Adam Elzakalai wordt de nieuwe VVD-wethouder van Amstelveen. Hij heeft sinds anderhalf jaar dezelfde functie in Lelystad, waar hij ook eerste locoburgemeester  was, maar voorheen was hij 5.5 jaar wethouder in Haarlemmermeer.

Dat is door zijn partijgenoot Herbert Raat meegedeeld bij de presentatie van het coalitieakkoord, zeg maar de vierjaarlijkse beloften-lijst van B&W, dat deze keer  ‘Warm hart voor Amstelveen’ heet.  Jacqueline Höcker, fractievoorzitter van Goed voor Amstelveen, wordt geen wethouder, maar haar fractie is wel volledig partner van de coalitie, vertelde ze maandag bij de presentatie van het akkoord op speelboerderij Elsenhove.

Hoofddorp

Elzakalai woont in Hoofddorp. Buiten hem (in de plaats van de overleden Rob Ellermeijer) komt het gehele bestaande college van B&W terug. Dat bestaat Herbert Raat(VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (beiden D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA). Jacqueline Höcker ontkent desgevraagd dat zij alleen als compensatie dient van het verlies van de VVD (en dus de coalitie) van twee zetels, waarin haar fractie – die eveneens uit twee zetels bestaat – kon voorzien.

Duurzaam

Het programma van haar nieuwe partij is voornamelijk gebaseerd op de zeventien duurzame doelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG) en dierenwelzijn. Eind 2020 diende zij een door de gemeenteraad aangenomen motie daarover in als lid van de Actief voor Amstelveen (AVA) fractie, die zij twee maanden later zou verlaten om als Lijst Höcker verder te gaan en dit jaar de lokale partij Goed voor Amstelveen te stichten. De motie hield in dat Amstelveen zich aansloot bij SDG Nederland en bij gemeentelijke ambtenaren meer bewustwording van de doelen gekweekt werd.

De duurzame en dierenwelzijnsambities sluiten aan bij het streven van D66 en kwam dan ook in het coalitieakkoord. Die VN-doelen zijn vertaald naar de lokale praktijk van Amstelveen, zegt het akkoord. De wethouders moeten formeel door de gemeenteraad worden gekozen, maar omdat de coalitie de meerderheid vormt, kan dat geen probleem meer zijn.

Ambities

Het coalitie zegt ambities te hebben, die extra geld kosten (en mogelijk tot hogere lokale tarieven voor burgers leiden), zich vooral te richten op de uitvoering en daarin wel realistisch te zijn. Bij de presentatie zij Floor Gordon dat het niet een totaal tot in details dichtgetimmerd akkoord is en men meer ruimte wil laten voor inwoners en de gemeenteraad. Zoveel mogelijk wil men volgens haar een raadsbrede aanpak, waar overigens ook de in de oppositie gedreven fractievoorzitter Ruud Kootker herhaaldelijk voor pleitte. Overigens kon ook Gordon er niet om heen dat het vertrouwen in de politiek bij de bevolking tot een minimum is gedaald. Extra kosten komen onder meer voort uit het aanstellen van ambtenaren in wijken als aanspreekpunt (kennelijk naast de uitvoerige teams die er al werken) en een fonds voor ‘groen, water en recreatie’, dat volgens het akkoord ‘aanzienlijk’ zal zijn, maar anderzijds gericht op het ook aantrekken van externe financiering. Het komt er op neer dat men, net als vorige colleges, een groen, veilig sociaal, inclusief en sportief Amstelveen wil, waar het prettig wonen is.

Gastvrij

Op sociaal terrein willen B&W ruimte voor een nieuw verzorgingshuis en een hospice, waarvoor overigens al vergevorderde particuliere plannen bestaan. Maar met name wethouder Marijn van Ballegooijen maakt zich sterk voor forse uitbreiding van ‘zijn’ sociale domein. Hij wil onder neer jongeren van twaalf jaar en ouder aansporen zelf plannen voor Amstelveen te ontwikkelen en uit te voeren. “Zij krijgen budget om zaken aan te pakken die zijn belangrijk vinden.” Maar ook het vergroten van het bereik van de minimaregelingen en voorkomen van schulden en participatie van statushouders staan op het programma. En: “Wij blijven vluchtelingen in Amstelveen humaan en gastvrij opvangen.”

