Er zijn nu elf partijen in de gemeenteraad en die proberen natuurlijk allemaal terug te komen na de verkiezingen van maart. Eigenlijk willen ze volgens hun verkiezingsprogramma’s allemaal hetzelfde, wat ze dan ook, eenmaal met een delegatie tot de vroedschap doorgedrongen, in minimaal negentig procent van de besluiten die zij nemen doen blijken.

De woorden van de vele fracties dienen nauwelijks een ander belang dan reclame voor zichzelf, alsmede het nadeel dat de vergaderingen extra lang duren, omdat iedereen nog even hetzelfde wil zeggen.

Beloften

De verkiezingsprogramma’s zullen weinig nieuws opleveren en ontzettend op elkaar lijken. Misschien dat alleen die van de SP en GroenLinks iets van de rest afwijken, maar dan heb je het wel gehad.

Over het algemeen beloven alle partijen op weg te zijn naar een sociaal, veilig, groen, duurzaam en menslievend Amstelveen. Beloften waarmee zij uitsluitend in verkiezingstijd in de wijken strooien, een vorm van reclame om zoveel mogelijk voor hun fractie van de electorale markt af te snoepen.

De VVD is ‘goed voor Amstelveen’ luidt de slogan dit jaar, maar andere partijen zeggen – zelfs in hun naamgeving – precies hetzelfde. Naast ‘Actief voor Amstelveen’ heb je nu ‘Goed voor Amstelveen’ en een lokale partij die zegt op te komen voor de Burgerbelangen daar.

Landelijk

Het probleem met landelijke partijen is intussen dat zij niet opzienbarend in strijd mogen komen met wat nationaal is bedacht. Ook al zegt men dat als het lokale belang er om vraagt het wel degelijk te doen, men moet toch van goeden huize komen als dat werkelijk plaatsgrijpt. In die zin kunnen de landelijke partijen als VVD, D66 en PvdA (de coalitie in Amstelveen) toch niet te ver buiten spelen en verdienen lokale partijen de voorkeur.

Hoe gaat bijvoorbeeld wethouder Gordon van D66 om met de achttien veehouders (het waren er ooit 22) van Boeren van Amstel, die zij laatst enthousiast bezocht, terwijl haar partij landelijk voorschrijft dat de helft de agrarische pijp aan Maarten moet geven? En hoe blijft de VVD het landelijke marktprincipe op verreweg de meeste gebieden aanbidden, terwijl dat haaks op de woningmarkt ter plaatse staat?

Misschien kunnen die vragen met vele worden uitgebreid. Wedden dat unaniem de gemeenteraad goedkeurt wat in deze nu eenmaal liberale gemeente tot democratie is verheven? Daarom verandert er ook na de verkiezingen helemaal niets. ’t Is maar dat u het weet.

23 COMMENTS

 1. Het neoliberale primaat van marktwerking staat niet alleen haaks op het maatschappelijke gebied van Volkshuisvesting maar ook op die van zorg, onderwijs, energie, volksgezondheid, onderwijs, planologie, infrastructuur.

  Ook op mondiale schaal leidt het door de VVD aangehangen neoliberalisme tot crises, zoals op gebieden als energie, klimaat, biodiversiteit, water, voedsel en geopolitiek. Massamigratie komt daardoor nu op gang.

  • Ach, die hele VVD is niet eens liberaal. Toen Corona uitbrak wist zij niet hoe snel ze werknemers en werkgevers financieel moesten ondersteunen. Niet dat ik dat volledig afkeur. Alleen het valt wel op dat de werkgevers altijd net even iets meer worden ondersteund dan de rest.
   Op lokaal niveau valt het op dat bij de coalitiepartijen nog wel eens persoonlijke belangen en politieke belangen met elkaar verweven zijn. Zie de gehele gang van zaken rondom het Oude Dorp, Stadshart, vreemde besluiten rondom een bestemmingsplan ( Zwarte Kat) ,woningvisie , inzet bijstandsgerechtigden bij een hondenvoerfabriek enz, enz.

 2. Ach, ik denk dat velen hun raadswerk zien als een welkome aanvulling op hun inkomen of goed vinden staan op hun CV. De goeden niet te na gesproken. Dit vind je door alle partijen heen.

 3. Het interessante is dat er GEEN partijen zijn die bepaalde zaken keihaard aan de orde willen stellen en daarop campagne voeren.

  Waarom is er geen partij die gewoon durft te zeggen:
  – wij willen STOPPEN met de ons-kent-ons cultuur van met name de VVD cum suis (en dat ook illustreert en de belangenverstrengeelde verhoudingen bloot legt die ongewenst zijn uit democratisch oogpunt)
  – TRANSPARANTIE eerst en dan ook echt
  – CONTROLE-functie van gemeenteraad weer voorop zetten
  – Die stelt dat er het ONGEZOND is voor de maatschappij voor een ieder (Herbert Raat, VVD) om 16 jaar WETHOUDER te willen zijn om gezonde democratische redenen
  – Die stelt dat het niet de bedoeling is van verkiezingen, je vlak daarna elders een betere baan kan krijgen en weggaat als nr.1 (D66-wethouder Maaike Veeningen), net als andere mensen op die kieslijst
  – Die ECHT opkomt voor woningzoekenden (denk aan zelfbewoningsplicht, denk aan sociale woningbouwbeleid etc) en dat ook scherp berkitiseerd tov bestaande partijen
  – Die ECHT bijv. de gevolgen van toeslgenaffaire durft te benoemen
  – Die ECHT wat gaat doen aan tal van andere zaken en gewoon de huidige politiek er op durft aan te spreken (denk aan hoe bijvoorbeeld de VVD om is gegaan met lokale publieke media, toch best gevaarlijke tendenzen zijn dat)

  Wie durft?

