De regio – Amstelland-gemeenten en Amsterdam – bindt opnieuw de strijd aan tegen dakloosheid. Dat zegt de gemeente, de deel uitmaalt van de subregio Amstelland. Er is nu een Regioplan ‘Een nieuwe start in Amstelland’.

‘We bieden hulp aan mensen die dakloos zijn in de vorm van opvang en begeleiding’, zegt de gemeente. ‘We doen lokaal wat kan en waar het moet regionaal.’ Doel van het nieuwe samenwerkingsplan is op het gebied van dakloosheid en beschermd wonen te komen tot meer lokale expertise en een betere ondersteuning voor inwoners die te maken krijgen met (dreigende) dakloosheid.

Welzijn en inkomen

Maar het plan heeft niet als doel het woningtekort in Amstelveen of in de regio op te lossen. Ook dat zegt de gemeente. Zij zoekt het in vroeg signaleren van dakloosheid en er snel op reageren. Wethouder Marijn van Ballegooijen: “Wij vinden het van groot belang om dak- en thuislozen, of inwoners die dit dreigen te worden, te helpen. Snelle ondersteuning op gebied van zorg, welzijn en inkomen is daarbij essentieel. We pakken gezamenlijk de verantwoordelijkheid op, om inwoners te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.”

In het ‘Regioplan Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid 2022-2025 Een nieuwe start in Amstelland’ staat volgens hem hoe de Amstelland-gemeenten een beter perspectief bieden bij (dreigende) dakloosheid. Het gaat daarbij niet alleen om de meest kwetsbare groep – waarbij verslaving, schulden, psychiatrische situatie een rol speelt – maar ook om ‘economische’ of ‘zelfredzame’ daklozen. Dit zijn mensen die doorgaans geen zware zorgvraag hebben, maar niet in staat zijn zonder ondersteuning een eigen woonruimte te vinden.

Amstelland

De bestaande samenwerking met Amsterdam blijft. De Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) werken daarnaast sinds een jaar intensief samen betreffende preventie, begeleiding en het creëren van opvang en tijdelijke woonplekken voor ‘economisch’ dak- en thuisloze mensen. Inmiddels zijn er verschillende plekken gerealiseerd, zoals een locatie waar begeleiding aanwezig is (de Graaf Janlaan, veertien plekken) en plaatsen in een leegstaand kantoorpand (5 plekken). Ook is een Parents house gerealiseerd (3 plekken), waar gescheiden ouders een tijdelijke woonplek in de buurt van hun kinderen kunnen krijgen. Verder vinden mensen vaker onderdak bij particulieren via ‘Onder de pannen’.

Aangezien de onderwerpen relatief nieuw zijn voor de Amstelland gemeenten, is het Regioplan opgesteld als een ontwikkelagenda. Eén van de ontwikkelpunten is de opvang voor dakloze gezinnen. Voor deze groep zijn op dit moment nog onvoldoende plekken beschikbaar. Daarom wordt dit punt inmiddels opgepakt en wordt gezocht naar goede opvanglocaties voor gezinnen. Het plan wordt naar verwachting in februari/maart besproken in de vijf gemeenteraden van Amstelland.

Foto-onderschrift: Marijn van Ballegooijen bij opvang Graaf Janlaan met Marian van den Hul, begeleider maatschappelijke opvang van RIBW K/AM.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.