Nee, hij is het niet eens met wat zijn VVD landelijk doet. Misschien is daaraan het verlies van twee zetels in de gemeenteraad te wijten, al is de VVD hier met acht zetels nog altijd de grootste fractie. Maar sommige kiezers maken nu eenmaal geen verschil tussen landelijke en plaatselijke overheid, constateert lijsttrekker en onderhandelaar over het coalitieakkoord Herbert Raat. Hij is het er wel me eens dat zijn partij in de kamer steeds meer een linkse koers is gaan varen, waarvoor het niet in het kabinet zittende GroenLinks zich nauwelijks zou schamen.

De VVD heeft een wethouders-kandidaat uit Hoofddorp gehaald. Adam Elzakalai was de laatste anderhalf jaar wethouder in Lelystad; voor die tijd bekleedde hij die functie 5,5 jaar in Haarlemmermeer.

Financiën

Volgens Raat waren er geen capabele kandidaten in de eigen fractie beschikbaar. “Ik ken Adam goed en hij weet veel over Schiphol.” Het is ook de bedoeling dat Elzakalai de portefeuille Financiën van hem overneemt, die hij naar zijn mening zelf in de afgelopen jaren van een slechte naar een betere positie bracht, onder meer door de A9-tunnel af te blazen.

Tijd

Waarom duurde het overleg over de coalitie zo lang?

Raat: “Een goede onderhandelaar heeft tijd. Als jij je auto moet verkopen op stel en sprong is het gevaar dat je er weinig voor krijgt. Als je wat meer tijd neemt, is dat in je voordeel.” De VVD is voor koopwoningen, zoals uit het verkiezingsprogramma al bleek. Uit dat van D66 kwam letterlijk dat men woningen in het ‘sociaal segment’ wenste. In het coalitieakkoord staat dat men dat sociale segment op 20% van de nieuwbouw wil houden, maar er staat niet bij of het huur- of koopwoningen zijn. “Wij zijn voor koop”, meldt Raat. “Daardoor krijg je diverse sociale klassen in een wijk. Wij moeten af van alleen maar sociale huurwoningen in een bepaalde buurt. Het kind van de burgemeester moet naast dat van de stukadoor kunnen wonen.”

Intussen is hij er kennelijk trots op dat volgens het akkoord de zelfbewoningsplicht van woningen voor de koper van drie naar vijf jaar is uitgebreid. “Dat hebben wij geïnitieerd.” De kans bestaat wel dat er niet meer dertig procent sociale huurwoningen overblijft, nu particuliere inbreng in dat segment de laatste jaren sterk is gedaald. Raat: “Waar gaat het over als wij een percentage noemen?”

Cobra

De coalitie wil uitbreiding van de horeca. Maar verdient de ondernemer op dat duur dan nog wat?

Raat: “Wij willen het aantal zaken niet rücksichtslos uitbreiden. Maar het zou leuk zijn als de Argentijn in het Oude Dorp een terras kon hebben en het dorpsplein een terras werd. Ik noem maar wat. De vanzelfsprekendheid van jaarlijkse subsidie van € 1,3 miljoen aan het Cobra Museum moet stoppen, vindt hij. Herbert Raat heeft in het nu zittende college de portefeuille Kunst en Cultuur. In het akkoord wordt over het ‘herijken’ van de financiën voor het Cobra Museum gesproken. “Dat was het lastigste punt”, zegt Herbert Raat. “Maar in 2008 trok Stuyvenberg zijn collectie terug, omdat hij ruzie kreeg met het museum. Sindsdien bestaat er in feite een museum zonder collectie. Het is nu de tijd om er een cultureel centrum van te maken, waar Amstelveners op lange termijn iets aan hebben. Ik besef dat het hard klinkt, maar het is tenslotte publiek geld. Ik kan het aan de mensen niet meer verkopen.” Hij vergelijkt het ook met Museum Jan, dat volgens hem meer als culturele onderneming werkt.

Ambities

Intussen betekenen de ambities – zoals een speciaal fonds om investeringen op gang te krijgen en speciale ambtenaren als aanspreekpunt voor de wijken – ook een aanslag op de gelden van de gemeente. Wordt het ambtelijke apparaat niet nog groter?

Herbert Raat ziet veel in het verplaatsen van de al in dienst van de gemeente zijnde ambtenaren, wat dat laatste betreft bijvoorbeeld. “Ik denk dat de wijkagenten en handhavers meer moeten samenwerken in de wijken. Ik wil meer wijkgerichte handhaving. Dan leren de mensen ook zo’n handhaver kennen als aanspreekpunt.”

In het coalitieakkoord staat dat Goed voor Amstelveen inbracht dat inwoners meer bij het Schipholbeleid moeten worden betrokken. Waren omwonenden dat dan in de afgelopen jaren niet via bewonersorganisaties?

“Je ziet nu een totaal andere luchthaven vol problemen. Het RIVM-rapport is nog niet openbaar (inmiddels wel, red.), maar duidelijk is dat de gezondheid van mensen in de omgeving van Schiphol er slecht aan toe is.” Hij vindt trouwens recreatie primair dichter bij huis moet worden gezocht dan een paar keer oer jaar in verre oorden. In dat verband ziet hij ook de in het akkoord opgenomen constatering dat Amstelveen-Zuid een gebrek aan voorzieningen ten toon spreidt. “We willen meer recreatieve voorzieningen. Bijvoorbeeld zorgen voor zwemwater in de Poel. Ik geef toe dat daartoe de laatste jaren tal van pogingen zijn geweest. Maar en is nu een project waarin gemeenten Amstelveen en Amsterdam en het Waterschap samen werken. Als dat lukt, scheelt het heel veel geld om zwemwater te creëren en vast te houden. Ik denk dat recreatie dichter bij huis moet worden gezocht, vooral voor de mensen met een kleine portemonnee.”

