Eindelijk komt het bedrijventerrein Amstelveen-zuid (BTAZ) er, dat ten tijde van de aanleg van de nieuwe N201 al een rol speelde. De gemeentelijke bijdrage aan die weg moest uit de exploitatie van de bedrijventerreinen De Loeten en (vooral) Amstelveen-zuid komen. Dat laatste wordt nu als nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein gepresenteerd door de gemeente. B&W zeggen het samen met grondeigenaren rond de N201 te gaan ontwikkelen. Het sluit aan bij De Loeten en komt dichtbij Mac Donalds te liggen.

De plannen voor BTAZ waren er al rond 2010, maar door de crisis kon de gemeente er de kavels aan de straatstenen niet kwijt. Nu moet het volgens wethouder Floor Gordon van economische zaken zo snel mogelijk tot ontwikkeling komen. Er is anders geen ruimte meer voor de vestiging of uitbreiding van lokale en regionale bedrijven en de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer. Daar wil men een woon-werkgebied van maken en bedrijven die willen uitbreiden en verhuizen een nieuwe plek bieden. Op de concept-startnotitie van het plan kan nu worden gereageerd.

Duurzaam

“Nu de economie floreert, stemt de Provincie Noord-Holland in met de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ)”, zegt Gordon.  B en W werken aan een visie op de transformatie van het gebied naar een dynamische woon- en werkomgeving. Met buurgemeente Uithoorn en buurtbeheer Legmeer is het plan gedeeld, zegt de gemeente. Economiewethouder Jan Hazen van Uithoorn vindt het ook belangrijk dat men in de regio voldoende ruimte heeft voor bedrijvigheid en dus werkgelegenheid. Volgens hem geeft BTAZ daar een belangrijke impuls aan. “Tegelijk profileren we Uithoorn als een prettige plek om te wonen. Een groene bufferzone tussen de woonwijk Legmeer en het BTAZ-terrein is een oude afspraak met buurgemeente Amstelveen die zij ook gaat nakomen. Gelet op de goede samenwerking tussen beide gemeenten heb ik er alle vertrouwen in dat deze zone in overleg met de bewoners wordt gerealiseerd.”

Uithoornlijn

Ook de toekomstige Uithoornlijn speelt een rol. Het tracé voor die tram loopt via de oude spoorbaan dwars over het nieuwe beoogde bedrijventerrein en de N201 naar Uithoorn. In het plangebied reserveert Amstelveen ruimte voor een OV-halte. Van het bedrijventerrein is 10% gereserveerd voor groen. Tussen de zuidkant van BTAZ en de woningen in Uithoorn komt een groene zone.

Winst

De gemeente wilde in 2010 ruim bijna 100 miljoen uit BTAZ en De Loeten halen, een winst van ruim 25 miljoen. Die inkomsten uit de zuidelijke bedrijventerreinen waren volgens haar nodig voor de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging van de N201. Daarom vroeg zij van de ondernemers in dat gebied niet alleen een grondprijs – als zij kavels wilden kopen – maar ook een zogenaamde exploitatiebijdrage. Dat was mogelijk op basis van nieuwe wetgeving. De bijdragen waren formeel bedoeld ter bestrijding van de kosten voor bijvoorbeeld planontwikkeling en openbare nutsvoorzieningen, zoals infrastructuur. Maar de wet ging ervan uit dat een exploitatiebijdrage niet hoger was dan de werkelijk gemaakte kosten en dat, als die kosten achteraf lager blijken, terugbetaling plaatsvond, hield Monique Verweij van bureau Buis-Pomona een raadscommissie namens ondernemers voor. Zij vond de voorspelde winst in dat licht nogal vreemd.

Kruising

Ondernemers beweerden dat de gemeente heeft aangekondigd veel extra geld nodig te hebben voor onder meer een ongelijkvloerse kruising met de N201. Verweij drong er bij de politiek op aan niet door het eisen van woekerwinsten de lokale economie om zeep te helpen en bedrijven weg te jagen. De gemeente delfde blijkbaar het onderspit en wil nu opnieuw de ontwikkeling van BTAZ als ‘nieuw terrein’ presenteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.