De subsidie aan culturele instellingen wordt, zoals we al weten, anders en volgens het gemeentebestuur transparanter. Nu hebben B en W ingestemd met invoering van een ‘meerjarige structuur’ om culturele instellingen te stimuleren te blijven vernieuwen en mogelijkheden te creëren om in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de subsidieperiode van vier jaar zijn er in het vervolg vaste momenten waarop de gemaakte afspraken worden geëvalueerd.

De koepel van de instellingen, het Lokaal Overleg Culturele Organisaties in Amstelveen (LOCO), wil zelf een transparanter subsidiemodel. Als de gemeenteraad met de nieuwe subsidiesystematiek instemt, wat natuurlijk gebeurt omdat de coalitie de meerderheid heeft, ontvangen instellingen in het vervolg een subsidie voor een aantal jaren als basis en kunnen zij voor eventuele aanvullende financiering een aanvraag doen voor projectsubsidies.

Samenwerking

“Subsidie mag niet vanzelfsprekend zijn”, vindt cultuur- en financieel wethouder  Herbert Raat. “De invoering van een meerjarige subsidieregeling is volgens mij van belang om de culturele infrastructuur op peil te houden. Het stimuleert niet alleen vernieuwing, we moedigen instellingen ook aan samen te werken met andere culturele partners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om het aanbod te verrijken. Tijdens de coronacrisis bleek ook dat samenwerking tussen culturele instellingen veel oplevert. Dit is veel breder te trekken. Op deze manier wordt elke geïnvesteerde euro in kunst en cultuur gebruikt om de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur te vergroten.”

JAN

 Sinds 2019 heeft onder meer Museum JAN meegedraaid in een proef met een meerjarige subsidieregeling. Het kreeg een subsidie voor een periode van drie jaar. Vorig jaar is uit een tussenevaluatie gebleken dat het museum met de verleende subsidie door een uitgekiende marketingstrategie en het zoeken naar samenwerkingen het optimale maatschappelijke effect bereikt. De meerjarige subsidieregeling lijkt hiermee haar vruchten af te werpen.

 Motie

De meerjarige subsidieregeling sluit aan bij een de motie die de gemeenteraad op 24 maart 2021 heeft aangenomen en waarin staat dat hij wil dat het college kaders stelt voor subsidieontvangers om het maatschappelijk effect te verhogen en te sturen op meer onderlinge samenwerking. De opzet van deze meerjarige subsidieregeling lijkt hierin te voorzien.

 De gemeenteraad bespreekt het collegevoorstel voor een meerjarige subsidiestructuur in de raadscommissie Burgers en Samenleving op 2 februari 2022 en besluit hierover tijdens zijn vergadering op 16 februari.

Foto: Museum JAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.