Zie: https://www.amstelveen.nl/data/publicatie-website/warm-hart-voor-amstelveen-coalitieakkoord-2022-2026/Warm%20hart%20voor%20Amstelveen%2C%20coalitieakkoord%202022-2026.pdf?_dc=1655724423862&_dc=1655724423869

Foto van amstelveenweb.com (vlnr): Raat, Gordon, Höcker en Van Ballegooijen

9 COMMENTS

 1. Bij de VVD hebben ze dus niets zelf in huis, willen de anderen niet of wil Herbert ze niet, of zijn ze niet goed genoeg?

 2. Bizarrre personele ontwikkelingen aangaande de invulling van de wethoudersposten. Een vve wethouder van buiten (waarom geen Amstelvener????) en Goed voor Amstelveen/Jacqueline hocker heeft zich door vvd en d66 laten inpalmen en is dus gedoogpartner. Zo kan het bestaande college dus door. Wat een dikke middelvinger aan de kiezer zeg! De kiezer had het college juist geen meerderheid meer gegeven.

 3. Wanneer zal die nieuwe wethouder worden geïnstalleerd en wanneer start dit oude/nieuwe college officieel? Staat nergens vermeld!

 4. En de man vrouw verhouding blijft anno 2022 bij b en W weer lekker scheef!
  5 mannen (inclusief burgemeester) en 1 vrouw. Gemeentesecretaris is ook een man.

 5. Wat een brevet van onvermogen heeft ze laten blijken door te stellen dat landelijke partijen veel makkelijker wethouders ter beschikking hebben tov lokale partijen.

  Niet alleen schoffeert ze daarmee alle lokale partijen in den lande maar in het bijzonder BBA die VVD en D66 hebben uitgesloten en in het verleden wel wethouders leverden en ook kandidaten hebben. Waarom doe je überhaupt mee aan collegeonderhandelingen als je geen wethouder kan leveren en met een serieus gezicht ontkent gedoogpartner te zijn?! Wat ben je dan?

  Herbert Raat, Marijn van Ballegooijen, Frank Berkhout en Floortje Gordon lachen keihard hierom; hun posities zijn weer 4 jaar zekergesteld en geen nieuwe partij in het college en de collegevergaderingen. Het is ze na 3 maanden om de hete brei heendraaien gelukt. Dat de kiezer ze niet meer wilde wat maakt dat nu uit denken ze!

  Gek hè dat de kiezer afhaakt!?

  • Onzin , hoe je het ook wendt of keert , ze vormen wel de meerderheid.
   Je kan ook stellen dat de rest zich in de luren heeft laten leggen door de VVD.
   Als alle lokale partijen hadden samengewerkt met D66 waren ze een heel eind gekomen. Zou ook wel eens gezond zijn voor de democratie. Één partij te lang aan het roer geeft altijd onverkwikkelijke toestanden.
   Overigens ben ik van mening dat GvA beter niet aan de coalitie deel had kunnen nemen. Eerst maar eens een redelijk kader kweken voordat je zoiets doet, want in deze constructie is het voor spek en bonen.

 6. D66 heeft vanaf de verkiezingen (en eigenlijk daarvoor ook) samengeklonterd met de VVD waardoor praktisch gezien een andere coalitie heel moeilijk was gezien de versplintering bij de andere partijen. D66 en VVD hebben doelbewust hierop aangestuurd en GvA is in hun val getrapt. Ja technisch gezien is het een meerderheid maar moreel gezien is het een dikke middelvinger aan de kiezers die het college geen meerderheid gunde. Dan met een gedoogpartner verder gaan getuigt van minachting richting kiezers.

  Het is inderdaad waar dat als een partij te lang aan de macht is die veelal onverkwikkelijke toestanden. Wethouder herbert Raat die gaat voor 16 jaar wethouderschap is alles behalve gezond.

  Hij krijgt trouwens de mediaportefeuillw; zou hij ook trachten rtva alsnog het zwijgen op te leggen in 2024? (Zoals de vvd enkele jaren geleden ook probeerde).

  Die nieuwe wethouder van de vvd mag dus met een ontheffing buiten Amstelveen blijven wonen. De vraag is of hij voornemens is in Amstelveen te komen wonen of dat hij vier jaar lang ontheffingen zal aanvragen bij de gemeenteraad ?!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.