Drie ontwikkelaars – BPD, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea – gaan achthonderd huur- en koopwoningen laten bouwen tussen Legmeerdijk en Noordammerweg, ten zuiden van Westwijk. Dat gebied is een van de drie  delen van wat de laatste nieuwe wijk van Amstelveen (De Scheg) moet worden, als men tenminste de Bovenkerkerpolder eeuwig onbebouwd laat, en heet woonwijk De Scheg-West.

Er ontstaat woonruimte voor veel jonge gezinnen, zeggen B&W, die een voorontwerp van een bestemmingsplan van 11 december af tot 7 januari ter inzage leggen en het daarna – samen met de beantwoording van klachten – aan de gemeenteraad voorleggen.

Laagbouw

Het is de bedoeling dat van de 800 woningen er 750 grondgebonden zijn, zoals de VVD blijkens haar verkiezingsprogramma wil. Er komen 214 rijtjeshuizen, die volgens B&W ‘betaalbaar’ zullen zijn, en vijftig flats in hoogbouw, die maximaal 951 oer maand aan huur kosten (prijspeil 2021). Volgens wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening bouwen de ontwikkelaars op eigen grond vooral voor doorstromers een ‘duurzame en energiezuinige’ wijk, met oog voor biodiversiteit en geluidwering. De woonwijk wordt naar haar mening ‘klimaat adaptief’ ingericht, met veel groen en speelgelegenheid en een watercirkel in het midden.

Drie deelgebieden

De nieuwe woonwijk De Scheg, waar van de1300 woningen geen enkele in de sociale huursector komt, ten zuiden van Westwijk, is opgedeeld in Oost, Midden en West. Voor Oost, waar 170 woningen worden gebouwd, ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Voor West het voorontwerpbestemmingsplan, dat is een vervolg op het stedenbouwkundig plan en de eerste versie van het bestemmingsplan. Het bevat de toelichting op de indeling van de wijk in regels en verbeelding. Ook verkeers- en milieuonderzoeken voor het bestemmingsplan voor West zijn inmiddels uitgevoerd en toegevoegd.

Inspraakreactie

Digitaal is het ter inzage liggende voorontwerp van het bestemmingsplan tot 7 januari te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende inzage die inzagetijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis. Een conceptversie van het stedenbouwkundig plan is eerder aan omwonenden gepresenteerd en te bekijken via https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/de-scheg-west/1

Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden die met name over verkeer gaan. Naar aanleiding van de reacties krijgt het ontwerpbestemmingsplan vorm. Op www.roosdomtijhuis.nl/aanbod/project/de-scheg-te-amstelveen kunnen toekomstige woningzoekers informatie vinden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.