De nieuwe weg die poppodium P60 in overleg met de gemeente in 2018 insloeg, pakte positief uit. Dat zegt cultuurwethouder Herbert Raat (VVD). Het poppodium kreeg naar zijn mening een grotere aantrekkingskracht op Amstelveners en de financiële huishouding lijkt op orde gebracht. Die koerswijziging past volgens hem binnen het Amstelveense cultuurbeleid. Dat blijkt uit de Effectenrapportage P60 die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Het popcentrum had een exploitatieresultaat in 2017 en er ontstond een negatief eigen vermogen van ruim € 52.000. Aanleiding voor de gemeente met P60 te praten over een vernieuwingsplan dat moest leiden tot een meer bij de vraag van de Amstelveners aansluitend aanbod en financieel gezond maken en houden van P60.

Draagvlak

Dat plan is in 2018 door P60-directeur Gerard Lohuis gepresenteerd en sindsdien gefaseerd uitgevoerd. “Het rapport laat zien dat het poppodium de vernieuwingsslag serieus heeft opgepakt en daar zijn we erg blij mee”, zegt Herbert Raat. “P60 kreeg meer draagvlak onder de bevolking en richt zich meer op kwaliteit dan kwantiteit. Het gebouw wordt nu beter gebruikt; zo kunnen bijvoorbeeld overdag ook ouderen er terecht. Daarnaast is de uitstraling vanaf het Stadsplein flink verbeterd. De coronacrisis heeft de opgaande lijn doorbroken, maar we kijken positief naar de toekomst. Hoewel nog niet alle doelstellingen zijn bereikt, lijkt de juiste koers te zijn ingezet en kunnen we spreken van een stabiele instelling.”

Resultaten vernieuwing

Uit de Effectenrapportage blijkt dat de directie het vernieuwingsplan nauwgezet heeft opgevolgd. Daarnaast werd initiatief getoond en is de koers verlegd naar een laagdrempelige organisatie die zich steeds meer richt op de lokale omgeving zowel qua uitstraling als qua programmering. Mede hierdoor heeft men de gemiddelde bezettingsgraad kunnen verhogen, de programmering werd afgestemd op de behoefte van het Amstelveens publiek, de exploitatie werd op orde gebracht en een solide weerstandsvermogen opgebouwd. De eerste resultaten uit 2018 en 2019 laten in elk geval een positieve trend zien. Het in 2020 opgebouwde vermogen maakt de instelling daarbij robuuster.

Foto: Raat krijgt van P60-drecteur Gerard Lohuis (links) uitleg over streaming

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.