Europa

Het zit hem blijkbaar wel dwars dat richtlijnen van Europa tot in de Amstelveense gemeenschap doorwerken. “Niemand heeft bijvoorbeeld ooit meegemaakt dat wegens monetair beleid van de Centrale Bank van Europa de rente op nul is gezet. Dat is om bijvoorbeeld Italië te helpen, maar het schaadt wel de totale economie. Europa is de baas. Maar wat heeft de Amstelvener er aan? Doordat de rente is verlaagd, gaan steeds meer mensen in vastgoed investeren. Daar helpt je beleggers in huizen mee en het schaadt onze economie.”

Volgens hem is Amstelveen-Zuid een beetje het stiefkind geworden door gebrek aan infrastructurele maatregelen en voorzieningen. Wat hem betreft, gebeurt dat in de nieuwe wijk De Scheg van meet af aan anders. “Je kunt er wel heel veel woningen neer zetten en daar alle grond aan opofferen, zoals de laatste jaren in de rest Amstelveen-Zuid is gebeurd, maar de vraag is: Wil je dat? Er moeten volgens mij ook royaal groen, parken en sportvoorzieningen zijn.” Het akkoord heeft ook minder hoogbouw tot gevolg. “De tijdgeest verandert. We kunnen wel bouwen, maar met gezond verstand. Als dat te simplistisch gebeurt, krijg je ook simplistische oplossingen. We gaan bijvoorbeeld minder hoog bouwen rond Alleman en aan de Bovenkerkerweg. Dat zie ik als de kracht van dit akkoord. De maximale maat is vijf verdiepingen.”

Stadshart

De bouw in het Stadshart, zoals opgenomen in het akkoord, kan volgens hem plaats vinden op de plek van Action. “Unibail-Rodamco wil dat, maar we moeten er natuurlijk met mensen in de buurt over praten. Wij zeggen niet bij voorbaat ‘nee’. Maar in het Stadshart komen heus niet nog 24 Meandertorens.”

De OZB gaat als het aan hem ligt alleen als laatste redmiddel omhoog. “Inwoners worden toch al met gigantische lasten geconfronteerd. Het is allemaal gekoppeld aan de olie.”

Foto: Onderhandelaars over coalitieakkoord met Herbert Raat (tweede van rechts).

9 COMMENTS

 1. Nou, ook in Amstelveen is de VVD al ondergesneeuwd door D66 en een soort GroenLinks Light geworden. Ze mogen in hun handen knijpen dat ze maar van één andere rechtse partij concurrentie hadden tijdens de verkiezingen, anders was het nog veel slechter me ze afgelopen.

  • Heeft u in het lokale beleid nou echt verschil gezien tussen D66 en de VVD? Misschien wat met de mond, maar in de praktijk kon ik het toch echt niet ontdekken.

   En dan nog een vraag. Welke partij vindt u dan wel in Amstelveen een rechts beleid voor staan?

 2. Dankzij Herbert Raat is de portefeuille Financiën in de afgelopen jaren van een slechte naar een betere positie gebracht.

  Dat Amstelveen er als geheel op achteruit is gegaan doordat de A9-tunnel werd afgeblazen, is een besef dat pas met de jaren zal komen.

  Die tunnel had goud, groen, rust, gezondheid en eenheid opgeleverd.

 3. En ja hoor, daar komt de aap uit de mouw. Waarbij de VVD olv de in dit geval zeer schijnheilige&opportunistische hr Herbert Raat al tijdens de ons-kent-ons party ter gelegenheid van de opening van de ijscoboerenzaak van vriend Aslanjan opperde dat de Dorpsstraat afgesloten moest worden ter wille van de “veiligheid” en dat al binnen een paar maanden geritseld was, verschijnt er nu een terras en waarschijnlijk zal dat ook niet het laatste zijn.
  Hoe wonderbaarlijk kunnen de wegen van onze volksvertegenwoordigers zijn. 😂😂

 4. Lekkere binnenkomer van die nieuwe VVD wethouder Adam Elzakalai die bij etc amstekveen weigert in Amstelveen te komen wonen want hij heeft met zijn vriendin een samengesteld gezin.

  En zo zal hij dus vier jaar om ontheffing vragen voor het woonbeginselvereiste.

  Wat een democratische armoede! De VVD Amstelveen kon in in een gemeenre van 90.000 inwoners niemand vinden die wethouder kon worden in Amstelveen en haalde dus iemand van buiten via het interne circuit van herbert raat.

  De gemeenteraad zou dit simpelweg het tweede jaar behoren weg te stemmen. Als je in Amstelveen wethouder wil zijn, dan zorg je er toch voor in Amstelveen te wonen?! De opstelling van de beste man komt neer op een baantjesjager. Andere wethouders en burgemeesters hadden samengesteld gezin of niet geen moeite een woning te verkrijgen in Amstelveen. De vvd is niet verplicht hem aan te stellen en de beste man heeft niet de plicht amstelveens wethouder te worden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.