D66 zegt blij te zijn met het gepresenteerde coalitieakkoord “Warm hart voor Amstelveen met kansen voor de toekomst”.  Volgens lijsttrekker Floor Gordon staan er voor de partij = belangrijke thema’s in, zoals duurzaamheid, groen, betaalbare woningen, onderwijs en kansengelijkheid.

Het is een programma op hoofdlijnen, zegt ze verder. “De uitwerking gebeurt in samenwerking met de gemeenteraad. Zo geven we alle partijen een stem in de plannen voor de komende periode”.

Progressief

Volgens D66 zijn progressieve keuzes gemaakt op het gebied van duurzaamheid, wonen en betere kansen voor iedereen in het onderwijs. Partijvoorzitter Shivan Bhoendie vindt dat er geluisterd wordt naar de goede ideeën van een iedereen met een sociaalliberaal hart in Amstelveen.

Goed klimaat

Naar de mening van D66 voorziet het akkoord in een ‘serieuze structurele investering’ in duurzaamheid bindt die de gemeente er aan de energietransitie tot 2050 echt op gang te krijgen. D66 zegt ook blij te zijn met een op te richten dat er een fonds voor  “Groen, Water en Recreatie”, met een meerjarenplan voor het uitbreiden en/of versterken van groen, water en recreatiemogelijkheden in Amstelveen. Daarbij hoort volgens D66 het vergroenen van het Stadsplein en een mogelijk nieuw park in Amstelveen Zuid.

Eerlijke woningmarkt

D66 zegt het essentieel te vinden dat volgens het akkoord de focus ligt op meer (duurzame) betaalbare woningen. ‘Nadruk ligt hierbij sterk op prettige, veilige en gezonde wijken met een gemengde samenstelling en veel groen.’ Gordon vindt dat er in Amstelveen woonruimte moet blijven voor jongeren/studenten, starters en ouderen.

 Onderwijs

Zoals ook in vorige jaren heeft de onderwijspartij op dat gebied weer veel binnengehaald.  Onder neer ‘rijke schooldagen’ met kunst, cultuur en sport op school, een sterkere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp én extra investeringen om taalachterstanden aan te pakken.

Het coalitieakkoord draagt volgens fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven “een duidelijk D66 signatuur”.  Een belangrijk thema is volgens hem bijdragen van het vergroten van het vertrouwen in de gemeente. “Fluiten in de geest van de wedstrijd en de menselijke maat leidend laten zijn in de uitvoering”, zegt hij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.