Het aan de gemeente verbonden re-integratiebedrijf Matchez en de ondernemingen YouTaal en Bijlez vallen onder dezelfde directie en hun gezamenlijke adres is het Amstelveense raadhuis. YouTaal biedt vluchtelingen inburgeringscursussen aan en Bijlez hun kinderen op de basisschool bijlessen. De SP in de gemeenteraad stelde daarover schriftelijke vragen aan wethouder Marijn van Ballegooijen.

Zij zet vraagtekens bij de relatie tussen de AA-gemeenten (Amstelveen en Aalsmeer) en een commerciële onderneming en vindt onderdak van haar op het zogeheten ‘werkplein’ in het raadhuis de schijn van belangenverstrengeling oproept.

 Raadhuis

De partij wil weten sinds wanneer het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op het adres van het raadhuis en waarom dat niet bekend is bij het grote publiek. Ook vraagt zij of het juist is dat door de gemeentelijke gunning aan het re-integratiebedrijf Matchez voor vluchtelingen de inburgering bij YouTaal wordt voorgezet onder een ander contract.

In feite vinden de activiteiten van de commerciële groep bedrijven plaats in panden die eigendom van de gemeente (behalve het raadhuis ook de ‘witte villa’ daar tegenover). De SP wil weten hoeveel huur er dan wordt betaald. De partij vindt ook dat de gemeentelijke ontkenning van het verzoek aan Matchez om ‘fraudesignalen’ door te geven aan de gemeentelijke klantbehandelaar, in strijd zijn met notulen vann enkele jaren geleden, waarin over het verzoek van B&W werd gerept.

Aanbesteding

Het commerciële bedrijf heeft verder een telefoonnummer van de gemeente, signaleert de SP. De partij vraagt ook aan B&W hoe de gunning aan YouTaal tot stand kwam en of ook andere aanbieders een kans hebben gehad. Rond die hele aanbesteding wil de partij transparantie. Andere vraag: “Is het college het met de SP eens dat het feit dat Youtaal de gunning kreeg op zijn zachtst gezegd de schijn wekt dat hier sprake is van een bevoordeling van een aanbieder die onder de directie valt van een bevriend commercieel re-integratiebedrijf i.c. Matchez gevestigd in het raadhuis?”

Over de firma Bijlez is de SP van mening dat die bij de KvK als non-profitorganisatie had moeten staan ingeschreven als stichting en niet als commercieel bedrijf, dat zich voordoet als non-profitorganisatie. “De SP is niet tegen het aanbieden van gratis bijlessen, maar wel tegen oneerlijke concurrentie. Is het college het met de SP eens dat door het aanbieden van gratis bijlessen aan kinderen Matchez oneerlijke concurrentie aangaat met professionele aanbieders van huiswerkbegeleiding zoals Stichting Jan Steen? En dat dit een vorm van concurrentievervalsing is?”

Subsidie

Intussen worden de docenten van Bijlez wel betaald en de partij wil weten uit welke middelen die dat betaald worden en of er afspraken gemaakt zijn met de gemeente. Bijlez schijnt trouwens subsidie te hebben gevraagd bij de gemeente. De SP vraagt of dat klopt en of daarmee niet een commerciële instelling wordt gesubsidieerd. “De SP wil graag, in het kader van transparantie, alle schriftelijke stukken die ten grondslag hebben gelegen aan deze constructie, namelijk het bieden van gratis bijlessen door een commercieel bedrijf in casu Matchez B.V., ter inzage krijgen, alsmede de subsidieaanvraag.”

13 COMMENTS

 1. Nou appeltje eitje. Dit zijn natuurlijk vragen die de VVD had moeten stellen. Dé partij voor de vrije markt. Concurrentie is goed voor iedereen!

  Of, of, als het zou uitkomt knijpt de VVD een oogje toe?

 2. En erg benieuwd of B&W deze vragen nu wel snel gaan beantwoorden. Doen ze dat niet dan laten B&W een zweem hangen over integriteit en dat moet je niet willen.

  Maar B&W hebben er een hantje van vragen – als het ze uitkomt – niet binnen termijnen van 30 dagen te beantwoorden en als er al antwoorden komen ontwijkende of geen antwoorden te geven.

 3. Amstlvnz, B&WZ en VVDZ mis ik nog van de rij dyslexie gevallen. Ben toch beniuwd naar het antwoord van de PvdA beztuurderz

 4. Kennelijk heeft de SP zoekwerk gedaan in de KvK inschrijvingen. Op zichzelf logisch, maar door dat zoekwerk had ze makkelijk een aantal vragen zelf kunnen beantwoorden. Nu zijn het open deuren, waardoor andere misschien belangrijkere vragen ondersneeuwen. Jammer.

  Verder vraag ik mij af wat nou precies het pijnpunt is. De belangenverstrengeling? En zo ja, welke belangen zijn dan precies verstrengeld? Of het feit dat de ondernemingen van de heer Elhafet bevoordeeld zouden zijn? Overigens zit hij er al sinds 2009, maar kennelijk roept het nu pas allemaal vragen op.

  Overigens staat er ook een (online) winkel in elektrische fietsen van diezelfde meneer ingeschreven op het adres tegenover het gemeentehuis en wordt er gewoon huur betaald.

  Allemaal te vinden op internet mensen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.