Omdat ik niet piep meer ben, vindt Pia Dijkstra eigenlijk dat ik maar uit het leven moet stappen. Dat zegt zij niet letterlijk, maar het is volgens mij wel de gedachte achter haar wetsontwerp over ‘voltooid leven’. Geen medische oorzaak, maar gewoon zelfmoord. Omdat haar partij D66 een filiaal in Amstelveen heeft, verwacht ik dat men ook lokaal in feite alle 75-plussers weg wil hebben. De Democraten maken er trouwens, met Pia Dijkstra voorop, toch een sport van aan onze lichamen te rotzooien, wat bij de orgaandonatie dan ook goeddeels is gelukt.

Het toont intussen het onwerkbare van landelijke partijen in plaatselijk bestuursbeleid aan. Daarom ben ik voor lokale partijen om, los van nationaal ideologische opvattingen, de problemen op de lossen die er in Amstelveen zijn op het gebied van bijvoorbeeld wonen, criminaliteit, openbaar vervoer en infrastructuur, om er maar een paar te noemen. Een weg leg je niet christelijk of socialistisch aan, dacht ik. En voor woningbouw geldt hetzelfde.

Ruimte

Maar ja, het zou natuurlijk wel eindelijk ruimte op de lokale woningmarkt geven als hier alle ouderen uit het leven stapten. Opeens kwamen er dan woningen beschikbaar. Wéér een probleem minder. In die zin helpt het idee van D66 wel lokaal mee. Maar het is niet mijn idee over bijvoorbeeld democratie. Persoonlijk denk ik dat het volk, dat overeenkomstig democratische inzichten mag meeregeren, als het aan de Democraten ligt te zijner tijd ook aan een leeftijdsgrens wordt gebonden. Dan hebben die eindelijk niets meer in de melk te brokkelen.

Of dat liberaal is betwijfel ik. Maar ja, zelfs de Hongaarse premier Viktor Orbán noemt zich zo, terwijl hij niets dan dictatoriale trekken tentoon spreidt. Misschien noemt hij zich zelfs sociaal democraat. Zoals D66 in Amstelveen. En in Den Haag natuurlijk….

19 REACTIES

 1. Een journalist mag soms overdrijven maar nooit verdraaien. Pia Dijkstra vindt helemaal niet dat alle ouderen uit het leven moeten stappen en ook niet dat er gerommeld mag worden met lichamen. JB heeft moeite met zelfbeschikking, denk ik.

  • Pardon? Dit staat in een column met mijn persoonlijke mening, zoals u die ook vaak uit. Uiteraard doet u het beter dan ik, maar ik ben ook niet alwetend. Hartelijk dank dat u ook nu mij weer voorschrijft wat ik mag en niet mag.

 2. In de praktijk doet men hier toch al lang aan, zoals we tijdens de COVID epidemie hebben kunnen zien. De cijfers van overledenen in verpleegtehuizen waren beduidend hoger als normaal. De mensen daar kregen geen beschermingsmiddelen , ook het personeel niet zodat die naar hartelust het virus konden verspreiden. In de plaatselijke politiek heb ik daar bijna niets over gehoord. Zij doet enkel of haar neus bloedt door te zeggen dat zij zich houdt aan de richtlijnen van het RIVM, maar even info inwinnen bij de plaatselijke verpleegtehuizen dmv een telefoontje schijnt zelfs nog te veel te zijn geweest. Dor hout moet blijkbaar gesnoeid worden, aldus o.a. D666.
  De politiek die D666 blijkbaar voorstaat , heeft niets met menswaardig sterven te maken, maar eerder met het elimineren van kostenfactoren onder het uiten van zalvende woorden. 🤮🤮🤮🤮

 3. U geeft een valse weergave van de opvattingen en voorstellen van een volksvertegenwoordiger wier oprechtheid en integriteit buiten kijf staan, alleen omdat u andere opvattingen koestert en omdat u kennelijk vindt dat mensen uitzichtloos moeten lijden onder hun laatste dagen.

 4. Goh Johan, je bent of wordt dit jaar 80. Ik zie dat je geboortejaar 1940 is. Dus nog vele jaren toegewenst in goede gezondheid.

 5. “Het [wets]voorstel beoogt het tegenovergestelde. Het onderstreept het recht op zelfbeschikking, persoonlijke autonomie en eerbiediging van de menselijke waardigheid. Het recht op hulp bij zelfdoding dient als geruststelling voor al diegenen die een ontluisterend levenseinde vrezen.

