Evenals de VVD en mogelijk andere partijen in de gemeenteraad, wil Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat 110.000 inwoners het maximum is voor de gemeente. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Alleen samen maken we Amstelveen nog mooier’ van de lokale partij bbA (https://burgerbelangen-amstelveen.nl/wp-content/uploads/2022/01/VKP-bbA-GR22-010122-PDF.pdf). De nieuwe wijk De Scheg en de uitbreiding in Kronenburg van het eraan palende Uilenstede kan nog, maar doorgroei naar bijvoorbeeld 125.000 is echt taboe voor de burgerparticipatie minnende lijsttrekker Ruud Kootker. De partij pleit verder voor meer inspraak van burgers.

Centraal in het verkiezingsprogramma staat de keuze voor een beheersbare groei van Amstelveen met maximaal 10.000 woningen.

Langer

Was vroeger bbA de partij die haar verkiezingsprogramma altijd kort en bondig hield, nu valt op dat zij zich richt tot veel meer doelgroepen dan voorheen via een tekst van 26 pagina’s. Volgens Kootker heeft de uitbreiding te maken met ‘iedereen insluiten en niemand uitsluiten’, waarop ook D66 en PvdA voortdurend tamboereren. “bbA is er niet alleen voor wie het goed gaat, maar juist ook voor wie zorgen heeft over werk en inkomen of behoort tot de groep kwetsbare jongeren en zeker ook de kwetsbare ouderen. Wij zien dat voor diverse groepen inwoners de nood hoog is”, zegt Kootker, die met zijn fractie die nood wil lenigen.

Groen

BBA kwam voort uit een actiegroep voor behoud van het voormalige (inmiddels toch gesloopte) Leger des Heils-gebouw aan de Amsterdamseweg, heeft een sterk historisch besef, kwam met het door de gemeenteraad omarmde voorstel een Meldpunt Monumenten in de richten, waarmee het de voortdurend op erfgoed jagende cultuurwethouder Herbert Raat (en diens beleid) een dienst bewees. Met die en andere partijen heeft bbA trouwens meer overeenkomsten, want vrijwel allemaal zeggen ze een groene, inclusieve, sociale en toekomst gerichte stad te wensen. Ook bbA dus, die overigens in het verleden al eens voor elkaar kreeg dat twee heemparken in Amstelveen rijksmonumenten werden.

Participatie

Kootker: “Wij blijven ons inzetten voor leefbare, groene en veilige buurten en wijken. In onze ogen begint het allemaal in de wijk en in de buurt.” Zijn uitspraak “Amstelveners weten heel goed wat zij daar wel en niet willen” zegt iets over de opvattingen van de partij over burgerparticipatie en transparantie, waar veel over door fracties wordt gepraat, terwijl openheid en inspraak in de politieke arena zienderogen minder worden. “Daarom moeten burgers ook echt gehoord en gezien worden”, zegt Koortker, die buurt- en wijkgesprekken, maar ook andere experimenten met burgerparticipatie op zijn verlanglijst heeft staan. Hij denkt aan een bijvoorbeeld in Almere al aanwezige politieke markt, waar burgers zelf moties kunnen indienen en nog dezelfde avond een besluit door de gemeenteraad wordt genomen. “Of burgerraden die oplossingen voorstellen voor specifieke onderwerpen, waarbij de wethouder die integraal overneemt en de raad vervolgens laat beslissen”, zegt het programma.

Gezien het recente verleden, waarin bbA al bij herhaling pleitte voor meer openheid en transparantie vanuit de gemeenteraad en het gemeentebestuur, zal het geen verbazing wekken, dat de partij daar ook in het verkiezingsprogramma een hard punt van maakt. Kootker: “Het is aan ons de kloof tussen burger en overheid te verkleinen. De afstand tussen de Amstelvener en het raadhuis is te groot geworden. Daarom pleiten wij voor meer dualisme, minder achterkamertjesoverleg en een raadsakkoord op hoofdlijnen. Samen met de andere partijen willen we echt werken aan een nieuwe bestuurscultuur.”

