De Mediaraad praat met B&W over een structurele bijdrage van de gemeente voor de lokale media. Dat blijkt uit een artikel van de in Amstelveen wonende documentairemaker Piet de Blaauw, lid van die raad, in het vakblad voor journalisten ‘Villa Media’, dat er ook een online nieuwsbrief op nahoudt.

Intussen is het wel de vraag hoe gemeentelijke steun zich verhoudt tot de onafhankelijkheid van die media. “We moeten wel goed kijken hoe we die onafhankelijkheid garanderen”, vindt De Blaauw.

Projecten

Tot nog toe bepaalt de Mediaraad gemeentelijke financiële bijdragen uit een Mediafonds voor ‘journalistieke projecten’, die blijkens de voorschriften van ‘groot maatschappelijk belang zijn’ en bijdragen aan de journalistieke ontwikkeling in Amstelveen. Er is volgens het artikel een ton te vergeven per jaar. Kennelijk is De Blaauw ontevreden over de plaatselijke nieuwsvoorziening. Hij wil die verbeteren, erkennend dat Amstelveners georiënteerd op de op een steenworp afstand ligt van hoofdstad. “Het aantal media is daardoor klein en de budgetten gering”, vindt hij. “Maar het is wel een stad van rond de 90.000 inwoners. Daar hoort een volwassen pers bij.”

Discussieer

Intussen is niet bekend of de gemeente daar extra voor wil uittrekken. Volgens De Blaauw is men zover nog niet. Het lijkt er op dat de gemeente liever de volledig gecontroleerde en dus niet van PR gespeende eigen communicatiekanalen gebruikt, waarvoor zij een riant team van reclamemakers – zogenaamde ‘communicatiespecialisten’ – in dienst heeft. Omvangrijker dan wat alle media bij elkaar aan professionals kunnen ophoesten. Volgens De Blaauw wil men nu eerst discussiëren over waar de plaatselijke journalistiek het meest me is gediend. Op dit moment subsidieert zij steeds een aantal losse projecten, waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend, waarvan trouwens meer dan de helft sneuvelt.

Onafhankelijkheid

De Blaauw houdt ook voor mogelijk dat de gemeente structureel geld geeft aan de media. Maar daar is hij, noch de Mediaraad (en de gemeenteraad), blijkbaar nog niet uit. Wel vindt hij dat onafhankelijkheid voorop moet staan. De Mediaraad opereert volgens hem ook volkomen onafhankelijk. “De gemeente krijgt van ons niet anders dan on abstracte termen te horen over de inhoud van de journalistieke projecten waaraan we de steun toewijzen. In theorie kan het namelijk een verhaal zijn dat een wethouder ten val brengt. We volstaan dus met cryptische omschrijvingen, zoals een journalistiek project over ‘woningbouw'”.

15 COMMENTS

 1. Er zíjn geen onafhankelijke media in Amstelveen. Die fictie is een contradictio in terminis. Of een oxymoron (nooit het verschil begrepen).

  Gemeenteblad Amstelveens Nieuwsblad is compleet gelijkgeschakeld en AmstelveenZ komt uit VVD-koker is dus ook coalitievriendelijk.

  AmstelveenBlog gaf onlangs weer een voorbeeld van wethouderverheerlijking met het artikel ‘Wethouder Herbert Raat via eigen website in communicatie-gat A’veen gesprongen’.

  Frank (Bikker?) noemde dat terecht een ‘nietszeggend pr-stuntje’. Ik wees in een reactie op de verwerpelijke samenwerking tussen bestuurder en (oud)journalist tot meerdere glorie van beiden.

  Ondertussen zijn er deze netwerkcorrupte gemeente genoeg zaken die schreeuwen om onafhankelijk journalistiek onderzoek.

  • @ Van Waning. Als een journalist een persbericht van een bestuurder of partij overneemt betekent alleen dat hij het weergeeft. Meer niet!
   In uw ogen mag een journalist zeker enkel een standpunt weergeven, waar hij het zelf mee eens is. Dat noem ik pas echte censuur.
   Op AmstelveenBlog staan ook zat standpunten&persberichten van volledig andere bestuurders en partijen, namelijk van SP t/m VVD.
   Mijn opmerking over Raat i.d. geeft enkel mijn persoonlijke mening weer.

 2. Een echte financiële onafhankelijke lokale pers is anno 2022;altijd gedoemd om te mislukken.
  De gebruiker heeft er namelijk geen cent meer voor over en voor journalisten valt er dus geen droog brood meer in te verdienen.

 3. Ooit was het Amstelveens Weekblad een krant waar je voor moest betalen om het in de bus te krijgen, die tijd zal helaas nooit meer terug komen, je krijgt nu zoveel ‘gratis’ plaatselijk nieuws binnen, dus abonneren op een Amstelveense krant met een eigen mening zal niet meer gebeuren.

 4. De reden dat kranten als het Amstelveens Weekblad niet meer bestaan, ligt maar voor een klein deel bij het wegvallen van abonnees. Het echte financiele probleem voor de kranten is het verdwijnen van adverteerders naar andere (vaak eigen) kanalen. Dat proces is tientallen jaren geleden gestart en bleek nergens goed te keren.

 5. @JB, uw artikel ‘Wethouder Herbert Raat via eigen website in communicatie-gat A’veen gesprongen’ is een typisch voorbeeld van afhankelijke en oneerlijke lokale journalistiek.

  Het is namelijk een getrouwe weergave van een bericht van wethouder Raat op diens website. Zowel van dat bericht als van uw artikel klopt echter weinig. U wijst uw lezers er niet op dat op dat de wethouder niet brieven van bewoners (‘men’) op zijn website plaatst, maar alleen de raadsbrieven van b&w. U vertelt ook niet dat die raadsbrieven – in tegenstelling tot wat de wethouder beweert – gewoon op de website van de gemeente staan, inclusief de antwoorden daarop. Tenslotte is het ook niet waar dat die raadsbrieven eerder op de website van de wethouder te lezen zijn dan op die van de gemeente.

