Tegen de verhoging van de vergoeding aan raadsleden hebben woensdagavond SP en ChristenUnie gestemd. Fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP zei dat raadsleden al drie tot vier keer zoveel krijgen dan het minimumloon voor een nevenfunctie.

Patrick Adriaans

Van de 91 mille die met de verhoging is gemoeid komt het grootste deel, € 57.400, ten goede aan een door de fractievoorzitters, die samen het zogenoemde presidium vormen, bedachte dertiende maand á € 1549,75 per raadslid.  Daarmee kunnen raadsleden een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden voor sluiten, maar verplicht zijn zij daartoe niet. Het gaat daarbij om degenen die door het raadswerk minder kunnen werken en daardoor ook een deel van de pensioenopbouw missen, legde CDA-fractieleider Pier Rienks uit. Maar volgens Adriaans – wiens  partij al eerder, ten tijde van een ingrijpende gemeentelijke bezuiniging, een verlaging van de raadsvergoeding voorstelde – os men volksvertegenwoordiger vooral uit idealisme. Hij was het niets eens met de verhoging van de vergoeding, ook al omdat voor verreweg de meesten het in het voorstel van B&W opgenomen argument geenszins geldt. Het is volgens hem gewoon een verkapte manier van verhoging der vergoeding voor raadsleden.

 ‘Zelfverrijking’

Ook in de CDA-fractie leidde het voorstel wel tot ingrijpende discussie, zei Rienks, waarbij zelfs de term ‘zelfverrijking’ viel. “Niet ieder raadslid gaat door deze functie minder werken en heeft daardoor minder pensioen”, besefte hij. Overigens brachten die overwegingen de fractie niet tot tegenstemmen. De kwestie van de verhoging stond als hamerstuk op de agenda, maar CDA en SP wilden een stemverklaring afleggen.

 Reiskosten

De nieuwe verordening over de rechtspositie van de raadsleden, komt voort uit een door

Pier Rienks (CDA)

het Rijk verordineerd Rechtspositiebesluit voor lagere overheden, zoals gemeenten en provincies. In het dwingende Rechtspositiebesluit wordt voorgeschreven dat raadsleden een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer ontvangen. In overleg met het presidium werd door B&W afgesproken dat deze reiskostenvergoeding binnen de gemeente uitgekeerd zal worden op basis van twee vergaderingen per week en dat het aantal kilometers van huis naar het gemeentehuis en vice versa vergoed wordt.

Een lid van de vertrouwenscommissie en een intern lid van de rekenkamercommissie krijgt in het vervolg € 120 per maand voor de duur van de werkzaamheden. Voorheen was dat € 5% van de vergoeding, wat voor Amstelveense raadsleden op ruim € 77 neerkomt.

 Voorzitters

Aan raadsleden wordt (belastingvrij) voor de duur van hun ambt informatie- en communicatievoorzieningen beschikbaar gesteld, inclusief abonnement. Overname van ICT-middelen, zoals ter beschikking gestelde tablets, is niet meer toegestaan. Voor alle gemeentelijke politieke ambtsdragers geldt dat het college ten laste van de gemeente een voorziening treft voor bedrijfsgeneeskundige zorg. De invulling daarvan is aan het college. Er kan worden aangesloten bij de bedrijfsgeneeskundige zorg voor ambtenaren maar dit is niet verplicht.

Fractievoorzitters krijgen een toelage van € 70 per maand, te verhogen met toen euro voor elk van zijn of haar fractie deel uitmakend raadslid, tot een maximum van acht leden. Het betekent dat alleen de voorzitter van de VVD-fractie het maximum van € 150 per maand ontvangt. Alle bedragen worden geïndexeerd per 1 juli en 1 januari.

Het presidium nam de voorschriften van de dwingende regeling over, maar voegde er ook onder meer de dertiende maand aan toe.  Het bepaalde ook dat wie in een bijzondere commissie zit, daarvoor € 120 per maand extra krijgt.

