Op de door het MKB uitgeroepen ‘Dag van de Ondernemer’, vrijdag 18 november, bezocht wethouder Adam Ezakalai van Economische Zaken twee nieuwe BIZzen en vierde hij ‘s avonds de verkiezing van de Amstelveense ondernemer van het jaar 2022 en 2023. Dat werd Co van der Horst.

Er zijn naar zijn zeggen zijn inmiddels zeven Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) in de gemeente. Die aan de Amsterdamseweg en de Rembrandtweg Noord zijn nieuw. Overigens bestaat de BIZ aan de Amsterdamseweg, die er sinds 1 januari is, voor de zone tussen Annakerk en Sportpark Overburg.

Bankprobleem

Het verschil tussen een BIZ en winkeliersvereniging is dat de laatste een private organisatie is op basis van vrijwilligheid van de ondernemers en men aan een BIZ me moet doen als zeventig procent van de ondernemers het besluit een BIZ op te richten toejuicht; de anderen moeten dan wel meedoen en de gemeente int de contributie, die overigens door de organisatie zelf wordt vastgesteld, en geeft die daaraan door. Dat kan nog wel op een probleem stuiten, want de banken doen moeilijk om verenigingen en andere collectieven een eigen bankrekening te geven, kreeg Ezakalai aan de Amsterdamseweg te horen.

Kinderkorf

Hij bezocht daar de BIZ in het kinderdagverblijf ‘de Kinderkorf’, 35 jaar geleden gesticht door de ouders van Marleen Wardenaar, die er nu de scepter zwaait en ook lid is van het BIZ-bestuur. Ze vertelde inmiddels een wachtlijst te hebben van rond de tweehonderd kinderen. Op de inmiddels aangekochte grond onder een houten pand, dat door de Kinderkorf wordt gebruikt, verrijst binnenkort een compleet nieuw gebouw (‘de vergunningen van de gemeente zijn eindelijk rond’) en, behoudens personeelsgebrek, hoopt Wardenaar dan iets aan de lange wachtlijsten te kunnen doen. “Het was geen gemakkelijke bevalling naar er is wel een mooi kind uit voort gekomen”, zei een van de andere ondernemers over de BIZ, die nu 62 aangesloten bedrijven telt.”

Doorzettingsvermogen

Intussen ziet Ezakalai best dat ondernemend Amstelveen het moeilijk heeft. “Bedankt voor jouw lef en doorzettingsvermogen”, stond er op het schild van MKB Nederland dat Ezakalai uitreikte. Een boodschap waarmee de wethouder het volmondig eens was. “Wij kunnen als gemeente wel iets bedenken, maar de ondernemers zijn jullie degenen die het moeten doen. Er is maar één overheid en ondernemers zijn er velen.” Die vertelden dat sommige leden van de BIZ aan de Amsterdamseweg bezwaar hebben tegen het vestigen van makelaars of woonruimte in vrijkomende winkels. Maar dat heeft een historisch verleden, wat de woningen betreft. Volgens een bestaand bestemmingsplan is de Amsterdamseweg geschikt voor wonen en ondernemingen, wat te maken heeft men het feit dat – zeker vroeger – veel winkeliers boven hun nering woonden. Een wens van de sommige bij de BIZ aangeslotenen is dat de indeling van de Amsterdamseweg iets meer op de winkelstrip gericht is. Overigens is er een goed contact met de BIZ in het Oude Dorp, die al langer bestaat, zoals die aan de Kostverlorenhof (waar men de eigenaren van de huurpanden en de ondernemers er in een aparte BIZ vormden). Elzakalai vindt dat alle lokale ondernemers in het zonnetje gezet moeten worden. “Ik zou het liefst bij allemaal langs gaan, maar dat kan niet. Daarom kies ik deze keer voor twee nieuwe BIZzen,” zei hij.

