Vier politieke partijen, waarvan één lokale (Goed voor Amstelveen) om het zetelverlies van de VVD te compenseren, vormen de nieuwe coalitie. In wezen komt naar landelijk model de hele oude hap terug, maar er ontbrak dus iets aan. Vandaar dat Goed voor Amstelveen er bij kwam. De vier willen samen het nieuwe college van burgemeester en wethouders, zeg maar het lokale kabinet, vormen. Dat weten wij allemaal al maar de gemeente laat nu weten dat de vier deze week hebben gesproken ‘tijdens verschillende bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties’.

 Input

Welke dat zij, bleek niet uit een persbericht dat de gemeente er eerst aan wijdde. Tegen RTVA, die dat ook vreemd vond, zei een woordvoerster dat de bijeenkomsten achter gesloten deuren plaats vonden en dat de  vier fracties er “input” uit halen.

De onderhandelaars zijn dus Herbert Raat (VVD), Floor Gordon (D66), Marijn van Ballegooijen (PvdA) en Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen). Volgens hen zouden zij rond het komende weekend de ‘inhoudelijke contouren’ van een coalitieakkoord te presenteren en in de tweede helft van juni het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Draagvlak

In het persbericht van de onderhandelaars staat dat zij het belangrijk vinden “input vanuit het maatschappelijk middenveld te ontvangen” en het coalitieakkoord moet kunnen rekenen op ‘draagvlak’, wat dat dan ook moge zijn. Op verzoek van RTVA gaf de gemeente wel de lijst vrij van maatschappelijke organisaties die voor het overleg zijn uitgenodigd, die volgens de gemeente een dwarsdoorsnede van het al genoemde maatschappelijk middenveld in Amstelveen is. Wat de inbreng van die organisaties is, blijft geheim. Maar wie niet is uitgenodigd, mag zich ook melden met suggesties, zeggen de onderhandelaars. Intussen vonden de bijeenkomsten strikt achter gesloten deuren en buiten aanwezigheid van de media plaats. Het is aan RTVA te danken dat wij in elk geval mogen weten welke organisaties zijn uitgenodigd. Dat zijn de volgende.

Organisaties

Voor sport en recreatie: AmstelveenSport en vertegenwoordigers van verenigingen. Voor Onderwijs de besturen van Onderwijsgroep Amstelland, Stichting Amstelwijs, directeuren voortgezet onderwijs en vertegenwoordigers van de kinderopvang. Voor Economische Zaken: Ondernemersvereniging Amstelveen, Vereniging Amstelveense Detaillisten (VAD), Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amstelland (KHN) en Banken. Voor Wonen kwamen de corporaties Eigen Haard en Duwo alsmede de Bewonersraad Amstelveen, !WOON, vastgoedbedrijf Rijsterborgh, Maarsengroep/Zadelhof, Heemraad, Brockhoff, Netjes en Woonzorg.

 Groen en duurzaamheid: Groenraad, Vogelbescherming en Amstelveens Energie Loket. Verkeer, openbaar vervoer, parkeren: Vervoerregio VRA, Connexxion, GVB en Veilig Verkeer Nederland afdeling Amstelveen.

Voor de zorg werd de koepel van huisartsen gevraagd, alsmede de directeur van het Ziekenhuis Amstelland.
Jeugdzorg: Partcipatieraad sociaal domein. En voor het sociaal domein zag men graag voorzitter Alzheimer Nederland afdeling Amstelveen en voorzitters ketenzorg dementie Amstelland. Verder werden mensen uit de verpleegsector gevraag (ZGHA , Brentano  Amstelring ), Bewonersgroep jonge dementie (Brentano), Bestuurder Ons Tweede Thuis en voor Welzijn was natuurlijk Participe er. Verder schoven de Vrijwillligerscentrale, Vluchtelingenwerk, LHBTI+groep, voorzitter bewoners-initiatiefgroepen vanuit de wijken, voorzitter Humanitas, de Voedselbank, de Kledingbank, de voorzitter Stichting Sociaal Steunpunt, de voorzitter van Cliëntenraad minima, vertegenwoordigers van het Financieel Café + ervaringsdeskundige en de voorzitter van Lokaal Overleg Cultuur. De media werden geenszins uitgenodigd en er verscheen alleen een nietszeggend persbericht na afloop.

 

3 COMMENTS

  1. Is het niet een beetje dom van GvA dat zij als nieuwe partij direct plaats neemt in de coalitie? Dat is vragen om problemen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.