  • Ik denk dat je dan toch bij ,zoals Johan Bos al zei in zijn artikeltje, je toch uitkomt bij een GL of SP. In ieder geval lokaal. Het lijkt me dan ook helemaal geen onzin om lokaal op één van deze twee partijen te stemmen, ook al ben je het niet met ze eens. Alleen al om een tegenwicht te vormen tegen VVD&D66.

   • GroenLinks stemt als het er op aankomt braaf overal aan mee. En los daarvan is het een auto-pesterige partij die denkt met houtverbranding milieubewust te zijn en gekke woonakkoorden in Amsterdam maakt die de elite alleen maar bedient in de praktijk En daarnaast als ze aan de macht zijn niet echt democratisch zijn (zie Groot Wassink in Amsterdam).
    De SP is inderdaad de enige die nog een beetje doet wat ik omschrijf. Maar toch soms doen zij dit ook niet echt altijd.
    En waarom moet ik om gewoon normale democratische principes te willen op de meest linkse partij stemmen waar ik het dan op hun uitgangspunten niet altijd mee eens ben? Maar je punt is helder. Misschien dat de SP de enige nog een beetje oppositiepartij is die zich niet laat ringeloren.

    • De SP kan het zich veroorloven om zich niet te laten ‘ringeloren’, want ze zullen toch nooit deel uitmaken van de coalitie en dan is een grote bek lekker makkelijk. In Amsterdam echter maken ze al 6 jaar deel uit van de coalitie en daar zijn ze dus ook al 6 jaar heel braaf. Laat je niks wijsmaken zou ik zeggen.

     • Oh vreemd! Ik meen mij toch te herinneren dat je heel wat commentaar had op de SP in Amsterdam. Overigens leven we in een coalitieland, waar het altijd geven en nemen is, maar als één partij te lang een overheersende factor is , komen er altijd opportunisten naar voren en beginnen er zich rare, regenteske praktijken voor te doen. In het verleden gold dat voor de PvdA in de grote steden, het CDA in het zuiden en nu hier voor de VVD. Maar ja , misschien vindt u AVA een betere partij.

     • ‘Overigens leven we in een coalitieland’. Precies dat Frank en daar is de SP in Amsterdam inmiddels achter maakt maken daar geen lawaai meer omdat ze zelf aan de knoppen zitten. Dat is ook vrijwel exact wat ik schreef. Nog meer zogenaamde tegenstrijdigheden ontdekt?

     • Verder zou ik als SP-er voorzichtig zijn met andere partijen te beschuldigen van regenteske praktijken. Daar weten jullie inmiddels ook alles van.

 4. Neoliberalisme is een rattenvanger die met zijn fluit leidt tot verdwaling en verdwaling, een zoete fopspeen die leidt tot ondervoeding en versterving.

  Er verandert dus niets en daarom gaan wij nog een tijdje van de ene crisis naar de volgende. Alleen Verelendung kan de mens tot het besef brengen dat hij de verkeerde weg was ingeslagen en dat hij in zijn zelfzucht en kortzichtigheid de natuur en de levensvoorwaarden niet had moeten veronachtzamen.

  • Je kunt wel merken dat Sint in het land is gezien deze poetische uitspattingen!
   Ik zie dat u de verelendungstheorie aanhangt. Ik had u niet als marxist ingeschat, maar zal dat beeld moeten bijstellen.

  • Marx wist waarover hij het had en zijn analyses waren gefundeerd. Het zogenaamde communisme dat daaruit was voortgekomen, was een perversie. Het neoliberalisme maakt echter ook steeds meer slachtoffers.

 5. “Ook al zegt men dat als het lokale belang er om vraagt het wel degelijk te doen, met moed toch van goede huizen komen als dat werkelijk plaatsgrijpt.”

  Wartaal.

  • Inmiddels (na enig aandringen) enigszins gecorrigeerd.

   Politiek beleid is een kwestie van bewust denken en handelen, niet iets wat ongewild plaatsgrijpt.

 6. Zolang alle lokale media zich beperken tot het napraten en ophemelen van de regerende coalitie en zolang burgers hun wensen en klachten niet kunnen ventileren en bediscussiëren op een openbaar forum voor publiek debat, blijft de kans op noodzakelijke verandering en verbetering miniem.

 7. Lokale politiek is een hobby en niet meer dan een vrijwilligersfunctie. Zo kan je van de raadslieden ook geen ‘keiharde oppositie’ verwachten. Als je meer democratie wil, moet je functies teruggeven aan Den Haag. Nu ben ik het ook niet eens met de politieke kleur die daar momenteel zit, maar zo komen problemen die lokaal ondergesneeuwd raken (o.a. de inrichting van de WMO) tenminste aan het licht.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.