Met de stemmen van Actief voor Amstelveen en Belang van Nederland (BVNL) tegen heeft de gemeenteraad woensdag met een motie van D66 en Burgerbelangen Amstelveen (BBA) ingestemd, waarin werd uitgesproken in het nieuwe mediabeleid de lokale journalistiek te versterken en door te gaan met Mediafonds en Mediaraad.

Deze motie is me ingediend door vrijwel de complete coalitie (VVD en Goed voor Amstelveen) en werd gesteund door GroenLinks, PvdA, SP, CDA en ChristenUnie.

Goede richting

Hoewel volgens een evaluatierapport het huidige Mediafonds een stap in de goede richting is, werden ook klachten geuit over de nu bestaande opzet ervan. In 2020 stelde de gemeenteraad het fonds in om zogeheten ‘diepgaande’, onafhankelijke (onderzoeks-) journalistiek te versterken. Mediabedrijven en journalisten kunnen een aanvraag indienen bij de Mediaraad, die over toewijzing van een bedrag uit het fonds beslist. Maar de benutting van het fonds jan volgens Mediaraad en motie beter. Dat blijkt ook uit de evaluatie. Journalisten vinden soms de aanvraagprocedure te ingewikkeld of weten niet van het bestaan van het fonds en de raad af. Een probleem blijft gebrek aan redactionele capaciteit. Dat werd ook in de motie belicht.

Geen basisinfrastructuur

“Uit de evaluatie blijkt verder ook dat het ontbreekt aan een goede journalistieke basisinfrastructuur in Amstelveen”, zeggen raadsleden Ewa Petiet (BBA) en Saloua Chaaram (D66). Volgens hen komt dat veelal door gebrek aan middelen en capaciteit bij de lokale mediapartijen. Zij kunnen daardoor volgens de fracties moeilijk de journalistieke waakhondfunctie vervullen “met een onafhankelijke, feitelijke en objectieve blik”. De beide raadsleden vinden dat die op orde gebracht moet worden. “Als de basis niet op orde is, dan lukt geen enkele goedbedoelde ambitie om de lokale journalistiek naar een hoger plan te tillen”, zeggen zij. “Daarom willen wij dat het college van burgemeester en wethouders goed met mediapartijen daarnaar kijkt en hoe het bereik van het Mediafonds kan worden vergroot.”

 Uitgangspunten

De motie roept op het bereik van het Mediafonds te vergroten. De basissubsidies van gevestigde media moeten een langerjarige subsidieperiode krijgen en om aan de slag te gaan met een sterkere journalistieke basis, vinden Petiet en Chaara. Zij vragen het college om hier snel me aan de slag te gaan en er in het nieuwe mediabeleid concrete voorstellen voor te doen.

Wethouder Herbert Raat leek het daarmee eens en samen met het Mediafonds te willen kijken hoe de voorstellen kunnen worden uitgewerkt. Hij gaat daarover verder praten en zei naar een mediabeleid voor drie jaar te willen. En aan het einde van de bestaande collegeperiode te kijken of dat beleid succes heeft gehad of niet. Hij vond wel dat niet alleen naar de lokale tv-zender 1Amstelveen moet worden gekeken, maar ook naar andere media. AVA en BVNL stemden dus tegen te motie. Fractieleider Michel Becker van AVA gaf er de voorkeur aan eerst goed te kijken naar het rapport over het Mediafonds. Liever had hij eerst dat in de gemeenteraad besproken. Intussen bleek uit wat hij verder zei dat een subsidie voor de lokale omroep hoog op zijn prioriteitenlijst staat. “Anders is die winkel dicht voordat we hiermee klaar zijn,” vond hij. Zijn voorkeur gaat boven andere media dus uit naar tv. Net als die van menig ander raadslid.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.