Toeslagen

Verder stelden B&W in het dus door de gemeenteraad goedgekeurde stuk de bepaling voor dat de kosten van raads- en commissieleden voor niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente. Gemeenteraadsleden krijgen, exclusief toeslagen, jaarlijks minimaal ruim twintig mille. Tot de maandelijkse toeslagen behoren onder meer een onkostenvergoeding van € 176,69 en een tegemoetkoming in de kosten voor ziektekostenverzekering van € 111,42.

9 REACTIES

 1. Ik ben het dit keer eens met SP en ChristenUnie.
  Een dertiende maand is meestal een brutobedrag ter hoogte van een maandsalaris.
  Dit bedrag wordt over het algemeen, als structurele bonus, uitgekeerd aan het einde van het jaar aan werknemers van een bedrijf. Een 13e maand voor raadsleden is dus echt een lachertje en in mijn ogen puur misbruik van belastinggelden.
  Dat de term ‘zelfverrijking’ viel kan ik derhalve 100% begrijpen.

 2. Dat raadsleden hun werk uit idealisme doen, maakt hun werk nog geen hobby of vrijwilligerswerk. Hun werk ten dienste van de gemeenschap en de democratie moet behoorlijk betaald worden. Onderbetaalde mensen worden ondergewaardeerd.

 3. Het klinkt inderdaad allemaal dubieus, maar ‘het merendeel van de rechtspositionele regelingen is dwingendrechtelijk vastgesteld’ zoals in het voorstel staat te lezen en dat blijkt inderdaad uit de verordening. Daarom was het ook een hamerstuk veronderstel ik.

  Het had echter de raad gesierd om (een groot deel van) de verhoging aan een goed doel te schenken. Als je dan even googelt op dat onderwerp kom je bijvoorbeeld dit artikel tegen: https://www.bndestem.nl/roosendaal/raadsleden-geven-zichzelf-dertiende-maand~aa4c15e2/

 4. Moeten wethouders die uit idealisme voor die baan hebben gekozen ook minder verdienen? Geldt dat voor iedereen, dus ook voor ambtenaren, artsen, buschauffeurs, etc?

 5. Huize De Poel is geen bedrijf met als oogmerk winst maken. Een 13e maand, bedoeld als bonus richting haar werknemers om dit voor ogen te houden, slaat dus voor raadsleden helemaal nergens op.
  Daarenboven hebben (bijna) alle raadsleden een “echte” baan en is hun rol als gemeenteraadslid vanuit idealisme aangenomen. Ze zitten daar voor het algemeen belang en niet om inkomsten voor zichzelf te genereren. Vanuit hun “echte” baan krijgt menigeen mogelijk ook al een 13e maand.

  Ik blijf de mening toegedaan dat je niet zo met belastinginkomsten hoort om te gaan. We naderen zo zelfs een situatie dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten om de 13e maand van raadsleden te financieren. Volstrekt verwerpelijk.

 6. Het democratisch tekort ontstaat doordat goed betaalde bestuurders die zich laten bijstaan door goed betaalde ambtenaren en door overbetaalde adviseurs worden gecontroleerd door onderbetaalde raadsleden en door onbetaalde burgers die nauwelijks gelegenheid krijgen om hun visie en kritiek te leveren.

  Moeten mensen minder verdienen als zij hun werk uit maatschappelijke betrokkenheid of idealisme verrichten?

  • Ik vind beide argumenten wel steekhoudend. En app in m.n. de zorg en onderwijs gebeurt dit toch al jaren. Daar wordt het eerst op bezuinigd en het laatst op gecompenseerd. Twee jaar geleden liep het PO zo’n 10% achter op het bedrijfsleven.
   Ook nemen vele mensen werk niet serieus als het laag betaald wordt of vrijwilligerswerk is. Dat weet ik Jammergenoeg uit eigen ervaring.
   @Olaf die opmerking over Huize de Poel snap ik niet helemaal . Ook zo’n instelling wordt op professionele wijze gerund qua financiën. Hetzelfde geldt voor thuiszorg instellingen. Daar worden vaak grove winsten gemaakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.