de zaal ‘meepraten’, zegt de columniste. “Maar dat moest aan de hand van stellingen die je dan weer eerst via je mobieltje in beeld moest krijgen op een daarvoor bestemde site. Nu werd het spannend, want de mensen waren zelf aan zet. Jammer dat de presentatrice wel heel erg selectief te werk ging bij het uitkiezen van de personen die iets mochten zeggen. Sahra en Nora staken regelmatig hun hand op, maar werden categorisch genegeerd. Een mevrouw die twee stoelen verder zat mocht wél haar zegje doen. Meerdere keren zelfs.”

Geweigerd

Casadei: “Ouders vertelden over hun ervaringen met het onderwijs. Bijvoorbeeld dat hun kind werd geweigerd op een basisschool omdat het bij het Kaboutershuis liep (waar kinderen met gedragsproblemen worden ondersteund). Ze moest hemel en aarde bewegen om de basisschool ervan te overtuigen dat haar kind best op hun school zou kunnen meekomen. Ook andere persoonlijke ervaringen passeerden de revue. En toen nam Sem het woord. Een jongere die al een jaar thuis zit en maar niet wordt geholpen aan een passende plek binnen het onderwijs. Toen Nora hem bijviel, kwam mevrouw Chaara daar even een stokje voor steken. Het was toch echt niet de bedoeling dat mensen hun persoonlijke verhalen kwamen vertellen. Toen niet, terwijl dit precies hetgeen was wat al de hele avond gebeurde.”

Stomheid

Marina Casadei zegt met stomheid te zijn geslagen. Waren de organisatoren niet blij dat er ook zoveel jongeren aanwezig waren? vraagt zij zich af. “Waarom wordt ze dan de mond gesnoerd? Op dat moment werd het mij volledig duidelijk dat de aanwezigen vooral me moesten praten met de filosofie dat het zo mooi en belangrijk is dat er wordt samengewerkt. De avond ging verder met praten óver leerlingen en hun ouders, maar er werd geen enkele poging ondernomen om met de ouders zélf in gesprek te gaan. Op die enkele verbaal sterke moeders en vaders na. Die kregen dan ook meerdere keren het woord.”

Beschamend

Een beschamende vertoning, vindt de SP het. “Eigenlijk had ik al beter moeten weten, want was het niet D66 die ons altijd verweet te veel naar mensen hun individuele ervaringen te luisteren? Ik vraag me dan ook af waarom D66 opeens met mensen in gesprek wil gaan. Spreken ze ook ouders buiten de muren van het raadhuis? Ik krijg sterk de indruk dat er alleen op het raadhuis gesprekken worden gevoerd en dan ook nog met mensen die zij zelf selecteren.

Ook na de bijeenkomst was er niemand die even met Sem het gesprek is aangegaan. Noch de gemeente, noch de aanwezige onderwijsdeskundigen waren geïnteresseerd in het verhaal van Sem. Wij wel. Nora en Sahra zijn vastbesloten om zélf een avond te organiseren waar de ouders wél aan het woord worden gelaten. Maar daarin zal D66 waarschijnlijk geen interesse hebben.”

28 REACTIES

 1. Marina Casadei wordt gemist in de gemeenteraad! Ze vertolkte daar vaak zeer helder en duidelijk de mening van niet gehoorde mensen. Jammer dat ze weg is uit de raad. Dit soort columns mag ze vaker publiceren !

 2. Ik kreeg dit artikel doorgestuurd. Ik reageer toch maar even, aangezien dit stuk vol feitelijk onjuistheden staat, maar toch zonder meer wordt gepubliceerd (jammer/typisch dat er geen wederhoor wordt toegepast).

