Door werkzaamheden is een andere verkeerssituatie aan Buitenveldertselaan, het verlengde van de Beneluxbaan, met allerlei ontstaan. Amstelveen volgt nauwlettend waar daar gebeurt, zegt de gemeente.

Er komt daar een golf van bezorgde reacties binnen, zegt wethouder Herbert Raat. “Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost.”

Uilenstede

Vanwege de werkzaamheden in Amsterdam is de Beneluxbaan dicht vanaf Uilenstede. De werkzaamheden begonnen maandag 9 mei. Verkeer dat normaal via de Beneluxbaan rijdt, wordt omgeleid. Maar dat verloopt niet vlekkeloos. Automobilisten en motoren proberen hun weg te vinden via het fietspad tussen de wijk Kroonenburg/Uilenstede en de straat Reimersbeek in Buitenveldert Zuid. “Amstelveen heeft Amsterdam daarom om aanvullende maatregelen gevraagd na meldingen van onveilige situaties”, zegt Raat.

 Maatregelen

Amsterdam heeft nu toegezegd direct maatregelen te nemen. Er komen bijvoorbeeld tekstwagens die het verkeer eerder richting de omleiding A9 leiden. Op de omleidingsroute Uilenstede staat een verkeersregelaar en wordt bebording geplaatst. En er komen tijdelijk uitneembare paaltjes op de bruggen bij Reimersbeek en Walborg om illegaal sluipverkeer te voorkomen. Ook is een een aanvullende omleidingsroute gepland vanaf Uilenstede via de Prof. J.H. Bavincklaan richting Rembrandtweg. “We houden de situatie in de gaten en schalen direct op als dat nodig is”, zegt Raat. Volgens hem mogen onveilige verkeerssituaties niet blijven bestaan. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van Amsterdam. Daar staan ook contactgegevens bij voor omwonenden en weggebruikers met vragen.

37 REACTIES

 1. “Amstelveen volgt nauwlettend waar daar gebeurt, zegt de gemeente.”
  Ja, dat heb ik gemerkt.
  Onderweg met boodschappen voor mijn schoonmoeder in Buitenveldert stuitte ik gisteren ter hoogte van Uilenstede op de onaangekondigde afsluiting van de Beneluxbaan. Een lacherige verkeersbegeleider verwees mij naar de rotonde in de Rembrandtweg, waarna ik gele borden moest volgen. Die hielden op bij de rotonde bij Laan van Rozenburg. De Amsterdamseweg stond muurvast met stilstaande auto’s vanaf de rotonde bij Vonk & Vloer tot aan de VU. Toen heb ik om 13:16 uur de gemeente Amstelveen gebeld maar daar wist men van niets. Ik was kennelijk de eerste die er over belde. De mevrouw geloofde mij aanvankelijk zelfs niet en vertelde mij dat ik toch eenvoudig via de Amsterdamseweg kon rijden..

  Wat een zooitje.

  • Ik kon bij Uilenstede de Beneluxbaan niet op. Niet even een bord plaatsten bij de rotonde Saskia van Uylenburg hoor. Teveel werk.

 2. De gemeente speelt hier de vermoorde onschuld en deint mee op het algehele ongenoegen terwijl ze zelf (mede) verantwoordelijk zijn voor de chaos. Het interessante is ook dat nergens staat te lezen dat ze van niks wisten. Het is allemaal heel subtiel geformuleerd, waarbij door de wethouder listig om de hete brij wordt heen gedraaid. Namelijk dat Amstelveen gewoon weinig tot niets heeft gedaan om deze situatie te voorkomen.

 3. Het idiote is dus dat deze chaos tot 1 juni 2023 zal duren. Wantvtot die tijd zal de buitenveldertselaan op diverse stukken steeds dicht zijn. Amsterdam heeft zelfstandig besloten deze werken apart uit te voeren en niet te combineren met de amstelveenlijn. Amstelveen keek er naar en deed niks. Amstelveen zelf combineerde de werken met de amstelveenlijn om overlast te beperken. En Amstelveen heeft dus de consequenties! Nog een jaar lang want na deze afsluiting komt de volgende.

