Passend onderwijs zien de meeste docenten niet echt zitten, al heeft Den Haag daartoe besloten. Dat zei Jenny Looman van de regionale samenwerkingsverband voor primair onderwijs aan het einde van de maandag gehouden beeldvormende bijeenkomst voor o.a. raadsleden over dat onderwerp. Wat is er nou concreet beter geworden sinds de invoering van de vele organisaties die zich meet zogeheten ‘passend onderwijs’ bezig houden, vroeg raadslid Jacqueline Höcker (Lijst Höcker).

Eigenlijk kwam er geen duidelijk antwoord tijdens de online meeting, waar ook ouders van leerlingen aan meededen.

D66

Het gaat vooral om kinderen die op de een of andere manier afwijken van de anderen in zijn of haar klas. Maar daar komen er steeds meer van, want iedere individu is anders. Ouders van hoogbegaafden klaagden er over dan er in Amstelveen eigenlijk geen opleiding voor hen bestaat, waardoor zij naar Amsterdam moeten. Daar tegenover staan laag begaafden, maar er zijn ook leerlingen met emotionele, psychische, sociale, cognitieve en tal van andere problemen. Voor raadslid Saloua Chaara van D66 moeten er meer kinderen in  het regulier onderwijs terecht kunnen. Zij leidde ook de bijeenkomst.

Tien leerlingen

Inmiddels zijn er talloze organisaties en specialisten die zich richten op dergelijke kinderen met een geconstateerd vlekje. Men kan ze doorsturen naar het speciaal basisonderwijs, zoals dat in Amstelveen in de Bloeiwijzer wordt gegeven. Dan krijg wordt er per leerling een zak geld meegegeven door zogenaamde samenwerkingsverbanden, afzonderlijk voor primair en voortgezet onderwijs, die ook aparte teams en  directeuren hebben. Intussen blijkt niet iedere docent in staat te zijn op de voor iedere leerling een bij diens probleem passend lesprogramma te ontwikkelen. “Wij hebben niet de middelen om allemaal klasjes van tien leerlingen te organiseren”, zei Jenny Looman.

Vertrouwen

Volgens de directeur van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, dat onder meer de scholen voorziet van geld voor leerlingen die een speciaal lesprogramma moeten volgen in het kader van het gewenste passend onderwijs, moet er met de opleiding tot docent iets veranderen. “Vertrouwen van hen in passend onderwijs begint bij de opleiding. De lerarenopleidingen lopen nu achter.  Die zijn meet gericht op vakmatigheid dan op inclusief onderwijs”, vond hij. Misschien worden zij te snel doorgezonden naar orthopedagogen.

2 COMMENTS

 1. De desbetreffende raadsleden zouden gewoon eens een dagje mee moeten draaien in het po en niet bij een door de directie bepaalde groep maar bij een willekeurige groep. Op het po in tegenstelling tot het vo ,zit namelijk alles van laag- tot hoogbegaafd. Daarnaast hebben we ook nog gedrags- en emotionele problemen. Ook wordt er vanuit de maatschappij ( soms terecht) geklaagd over het kennisniveau van de leervakken van een leerkracht. Er zou dan ook op PA’s best een extra jaar bij mogen komen om dit op peil te brengen. Nu is het mogelijk dat een leerkracht voor de klas staat die met geschiedenis 1 blz. verder is als de kinderen. Ik ben van mening, wil je ergens goed les in kunnen geven, moet je met de leerstof kunnen spelen, dan helpt niet de opmerking; “Zoek het maar even op”.

  In het vo heeft er al een grove schifting plaatsgevonden , maar daar speelt het minder, hoewel vele allochtone leerlingen heel vaak een te laag schooladvies krijgen. ( zelf meegemaakt, een voorbeeld ; een Marokkaanse jongen , tweede generatie, mondeling Nederlands erg goed, haalt bij CITO Havo-score , krijgt als advies praktijk onderwijs)

  Daarnaast is in 50 jaar de klassengrootte nog steeds >30, terwijl onze welvaart behoorlijk is gestegen in die halve eeuw. Een leerkracht kan niet 5 ballen tegelijk omhoog houden. In vergelijkbare landen is dat dan ook meestal lager.

  Maw politiek; Ga gewoon eens met de mensen afzonderlijk, die het werk dagelijks moeten doen, praten en geef tegengas als je merkt dat het niet merkt. Blaat niet de ideologie vanuit Den Haag na. Want dat zijn voor 90% mooie woorden om bezuinigingen te camoufleren.

  Nog even ter overweging; zou hier mede ook niet de oorzaak liggen van de opkomst van bijlesbureau’s?

  Aldus een voormalig onderwijzer die 40 jaar met kinderen heeft gewerkt in het regulier- en het speciaal onderwijs.

  • Toevoeging; Vanuit de politiek maar ook vanuit de scholen wordt heel vaak van alles beloofd aan ouders, maar ze kunnen het niet waarmaken. Dat vind ik nog het ergste.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.