  Ten eerste. Ik denk dat de SP zich echt een te grote rol aanmeet als het om de bijeenkomst gaat. Iets als…How can I make this about me? De opkomst was fantastisch. Veel mensen hebben via scholen de uitnodiging gekregen of zich wegens uitnodigingen via de media aangemeld. Heel goed. We kregen mooie presentaties van vertegenwoordigers van het onderwijs/de gemeente en vervolgens ontstonden mooie gesprekken over verschillende thema’s. Wat mij betreft houden gaan dit volgend jaar – samen met het onderwijs- wéér doen! En het jaar daarna ook!

  Ten tweede. De bijeenkomst was erop gericht om met ouders, vertegenwoordigers uit het onderwijs en raadsleden in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen rondom de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Hier zijn stellingen voor gebruikt. Aan de voorkant is met de deelnemers gecommuniceerd dat niet voor specifieke problemen specifieke oplossingen konden worden gezocht. Ook met de SP is dit vooraf specifiek besproken.

  Hoewel ik echt wel begrijp dat een dergelijke bijeenkomst daar wel toe uitnodigt, is zo’n sessie met ruim 80 mensen in de zaal gewoon niet de plek om op casusniveau problemen op te lossen. Het is zeer ongepast en niet effectief om dat wél te proberen. Daarnaast heeft de voltallige raad – inclusief de SP – duidelijke afspraken gemaakt over het feit dat individuele casussen géén onderdeel uitmaken van raadsgesprekken. Wat deze bijeenkomst feitelijk was. Sterker nog, de SP levert zelf een voorzitter die deze afspraak in raadsgesprekken handhaaft. De verontwaardiging van mevrouw Casadei komt mij wat vreemd en gespeeld over, eerlijk gezegd. En persoonlijk vind ik het inmiddels buitengewoon storend dat de SP zich telkens weer niet houdt aan afspraken die zij zelf heeft gemaakt.

  Ter bescherming van de betreffende jongeman en in het belang van een ordentelijke bijeenkomst, zijn de gegevens van deze jongeman vorige week genoteerd zodat op een gepaste manier over de problemen contact kon worden opgenomen. Overigens zijn wel degelijk verschillende mensen – waaronder mijn fractiegenoot- uitgebreid met deze jongen in gesprek gegaan.

  Dan over de SP vertegenwoordigers zelf. Zij hebben bovengemiddeld veel vragen gesteld en reacties gegeven. Met ruim 80 aanwezigen in de zaal moest de externe gespreksleider, ook anderen het woord gunnen. Dat is wel zo netjes. Jammer dat de SP dit zelf niet zo ziet en vooral zichzelf het woord gunde.

  Kortom. Het verhaal zit echt anders dan hier wordt voorgesteld. Dat wilde ik even rechtzetten. Wat ik verder van het verhaal van mevrouw Casadei vind heb ik vorige week al direct tegen haar gezegd.

  • Onderstaande heb ik direct na het schrijven gepost . Ik denk dat de reacties elkaar min of meer hebben gekruist. Dus zal alles niet correct zijn van mijn kant in de reactie hieronder.
   Toch blijf ik dan zitten met een paar vragen.
   Waarom zijn die 2 dames van de SP in hun hoedanigheid als raadsleden c.q. burgerraadslid dan niet aan het woord gelaten? U kent ze heel goed. Of jokt er hier iemand?
   Waarom zijn de vragen niet over de zaal verdeeld. Ik neem aan dat je toch niet aan mensen hun neus kunt zien dat ze van de SP zijn?
   Wat betreft die casussen. Dat kon u gewoon verwachten. Vele mensen kunnen daar echt het verschil niet in zien. Ik spreek uit ervaring van 40 jaar als onderwijskracht in achterstandswijken in Amsterdam.
   Wat betreft die gespreksleider. Dat blijft bij mij gewoon staan.

   Voor de eerlijkheid vermeld ik wel dat ik ook van de SP ben.
   En wilt u meer weten van individuele casussen . Loop eens een poosje mee met de SP op dit gebied. Zij hebben tenslotte jarenlange ervaring en kijk dan of u bepaalde patronen in de afhandeling van dit soort zaken kunt ontdekken en dan hoeft u het helemaal niet met de SP eens te zijn.