 4. Amsterdam heeft gewoon maling aan Amstelveen omdat ons bestuur nooit zijn tanden laat zien. Zie Amstelveenlijn, A9, Schiphol, openbaar vervoer, evenementen Amsterdamse Bos, ..

 5. Ook ik stuitte afgelopen woensdag onderweg naar het Gelderlandplein op de sluiting ter hoogte van Uilenstede. Welk een drama daarna. Ik heb er 40 minuten over gedaan tot ik eindelijk mijn bestemming bereikte. Met name de omweg naar de Amsterdamseweg toe was verschikkelijk en volledig ongeorganiseerd. Zeker als je al die a-sociale automobilisten ziet die lak hebben aan fatsoenlijk rijgedrag. Handhaving geen! Daarenboven was er bij het stoplicht op het Kruispunt van de Graaf Florislaan geen doorkomen aan gelet de enorme file op de Amsterdamseweg aldaar. Ook hier geen handhaving dan wel verkeersregelaar. Inderdaad de gemeente (en dus verantwoordelijk wethouder) heeft hier een flinke steek laten vallen.

  • Ja hoor, we zijn er weer. Uw mening is gebaseerd op het Stadsplein en 1 wethouder, met wie u duidelijk een appeltje hebt te schillen. En nu nam hij ook nog de verkeersportefeuille van zijn overleden collega Rob Ellermeijer over. Hij is maandagmorgen vroeg in Amstelveen Noord om daar het verkeer te bekijken. Het lijkt mij goed als u daar ook bent, anders gaat het gegarandeerd mis.

 6. Ach gut, trouwe waakhond van Herbert Raat, doen ze weer naar tegen uw bescherming?

  Als hij rare dingen doet of zegt, dan is het logisch dat daarop kritisch commentaar wordt gegeven, hoe vervelend u dat ook vindt.

  Volgens wethouder Raat volgt de gemeente nauwlettend wat er gebeurt. Dat is dus nonsens. Het is een chaos vanwege slechte samenwerking en coördinatie tussen de twee buurgemeenten. Laat Raat dat liever gewoon eerlijk toegeven.

  • Soms wordt eerlijkheid afgedaan als ‘waakhond’. Ik vroeg of u er maandagmorgen bij bent, want u eminent bestuurskundig inzicht kan daarbij niet gemist worden. De geheimzinnigheid waarmee Amsterdam op verkeerstechnisch gebied te werk ging, zegt inderdaad iets over het bestuur van die buurgemeente, dat toch volgens u in betere handen is dan in Amstelveen. Over het wegvallen van Rob Ellermeijer en het plotseling regelen van diens portefeuille hebt u het niet. Zou ik ook niet doen, als ik u was.

  • Waar en wanneer heb ik beweerd dat het bestuur in Amsterdam in betere handen is dan in Amstelveen? Niet liegen en verdraaien.

   • Zoals u ook veelal mijn gedachten meent te kennen, viel ik inderdaad in een misplaatst oordeel. Het doet mij deugd dat u het bestuur van Amsterdam net zo slecht vindt als dat van Amstelveen.

   • U hebt het naar uw eigen zeggen niet beweerd, maar vindt wel dat Amsterdam geen haar beter is dan Amstelveen in bestuurlijke zin? Of ook dat niet? U wordt wel onduidelijk. Behalve als het Amstelveens besturen betreft, dat gaat volslagen fout, waarvoor u één wethouder verantwoordelijk acht.

   • Ach, u neemt het mij kwalijk als u iets niet wil zeggen. Zijn Amstelveen nou wel of niet minimaal gelijk in bestuurlijk opzicht? Nu laat u de lezers in de mist. U lijkt wel een politicus, denk ik dan.

 7. Op de afdeling Verkeer van de gemeente hoorden ze voor het eerst over de afsluiting van de Beneluxbaan na mijn telefoontje vanuit de kilometerlange file op de Amsterdamseweg waarin ik na enige omzwervingen terecht was gekomen.