Omroep

De partij pleit, anders dan de bestaande coalitie (VVD, D66 en PvdA), ook voor een totaal niet aan B&W gebonden Mediaraad, naar zogenaamd Leids Model. Op dit moment besluit uiteindelijk een VVD-wethouder nog over de door de raad geadviseerde subsidies van journalistieke projecten. De Mediaraad heeft volgens bbA niet voldoende afstand van B&W. Dezelfde wethouder, Rob Ellermeijer, besloot er twee lokale omroepen op na te houden, waarvan één (RTVA) met licentie van het Commissariaat voor de Media en één zonder. Die laatste is de door de gemeente geliefde stichting  AAN!, die dan ook de helft van de voor de lokale omroep beschikbare subsidie kreeg. Dat moet volgens bbA in de toekomst anders. De partij is voor één lokale omroep.

Wonen

De partij ziet ook de problemen op de woningmarkt, maar houdt vast aan het principe van doorstroming dat nu ook door de coalitie wordt omarmd en is, net als de VVD, tegen scheefwonen (teveel verdienen voor een sociale huurwoning). Om in het bijzonder aan de behoefte van starters en ouderen te voldoen wil bbA dat er meer starterswoningen worden gebouwd, maar ook meer levensloopbestendige woningen en zorgwoningen. Kootker: “bbA vindt het niet meer dan reëel om bij de woningtoewijzing de Amstelveense leraar, de verpleegkundige en het politie-, brandweer- en ambulancepersoneel voorrang te geven.”

Bos

Het verkiezingsprogramma gaat in op bijna alle aspecten van de Amstelveense samenleving. Over het Amsterdamse Bos zegt bbA, dat het als één onlosmakelijk geheel verbonden moet blijven met Amstelveen. Een splitsing tussen een Amsterdams en een Amstelveens deel ziet bbA niet zitten. Over het Stadshart zegt bbA, dat de ontwikkeling daarvan tot regionaal winkel- en ontmoetingscentrum prioriteit moet krijgen. Mede daarom moet volgens bbA de bereikbaarheid van Amstelveen met het Stadshart als regionale hub binnen de Metropool Regio Amsterdam worden geoptimaliseerd.

Schiphol

Onder het motto ‘Amstelveense belangen gaan vóór die van Schiphol’ stelt bbA dat er een economische balans moet worden gevonden tussen de economische waarde van Schiphol en de leefbaarheid, het milieu en de kwaliteit van leven in de omgeving. Om die reden denkt de partij dat verdere uitbreiding naar meer dan 500.000 vluchten onverantwoord is. Volgens bbA is die beperking mogelijk door betere treinverbindingen tussen Schiphol en diverse grote Europese steden. Dat moet dan resulteren in minder vliegbewegingen, zegt het programma, dat ook het belang van kunst, cultuur en sport onderschrijft. “Kunst, cultuur en sport fungeren als een verbindende factor in Amstelveen, terwijl sport ook de motor is voor bewegen en gezondheid.” Er is ook veel aandacht voor zorg en duurzaamheid. De partij is het er wel me eens dat alle inwoners van het gas af moeten, “maar op voorwaarde dat het haalbaar en betaalbaar is.”

https://burgerbelangen-amstelveen.nl/wp-content/uploads/2018/01/20171412-bbA-verkiezingsprogramma-2018-2022.pdf

English version: bbA BROCHURE ENGLISH GR22 def PDF.pdf

Foto: Kootker met verkiezingsprogramma

4 COMMENTS

  1. Heel mooi dat standpunt over wonen van deze partij, maar ze heeft er blijkbaar totaal geen rekening mee gehouden dat veel mensen uit de zorg , onderwijs en politie net iets te veel verdienen voor de sociale sector, maar weer te weinig voor koop en vrije huur. Een probleem waar ik als voormalig onderwijzer jaren mee heb gekampt, totdat ik door achteruitgang in inkomen er net wel voor in aanmerking kwam. Daarom is mijn persoonlijke mening dat best 40 of 50% van de huizen sociaal moeten zijn, en dat je verplicht bent om een x percentage van je inkomen te verwonen. Zo worden buurten ook meer gemixt. M.i. is het hele systeem van marktconform& soc. sector failliet. Men zou zich veel meer moeten richten op de vraag vanuit de maatschappij en het soort huishoudens.
    Wonen is altijd nog een basisrecht

  2. de geplaatste link is het verkiezingsprogramma 2018-2022. Johan, waar is het volledige verkiezingsprogramma 20222-2026 te vinden?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.