Omran Baikari, die als burger insprak over het onderwerp tijdens een woensdag 6 juli gehouden Raadsgesprek, is bij met de een week later door de gemeenteraad aangenomen motie van de SP. Die motie beval een onderzoek aan naar de verhoging van het jaarlijkse bedrag voor sport- en cultuuractiviteiten van kinderen uit minima-gezinnen.

Dat bedrag staat nu op € 250, naar moet volgens de SP minimaal tot € 450 worden verhoogd.

Jong

Omran Baikari stelde in het Raadsgeprek vast dat de huidige vergoedingen ontoereikend zijn. Nu is naar tevredenheid van zowel SP als de inspreker Baikari de eerste stap gezet met het onderzoek. “Ik ben zelf nog jong en weet hoe vervelend het is als je niet me kunt doen aan sport of cultuuractiviteiten,” zegt Omran Baikiri. “Ik heb zelf een onderzoekje gedaan en daarmee aangetoond dat de vergoedingen volstrekt niet dekkend zijn voor de kosten die je moet maken. Niet alleen contributie, maar ook spullen als kleding of muziekinstrumenten. Ik heb daarover contact gehad met diverse partijen en het advies gekregen hierover in te spreken in een zogeheten Raadsgesprek. Dat heb ik dan ook gedaan.”

Twee bijeenkomsten tegelijk

Het Raadsgesprek kwam weinig in het nieuws, omdat de verslaggevers allemaal bij een gelijktijdig eveneens in het raadhuis gehouden bijeenkomst over energietransitie zaten, waaruit de door de gemeente gelegde extra druk op redacties blijkt. Terwijl die steeds kleiner worden, neemt het aantal ambtelijke voorlichters van de gemeente, die allen reclame maken voor hun werkgever, alleen maar toe. Volgens de SP is inspreken tijdens het raadsgesprek één ding, maar de politieke gevolgen daarvan in de gemeenteraad een tweede. ‘Dat is aan de raadsleden zelf’, meent de SP.

Samenloop

Fractievoorzitter Patrick Adriaans van die partij spreekt over een mooie samenloop van omstandigheden. “In september vorig jaar diende de SP een motie in die helaas werd weggestemd. Vervolgens lazen wij tot onze verbazing in het coalitieakkoord woorden van soortgelijke strekking. Daarom heeft de SP op 29 juni al aangekondigd met een motie te komen bij de perspectiefnota.” In die nota staan in wezen de contouren voor de volgende begroting en daarmee voor het beleid. “Dat dan een perfecte ambassadeur voor ons verhaal in de vorm van Omran in komt spreken over ditzelfde onderwerp geeft het verhaal de vleugels die het nodig heeft. Want als jongeren zelf de problematiek op de agenda zetten, welk raadslid kan dan nog tegen zijn? Als SP zijn we Omran daarom ook heel dankbaar.” De SP besloot overigens haar oude motie over het onderwerp eens van stal te halen en die, enigszins omgebouwd, bij de perspectiefnota weer in te dienen onder het motto boter bij de vis.

Niet meer van SP

Adriaans: “Dankzij het inspreken van Omran was het niet alleen meer een verhaal van de SP. Andere partijen moesten nu ook wel erkennen dat de drempel voor (te) veel kinderen uit minimagezinnen vaak te hoog is om volwaardig te kunnen deelnemen aan sport en  cultuuractiviteiten. Dat er dus zeker iets moest gebeuren. De eerder voorgestelde verhoging van € 250 naar € 450 kon op de steun van GroenLinks en de Christenunie rekenen maar was voor andere partijen een stap te snel. Na veel overleg met vooral D66 kwamen we tot een compromis. We laten het college het onderzoeken en er komt een voorstel met de begroting in november. Hiermee kwam er uiteindelijk een unaniem aangenomen motie en staat de problematiek op de agenda, en niet onbelangrijk Omran wordt betrokken bij de uitvoering.”

De inspreker was zelf niet aanwezig bij de raadsvergadering, maar heeft die wel live gevolgd vanaf huis en was erg tevreden met het resultaat. “Ik had wel begrepen dat er iets zou gebeuren, maar wist niet dat er zo snel al een besluit zou komen met de motie, anders was ik zeker naar het raadhuis gegaan”, zegt hij. “Nu volgde ik de raadsvergadering en was erg blij met de motie, ook dat de heer Adriaans mij aan het einde van zijn betoog nog bedankte voor mijn inzet en dat op voorspraak van de heer Becker de wethouder heeft beloofd mij bij het vervolg te betrekken. Ik heb wel even geschreeuwd, een beetje voor mijzelf maar vooral dat er wat gedaan wordt voor de kinderen, want dat vind ik het belangrijkste.”

De SP zegt hierin een voorbeeld te zien hoe inspraak van burgers op een goede manier gebruikt kan worden en inwoners ook actief bij de politiek betrokken kunnen zijn. “Dit zou vaker moeten gebeuren”, vindt Adriaans.

Foto: Adriaans (links) met Baikari

1 COMMENT

  1. Er weer een aarzelend stapje op weg naar een ietwat socialer Amstelveen. Alleen jammer dat het nog steeds belangrijk is wie de boodschapper is.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.