  Dat duidt op slechte communicatie op verkeersgebied tussen beide gemeenten.

  Dat Herbert Raat deze portefeuille moest overnemen geeft hem niet het recht ook hierover onzin te vertellen.

 8. Ik heb geen flauw idee of Amsterdam en Amstelveen bestuurlijk aan elkaar gelijk zijn en daarom zeg ik daar ook niets over. U wilt dat ik iets zeg wat ik niet weet of meen. Het is bovendien off-topic en dus in strijd met normale gebruiksvoorwaarden die hier helaas ontbreken.

  In tegenstelling tot uw framing is mijn kritiek ergens op gebaseerd.

  Wethouder Raat zegt dat hij de situatie in de gaten houdt terwijl het een chaos is die hij niet heeft voorkomen, niet heeft aangekondigd en waaraan hij niets kan doen. Hij had beter zijn excuses kunnen aanbieden voor de gebrekkige communicatie met de grote buurgemeente waarmee Amstelveen veel dingen deelt. Een noodbrug tussen Kronenburg/Uilenstede en Reimersbeek was misschien ook een mogelijkheid geweest.

  Mantelzorg voor mijn schoonmoeder in Buitenveldert is nu opeens veel tijdrovender.

  • Vreemd dat u, die zoveel kranten leest, niets weet over het bestuur van Amsterdam, dat stiekem de Buitenveldertselaan overhoop gooide, zonder iets te zeggen, maar de door u gehate wethouder – die overigens verkeer van zijn overleden collega overnam – had het volgens u beter moeten doen. U zegt niets te weten over Amsterdam, maar blijkbaar alles over Amstelveen, waar eigenlijk niets deugt. Maandag om 08.00 uur is die wethouder in Randwijck (Roelof Venemaschool). We zien u daar om advies te geven, want u weet precies wat er moet gebeuren. Uw advies is dus onmisbaar.

 9. U overdrijft en verdraait graag, maar tegelijk wilt u graag als journalist beschouwd worden.

  Ik haat Herbert Raat niet en ik weet ook niet alles over Amstelveen en nog veel minder over Amsterdam. Ik kan dus niet de vergelijking te kunnen maken die u graag van mij wilt horen. Houd daar eens mee op want het wordt vervelend.

  Er is kennelijk slechte communicatie op het praktische vlak tussen de beide buurgemeenten en daar ligt dus een mooie taak voor wethouder Raat. Even geen hobby’s, lobby’s, fotoshoots en onzinpraatjes maar gewoon aan het bestuurlijke werk.

  • Kom, kom, er gaat toch heel veel faliekant mis,. voor door de door u genoemde wethouder Hobby en Lobby. Als u niet alles over Amstelveen weet. wordt het volgens mij tijd dat u wat minder hard van de toren blaast. Dat de communicatie mis ging, kan dus maar aan één schuldige liggen, die men in Amstelveen moet zoeken. Want kritiek op het bestuur van Amsterdam lijkt uit den boze….Zie ik u nog morgen voor de onmisbare adviezen?

 10. Wethouder Raat van oa Verkeerschaos en Opgeheven ov-haltes is niet schuldig maar als bestuurder wel medeverantwoordelijk voor de slechte communicatie met de grote buurgemeente en hoofdstad Amsterdam. In die functie en in de huidige chaotische situatie moet hij geen onzin verkopen.

  Het is úw taak om de politieke en bestuurlijke macht kritisch te volgen ipv kritische burgers aan te vallen.

  • Er zijn nog vijf bestuurders, pardon vier, want Ellermeijer (die zowel verkeer als vervoer in zijn portefeuille had) viel weg. Iemand moest dat overnemen, maar u weet al dat de verkeerschaos een ordinaire bezuiniging is. Heb u vanmorgen gemist trouwens, terwijl u als alwetende natuurlijk ook verstand hebt van verkeer en precies weet wat er nu moet gebeuren. Nu nemen al de deskundigen wéér de verkeerde beslissingen….

   • “Burgers moeten niet gaan vertellen hoe een stad bestuurd moet worden. Dat zou naar democratie neigen,” schreef u zojuist elders in uw weblog.