  • Hoor en wederhoor zijn termen waar Johan Th. Bos waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord. Het is schering en inslag op dit sociale medium om zaken maar ‘gewoon’ te publiceren en er verder nooit meer aandacht aan te besteden.

 3. Mevrouw Chaara zou heel goed moeten weten gezien haar afkomst dat mensen meteen over hun eigen problemen zouden beginnen. Dit had zij kunnen voorzien en dat kunnen voorkomen door een paar gevallen naar voren te halen of in een apart agendapunt te verwerken.
  Wat betreft die gespreksleider; Elk onderwijspersoon van kleuterjuf tot hoogleraar weet dat je vragen en opmerkingen over alle aanwezigen moet verdelen. Maw deze “ leider” verwijs ik toch echt naar eerste of tweede dag van wat voor lesgevende opleiding dan ook. Dan heb ik het nog niet eens over het feit, dat je je hebt aan te passen aan je publiek van laag tot hoog.
  Ook vind ik het ronduit dom als men echt geïnteresseerd is in de verbetering van het onderwijs dat men niet andere partijen aan het woord laat. Iedereen heeft toch hetzelfde doel en er zijn heus wel zaken waar men het over eens is en waar men samen op kan trekken en ook moet! Nu lijkt het enkel maar de D66-show.
  Sorry weer een gemiste kans. Jammer.
  En het ergste van alles vind ik dat men een heel stel mensen door slechte organisatie en een blijkbaar verkeerde gespreksleider in de kou heeft laten staan. Een volgende keer zullen een heel stel dan niet meer komen, terwijl men het in onderwijsland doorlopend heeft over ouderparticipatie.

  • Eerste klopt! Tweede moet u zien als u bent ervaringsdeskundige. Maw m.i u weet dat het nu eenmaal zo gaat. Daar bedoel ik niets negatiefs mee.

 4. Beste meneer Bikker. Casussen moeten altijd serieus worden genomen. Want casussen representeren wel de werkelijkheid en tellen soms op naar iets groters. Mensen die mij kennen weten dat ik hier altijd serieus en zo zorgvuldig als mogelijk mee omga.

  Punt is dat ze geen onderwerp van dit soort gesprekken zijn. Daar gaat het hier om. Het beeld dat dat wel zo is, probeerde ik met mijn reactie recht te trekken. Over de ruimte om te spreken voor de mensen van de SP heb ik in mijn eerste reactie denk ik genoeg gezegd.

 5. Sinds de tijd van ‘Praat met de Raad’ is er kennelijk niets veranderd. De leden van de lokale nomenklatoera praten uitsluitend met elkaar. Als je daar als gewone burger niet bij hoort, dan ben je kansloos.

  • Flauw Robert. Je kan dit best zo vinden, maar ga er dan inhoudelijk op in. Als bron verwijs ik naar de aankondiging van deze avond naar het persbericht van oa. D66 en naar de website van SP Amstelveen/ Facebook. Aan beide heeft Amstelveen Blog aandacht besteed.

  • Over inhoudelijk gesproken, Frank, Wat klopt er niet in wat ik schreef? Bezocht jij destijds die “Praat met de Raad” avonden? Is het niet nog steeds zo dat de leden van de Amstelveense nomenklatoera ook bij gelegenheden die bedoeld zijn voor persoonlijk contact met burgers toch uitsluitend met elkaar praten?

 6. Best mevrouw Chaara,
  De eerste alinea ben ik volkomen met u eens. De toekomst zal uitwijzen wat dit soort casussen iets doet veranderen aan de algehele structuur.

  Wat betreft de 2e alinea. Mijn mening is dat dit soort bijeenkomsten zeer verhelderend kunnen werken naar beide kanten toe. Namelijk als mensen samen optreden , hoort u ook meer, want ze durven dan zich meer te uiten al is dat soms beslist niet altijd leuk. Ook hoort u het nu vanuit de direct betrokkenen.

