Het Cobra Museum heeft bezwaar gemaakt tegen de verandering van subsidierelatie met de gemeente per 1 januari 2024, waardoor zij niet meer jaarlijks redelijk blindelings op 1,2 miljoen kan rekenen. Op advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften hebben B&W besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.

Cultuur- en kunstwethouder Herbert Raat wil in het vervolg culturele instellingen en andere subsidievragers meer op projectbasis geld geven. Dat zou voor het museum inhouden dat bijvoorbeeld per tentoonstelling wordt bijgedragen.

Plan

Op basis van de veranderde subsidierelatie met het Cobra Museum heeft de gemeenteraad begin van dit jaar een Plan van Aanpak Toekomst Cobra Museum goedgekeurd. Daartegen kwam het museum, dat jarenlang met verlies werkte, de drie jaren voor 2020 oplopend tot bijna 1,2 miljoen, dus in opstand. De bezwaren komen onder meer erop neer dat het vindt dat de communicatie van de gemeente uit niet zorgvuldig is geweest, de termijn waarop de wijziging zou plaats vinden niet redelijk is en de gemeentelijke motivering voor de nieuwe subsidierelatie niet sterk. Het museum vindt ook dat het vertrouwen is geschonden nu de gemeente niet op de oude voet wil doorgaan en wil graag weten of de gewijzigde subsidie nu de huur of de exploitatie betreft.

Ongegrond

B&W vinden de bezwaren ongegrond en hebben dat op 12 oktober kenbaar gemaakt. Het plan van aanpak was onder meer gebaseerd op onderzoek van het bureau DSP. Het constateert dat er dit jaar wel een financiële opleving was en vorig jaar een zeer bescheiden winst van ruim drie mille werd geboekt op een omzet van bijna € 2,6 miljoen. Voor 56% is het museum van de gemeente afhankelijk wat de totale baten betreft.

Reorganisatie

In 2019 voerde het Cobra Museum een reorganisatie door, waarbij de functies van zakelijk en artistiek directeur werden verenigd, maar omdat elders het personeel meer kostte heeft dat het exploitatietekort niet gunstig beïnvloed, zegt DSP. De buffer voor continuïteit (continuïteitsreserve) is al jarenlang negatief.

“Op basis van onze analyse van de cijfers is het beeld dat het Cobra Museum in ieder geval tot en met 2020 een structureel verliesgevende organisatie is,” zegt DSP. “Het lijkt voor het Cobra Museum vijf voor twaalf te zijn. Hoe dan ook, het roer moet om.”

Verhoging

Het bureau adviseert het museum samen met de gemeente een traject aan te gaan waarin wordt verkend wat het in de toekomst wil zijn, welke organisatie daarbij past en wat dit aan financiering(smix) veronderstelt. De gemeente zou uitsluitsel moeten geven aan welk type museum het financieel wil bijdragen en in welke mate.  Maar in elk geval mag het Cobra Museum geen museum worden met uitsluitend een lokaal karakter, afgestemd op Amstelveen, zegt het zelf. “Een verhoging van de exploitatiesubsidie moet niet vooraf worden uitgesloten.”

2 COMMENTS

  1. Dit traject had men al in moeten gaan voor 2020 toen die automatische subsidieregeling afliep. Maar ja ls het kalf verdronken is …………enz. Rest nog enkel nakaarten. Zowel gek beleid van gemeente en Cobra.

    • Nee, niet als het kalf verdronken is. Nog steeds komt er een einde aan de oude subsidieregeling per ultimo 2023. Een subsidie ontvangende partij krijg u eenmaal drie jaar de tijd om aan de gewijzigde regeling te wennen. Dat de gemeente niets kon doen tijdens de bezwaarprocedure is logisch. Maar nu is het anders en de drie jaar tikken gewoon door. Dat is iets anders dan het linkse bestuur van de stad, dat ons met de enorme KPMG-leegstand, ondanks waarschuwingen, opzadelde. Maar Amstelveen kwam wel in het landelijke nieuws, ook een manier van citymarketing, zal ik maar zeggen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.