  Van een ‘wakkere waakhond’ mag men verwachten dat hij weet wat hij bewaakt, en voor wie.

  In uw artikel schrijft u lovend dat wethouder Herbert Raat (foto) doorheeft dat transparante communicatie met de gemeente ‘in principe’ veel beter kan. Een kritisch commentaar dat hij dit dan als de donder structureel moet verbeteren, ontbreekt in uw artikel.

  Brieven die burgers aan B&W of de gemeenteraad schrijven, zijn openbaar, tenzij er ‘Vertrouwelijk’ boven staat. De transparantie van de lokale democratie zou ermee gediend zijn als die ook op de website van de gemeente geplaatst werden, eventueel na toestemming van de auteur.

  • Ach, ik ben geen hond. Volgens u is eerlijk één wethouder (terwijl er vijf zijn plus de gemeenteraad) van alles de schuld te geven. Dart is die ene waarmee u nog een appeltje muit het verl3den heeft te schillen. Dat plaatst het toch wel in een bepaald licht. Anders gezegd: U hebt minimaal de schijn tegen. En verder blijf ik er bij dat u eerlijkheid met afhankelijkheid verwart. Wat mij betreft einde discussie. O ja, al u zich nou eens aanbiedt als journalistieke expert bij de Mediaraad….

 6. Het neerwaartse proces is ingezet op het moment de het Amstelveens Nieuwsblad erbij kwam, die heeft de markt verziekt met veel goedkope aanbiedingen voor adverteerders waar het Amstelveens Weekblad niet tegen op kon met veel meer journalisten.

 7. JB, u noemt zich ‘een wakkere waakhond in de pyjamastad van Amsterdam’ en u belooft ‘kritisch en onafhankelijk nieuws’.

  Dat is precies wat onze lokale democratie nodig heeft.

  @Roel Smit, het Amstelveens Nieuwsblad wordt door de gemeente gesteund met wettelijk verplichte publicaties en met overbodige bestuurlijke zelfreclame.

  Advertenties hoeven onafhankelijke en kritische journalistiek niet in de weg te staan, maar uitgever en redactie van het AN bijten liever niet in de hand die voedt.

  AmstelveenBlog of een ander webforum kan met een forum voor openbaar politiek debat een belangrijke functie vervullen in het levendiger en transparanter en evenwichtiger maken van onze lokale democratie. Voorwaarden zijn wel deugdelijke gebruiksvoorwaarden die op een onpartijdige, eerlijke en transparante manier worden gehandhaafd.

  • In aan dat u het boek ‘pyjama van de hoofdstad’ bedoelt. Overigens bent u een van de weinigen, zo niet de enige, die mijn onafhankelijkheid in trekt, louter omdat ik volgens u niet kritisch schrijf over één wethouder, met wie u nu eenmaal (ik zeg het nogmaals) uit het verleden nog een appel heeft te schillen. Ach, denk ik dan…

  • Op uwcvoorpagina staat:
   “Amstelveenblog.nl is de meest nieuwsgierige site van Nederland. Lokaal bewogen met kritisch en onafhankelijk nieuws voor en door Amstelveen en omstreken. Van politiek tot en met het kleine nieuws. Amstelveenblog.nl is altijd aanwezig. Als een wakkere waakhond in de pyjamastad van Amsterdam.”

 8. @Frank, beter lezen en nadenken.

  Johan Bos beperkte zich in zijn artikel niet tot een getrouwe weergave van het bericht van wethouder Raat, maar hij voegde daar een lovend duiding aan toe: De wethouder zou het belang van meer transparantie goed begrepen hebben en daarom in het gemeentelijke communicatie-gat zijn gesprongen. Hij corrigeerde niet de aperte onjuistheden in Raats ‘nietszeggende pr-stuntje’ (jouw woorden).

  Een lokale journalist die NOOIT een kritisch woord schrijft over het doen en nalaten van een bepaalde wethouder, doet aan zelfcensuur met het oog op behoud van een goede relatie met deze bestuurder.

  Op AmstelveenBlog staan inderdaad ook zat standpunten & persberichten van andere bestuurders en partijen.

  Met deugdelijke gebruiksvoorwaarden en met betrouwbare moderatie kan dit forum uitgroeien tot een toonaangevend forum voor openbaar lokaal politiek debat en tevens het communicatie-gat invullen waar Johan Bos over schreef. Het is nu nog voornamelijk His Master’s Voice.

 9. “Mediaraad pleit voor structurele steun onafhankelijke media.”

  Over welke ‘onafhankelijke media’ hebben zij het?
  Die zijn er niet in Amstelveen.
  Wethouder Herbert Raat (VVD) heeft ze namelijk allemaal in zijn zak.
  Eens een gemeentevoorlichter, altijd een gemeentevoorlichter.

 10. https://rtva.nl/2022/11/omroepen-rtva-en-aan-worden-samen-1amstelveen/

  RTV Amstelveen en AAN gaan samen in 1Amstelveen.

  Benieuwd of Ernst Jan Wilhelmis nu weer de baas wordt (die is helemaal niet kritisch)
  Hopelijk kan Roel Smit wel doorgaan met zijn kritische benadering in zijn programma’s.
  En ook mattthijs Groenewoud kan hopelijk door.

  Aan is toch altijd de tegen de gemeente en coalitie aanschurkendd partij geweest; niet voor niks lievelingetje van de gemeente. Rtva heeft bewezen iets te kunnen zonder deze mensen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.