  Overigens wat maakt het uit dat één politieke partij ( SP) zich nu behoorlijk roerde. Bij andere belangenbijkomsten zullen relatief veel aanhangers van een andere partij zich weer roeren. ( bijvoorbeeld MKB ,de VVD). Ze maken allemaal deel uit van het politieke&democratische spectrum.
  U heeft het ook over een gesprek. Dat laat zich toch nooit duidelijk orchestreren, want dan hoort u niets nieuws. Of misschien had u ruimte moeten laten voor wat stellingen vanuit het publiek. Dat weet ik niet.
  Met vriendelijke groet,
  Frank.

  P.S. Ik schrijf altijd op persoonlijke titel en nooit namens de SP.

 7. Beste Saloua Chaara

  Graag deze vragen en ik ben best bereid een WOO Verzoek in te dienen
  Dit was een door D66 dus – een politieke partij, een private organisatie dus – georganiseerde bijeenkomst.

  1) Hoeveel kostte deze bijeenkomst?
  2) Is betaald voor de huur van de ruimte in het gemeentehuis?
  3) Zijn gemeenteambtenaren ingezet?
  4) Heeft de gemeente voor de inzet van gemeenteambtenaren bij D66 een factuur ingediend?
  5) Of heeft de gemeente ter meerdere glorie van een politieke partij alle kosten betaald en heeft D66 geen enkele rekening gekregen?
  6) Op welke wijze zijn mensen uitgenodigd. Is dat gegaan via de gemeente? Of faciliteiten van de gemeente? (zoals het gemeentemailadres)?
  7) Als alles op kosten en faciliteiten van de gemeente is gebeurd, zou dat betekenen dat de gemeente een politieke partij voor heeft getrokken en er aldus sprake kan zijn van ongeloorloofde bevoordeling want als ik of welke andere politieke partij dan ook (buiten de coalitie of buiten lidmaatschap van de gemeenteraad) een bijeenkomst wil organiseren kan dat a niet en b moet ik daarvoor betalen. Hoe denkt D66 daar dan over?

  Krijg het donkerbruin vermoeden dat D66 ter meerdere ere en glorie van zichzelf iets gedaan heeft om zichzelf te bevoordelen en in de aandacht te plaatsen. Provinciale statenverkiezingen zijn binnenkort. Maar vergeet niet wie in Nederland de boel naar de klote helpt in het onderwijs: juist, D66! Zie gister de Avondshow met Arjen Lubach als mooi voorbeeld.

 8. Hoi ik ben Sem. Ik ben een van de jongeren die aanwezig was bij het raadsgesprek samen met mijn ouders en broertje. Ik dacht namelijk mooie gelegenheid om een raadslid aan te spreken of iemand van samenwerkingsverband. Ik ben wel eens vaker aanwezig geweest bij een raadsgesprek vooral uit interesse. Ik ben dus de jongen die opstond om mijn verhaal te doen net zoals de ouders die hun verhaal hebben kunnen vertellen. Mevrouw Chaara vloog op mij en Nora af toen ik eindelijk iets mocht zeggen met de mededeling dat we hier geen persoonlijke verhalen mogen vertellen. Ik heb samen nog met mijn vrienden die ook aanwezig waren nog zitten napraten over waarom de ouders wel mochten praten en ik niet. Wij hebben wel zo een idee, misschien mijn afkomst misschien omdat ik jong ben of misschien vanwege ….?Ik denk dat mevrouw Chaara uitsluitsel kan geven. Ik begrijp het in ieder geval niet.

 9. Hallo iedereen, ik ben Amanuel en ik ben 16 jaar. Ik was ook tijdens het raadsgesprek en ik kreeg ook niet het woord. Niemand keek me aan, ik denk dat ze bang van me waren. Misschien omdat ik zwart ben.