Noodfonds

Het voordeel van zo’n collectief is dat men gezamenlijk kan investeren in voorzieningen die het gehele gebied betreffen, zoals sfeerverlichtingen en plantenbakken. Aan winkeliersverenigingen hoeft niet iedereen me te doen, bij een BIZ wel. Op 28 november is er overigens een middagbijeenkomst voor alle bij een BIZ aangesloten ondernemers in de Schouwburg, om onder meer ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. “Als gemeente hebben we veel contact met individuele ondernemers en branche- en ondernemersverenigingen. We ondersteunen hen waar mogelijk, onder andere via ons Ondernemersloket (ondernemersloket@amstelveen.nl)“, zegt Ezakalai. “De gemeenteraad heeft een noodfonds voor acute lokale noodondersteuning in het leven geroepen en college van B&W is druk bezig een Plan van Aanpak daarvoor te smeden. Ondernemers verdienen waardering en aandacht voor hun economische en maatschappelijke bijdrage aan Amstelveen, vooral nu.”

Leefbaar

De BIZ voor de Amsterdamseweg wil inzetten op een leefbaar, gezellig en veilig gebied door onder andere betere en mooiere inrichting van de openbare ruimte, met feestverlichting, bloemen en verbetering van de uitstraling. De eerste resultaten daarvan worden binnenkort zichtbaar, meldde het bestuur. Get denkt er ook aan de komende jaren events te organiseren met een sportief tintje. Promotie voor het BIZ-gebied, onder meer steun van de Lentemarathon Amstelveen, de 10 kilometerloop, is een van de dingen waarvoor het collectief is opgericht. ‘Die Lentemarathon komt over de Amsterdamseweg en daar willen de winkeliers samen een evenement van maken om het winkelgebied te promoten’, meldt de gemeente.

Rembrandtweg

Op 8 november hebben de ondernemers van het winkelgebied Rembrandtweg Noord voor het instellen van een Bedrijfsinvesteringszone met 17 leden gestemd. Elzakalai feliciteerde het bestuur daarmee. Dat bestaat uit onder meer Cartouche Veenbrink, eigenaar van de voormalige super Kings Allmarkt, tegenwoordig aangesloten bij de keten Jumbo. De ondernemers willen de onderlinge samenwerking verbeteren en gezamenlijk investeren in het ondernemersklimaat. “Je hebt elkaar allemaal nodig”, zei Veenbrink. Zij waken er voor elkaars producten met verve te gaan verkopen. “Ik zal niet gauw uitbundig een bloemenafdeling op gaan zetten, terwijl er een speciaalzaak naast me zit”, zei Veenbrink. Daarmee zou hij trouwens de handel van zijn voorzitter Henk Amrochté van Tof Bloemen beconcurreren. Amrochté heeft zijn voormalige verkooppunt vervangen door een soort kas plus een riante winkel. “Het mooie van deze winkel-strip is dat je elkaar al heel lang kent, eigenlijk van de jeugd af. Ik weet nog dat ik als tiener al met Henk omging”, zegt Veenbrink. De BIZ denkt onder meer aan een sfeerverlichting, van oktober af tot in het voorjaar.

Stimulering

De gemeente hanteert onder meer het Stimuleringsfonds Lokale Economie, waarmee zij de komende jaren onder meer wil investeren in aankleding van de buitenruimte, sfeerverlichting en promotie en marketing. “De gemeente stimuleert de nieuwe Bedrijfsinvesteringszones door middel van een subsidie”, zegt Ezakalai. Die boodschap zou hij ook ‘s avonds tijdens het gala rond de ondernemersprijs uitdragen. Daar werden, behalve de overall ‘Ondernemer van het jaar’ ook de prijzen in de volgende categorieën bekend gemaakt: Starter/Startup, ZZP, MKB tot 50 werknemers en MKB vanaf 50 werknemers. Alsmede de publieksprijs, ontstaan door online stemmen van inwoners. Kijk voor meer informatie opwww.ovhj-amstelveen.nl.

Foto boven bestuur BIZ Amsterdamseweg (met Marleen Wardenaar midden en Elzakalai rechts). Onder: bestuur en wethouder BIZ Rembrandtweg Noord.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.