    U haalt een paar dingen door elkaar. De verkeerschaos is geen bezuinigingsmaatregel maar het cancelen van de tijdelijke voetgangersbrug bij de Boven landen vermoedelijk wel.

    De Beneluxbaan is inderdaad een janboel maar als ik kritiek uit op de gebrekkige samenwerking en communicatie dan valt u mij aan.

    Mogen alleen journalisten kritiek uiten?

 11. Gezien de noodzaak en omvang van de werkzaamheden aan de Beneluxbaan en Buitenveldertsebaan (dé Noord-Zuid verbindingsader die Amstelveen met Amsterdam verbindt) moeten de planning en voorbereidingen al minstens een jaar geleden begonnen zijn.

  En al die tijd wist Amstelveen van niets..

  Een gedupeerde inwoner die hierover een kritische opmerking maakt, wordt afgebrand door een lokale journalist die de betreffende bestuurder steevast tegen alle kritiek beschermt. Dat is óók een wantoestand.

  Wat een zooitje.

  • Lag het nu aan de lokale Amstelveense bestuurder of aan Amsterdam? Misschien is het wel de taak van de media de eerlijkheid te dienen en niet altijd weer één bestuurder – op basis van niks (nou ja, van een juridisch verloren conflict in het verleden)- de schuld te geven

  • De werkzaamheden aan de Beneluxbaan/ Buitenveldertselaan worden uitgevoerd in een Meerjarenplanning (MJP).

   Aangezien dit de voornaamste verbindingsweg is tussen A’veen en A’dam mogen wij aannemen dat Amstelveen beschikt over een exemplaar van die MJP en dus op de hoogte was van deze langdurige totale afsluiting.

   Premier Rutte (eveneens VVD) biedt in zo’n situatie zijn excuses aan, maar daar doen ze hier niet aan.

 12. Johan Bos, u sleept er een ‘verloren juridisch conflict’ van vele jaren geleden met de haren bij. Dat slaat nergens op en is dus off-topic. Het was bovendien geen juridisch conflict maar een klacht bij de Nationale Ombudsman, waarbij wethouder Raat in zijn verweer loog over zijn handhaving van het scooterverbod in het voetgangersgebied Stadshart. Ik wil het hier graag over die kwestie hebben, maar dan moet u er eerst een artikel aan wijden.

  • Lijk ik op u? U sleept bij alles en nog wat het Stadsplein of de sjoel en de bunker, om maar wat te noemen. Dat Raat gelogen heeft, stond in elk geval voor de Nationale Ombudsman (ook een jurist) niet vast. Zodra er een ongeluk op het Stadsplein gebeurt, zal ik erover schrijven. U zegt voortdurend dat de wethouder Handhaving een hekel heeft aan handhaving, zonder enig bewijs daarvan.

 13. Ah, u wil erop doorgaan? Mij best.

  De Ombudsman wist niet dat Raat loog mbt de (niet) Handhaving van het scooterverbod. De leugen was aantoonbaar. De Ombudsman heeft de wethouder overigens wel berispt..

  Dat wethouder Raat (VVD) een hekel heeft aan handhaven blijkt dagelijks voortdurend op het Stadsplein. Vergelijk de borden met Stadspleinregels (door Raat ingesteld) maar met de feitelijke situatie.

  Helaas mag ik hier geen links plaatsen. Anderen wel..

  • U baseert uw oordeel – zonder enig feit daarbuiten aan te dragen – alleen op het Stadsplein en constateert dat de wethouder Handhaving geen zin heeft in Handhaving. Die hele afdeling kan dus naar huis.

  • Ik blijf er bij dat uw oordeel over Handhaving UISLUITEND gebaseerd is op de situatie aan het Stadsplein en die afdeling wel iets meer te doen heeft dan handhaven waar nooit een ongeluk is gebeurd.

 14. Is er een reden waarom wethouder Raat (VVD) in andere wijken beter zou handhaven dan in het stadscentrum waar het er het meest op aankomt?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.