  • Heel goed Sem, Amanuel, Alexander en Nobel. Hier kun je zeggen wat je daar had willen zeggen, want dit blog wordt over het algemeen zeer goed gelezen door alle raadsleden, hoewel de meeste raadsleden er niet voor uitkomen en zo lang je het netjes houdt zal de heer Johan Bos het altijd plaatsen.
   Misschien een goed idee. Ga met z’n vieren rond de tafel zitten en schrijf een algemeen verhaal over de problemen waar jullie tegen aan lopen en stuur dit naar alle lokale kranten, maar ook landelijke dagbladen. ( een goede foto van jullie vieren erbij doet ook wonderen)
   Wij zeggen hier altijd; Nooit geschoten is altijd mis geschoten. 😜😜😜

 10. De naam ‘Praat met de Raad’ paste totaal niet bij wat destijds tijdens die avonden in werkelijkheid gebeurde. Ik heb toen op dit forum de naam ‘Luister naar de Burger’ voorgesteld in de hoop dat dat zou werken. Niet dus, nog steeds niet.

  • Sommige mensen zitten niet in de politiek om “ het volk” te vertegenwoordigen, maar eerder om hun eigen sterretje te laten stralen. Leuke slogans doen het dan altijd goed, bijvoorbeeld “ouderparticipatie “ of “onderwijs”.

 11. Zoals dat Ronald Plasterk (1957) oud-minister van Binnenlandse Zaken van PvdA terecht opmerkte in een column van de Telegraaf op 20 januari 2023: De grootste bedreiging voor vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting is D66. De politieke partij die in 1966 werd opgericht in Amsterdam, met als doelstelling om ‘het vastgelopen Nederlandse politieke bestel op te blazen’. Die partij heette D’66, en degenen die het bestel wilden opblazen waren Hans van Mierlo, Hans Gruijters, Parool-redacteur Erik Visser, en UvA-docent Peter Baehr. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/197917120/veruit-de-grootste-bedreiging-voor-vrijheid-van-denken-en-vrijheid-van-meningsuiting-is-d66

  Het doel van D66 is na 57 jaar bijna bereikt, want het Nederlandse politieke bestel rammelt nu aan alle kanten.

 12. Chaara heeft inmiddels een column geschreven over inclusief onderwijs.
  Ik vraag me af: Hoe kun je inclusief onderwijs vormgeven als je niet in gesprek durft te gaan met de de personen om wie het gaat?

  • Na lezing van deze colomn moet ik zeggen dat er niets nieuws onder de zon is. Ik ben er nu 7 jaar uit, maar de laatste 20 jaar dat ik er in zat, is men ook steeds voortdurend bezig geweest.
   Naast dat mevr. Chaara een reeks van open deuren intrapt komt zij met niets concreets waar ouders en leerkrachten echt iets aan hebben.
   Neem nu het tekort aan leerkrachten. Startende leerkrachten kunnen zich niet eens vestigen in Amstelveen. Te hoge prijzen.
   Daarnaast zie ik dat inclusieve onderwijs meer als de zoveelste bezuinigingsronde, zoals al deze pogingen om kinderen “ met een vlekkie “ te integreren in een groep van 30 kinderen van de afgelopen 25 jaar. Uit concrete ervaringen weet ik dat je er misschien een 1 of 2 kunt hebben , maar meer gaat gewoon niet. Daar helpt geen bijscholing of externe ondersteuning aan. Alleen een opschaling van het SO.
   Wat dat betreft zou mevr. Chaara eens moeten luisteren naar ervaren leerkrachten in het regulier en SO en ouders die hun kind een paar jaar op het SO hebben gehad en ze daar hebben zien opbloeien, als zij tenminste echt het onderwijs wil verbeteren.
   Maw dus niet alleen luisteren naar directies en begeleidingsdiensten. Die zijn wel belangrijk, maar die hebben ook allemaal zo hun eigen belangen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.