  Die gedachte werd voor het eerst in 1991 onder woorden gebracht door de jurist Huib Drion, die in NRC schreef. „Het lijkt me aan geen twijfel onderhevig dat veel oude mensen er een grote rust in zouden vinden als zij over een middel konden beschikken om op een aanvaardbare wijze uit het leven te stappen op het moment dat hun dat […] passend voorkomt”. Een recht op zelfdoding dus. Dit wetsvoorstel voorziet in professionele hulp door een stervensbegeleider en met een leeftijdsgrens van 75.

  Voltooid leven: bedreiging of geruststelling. Beide gevoelens dienen even serieus genomen te worden. Hoezeer de kleine christelijke partijen dit wetsvoorstel en iedere beweging eromheen ook verwerpen, het gesprek erover moet verdergaan. Autonomie is voor het individu dat zijn hele leven vrije keuzes tracht te maken, bij het levenseinde maar moeilijk uit handen te geven. Dat lukt waarschijnlijk gemakkelijker als de ‘pil van Drion’ als laatste redmiddel beschikbaar is – in Zwitserland blijkt dat 70 procent van degenen die na toetsing toegang tot de ‘laatste pil’ krijgen, deze nooit gebruikt.”

  Uit: NRC Commentaar, 21.07.2020

  • Je begeeft je toch op een hellend vlak, want wanneer heb je een voltooid leven. Als je zoals vroeger je laatste levensjaren sleet in een bejaardenhuis of zoals nu in “zelfstandigheid “ en eenzaamheid? Je kunt het mensen er ook naar maken dat ze vinden dat ze een “voltooid leven” hebben.

   • Dat bepaal jezelf. Niemand kan voor jou bepalen wanneer jouw leven voltooid is.

    We hebben niet gevraagd te komen, dus laten we zelf mogen bepalen wanneer we gaan, zonder daar anderen mee te belasten.

    • Volstrekte onzin. Je kunt het de mensen ook naar maken dat ze geen zin meer hebben en uitzonderingen heb je natuurlijk altijd. Overigens als jij echt niet meer wil, bestonden er onder de oude regeling ook al mogelijkheden.

 6. “Een weg leg je niet christelijk of socialistisch aan, dacht ik. En voor woningbouw geldt hetzelfde.”

  Nou, iets meer socialisme en iets minder neoliberalisme zou voor veel mensen het verschil betekenen tussen wél of geen woning kunnen krijgen.

 7. D66 noemt zichzelf sociaal liberaal. Het woord sociaal betekent bij hun totaal niets, zeker lokaal niet. Lokaal zijn deze “ sociaal liberalen” exact hetzelfde als de conservatieven van de VVD regenten zoals dat ging in de 18e eeuw. De laatsten zijn niet eens liberaal te noemen, eerder “ de kleffe club”, de ons- kent- ons club, die zelfs niet te beroerd zijn om politiek hand en spandiensten te verlenen voor hun persoonlijke zakelijke belangen.

 8. Daesh666 Pia is een zeer berekenende vrouw,het is gewoon een ‘kostenplaatje’-verhaal.

  Oudjes kosten klauwen met geld.

  Een nauwe samenwerking met de Pol Pot lovers van GroenLinks wil écht 70-plussers dure medische behandelingen gaan ontzeggen.

  Als een oudere een nieuwe hartklep nodig heeft, een nieuwe heup of chemotheraptie, komt er standáárd een geriater ‘meekijken’ met de behandelend specialist. En dan wordt ‘samen met de patiënt’ gekeken of er nog wat duizendjes in diens lichaam worden gestoken of gespoten.

  Dan hebben we nog Hugo ‘Schoenen’ die ongeveer massamoord heeft gepleegd in de verpleegtehuizen.

  Lekker zooitje daar in Den Haag.

  • “ Oudjes kosten klauwen met geld.” Ik vrees dat in de “zorgmarkt” echt zo geredeneerd wordt. Trouwens diezelfde “zorgmarkt” heeft voor die “ massamoord” aldus Bennie Shuqer, ter wille van wat luttele centen gezorgd dat er allerlei tekorten waren gedurende die epidemie en geen voorraden. Hoe het in de toekomst gaat , moeten we nog maar afwachten. Hoe “ de religie van de vrije markt” voor vele doden heeft gezorgd.

 9. “Wie na rijp beraad besluit dat zijn levensweg erop zit (‘voltooid’ is) kan ook nu, na zorgvuldige voorbereiding, zo nodig zichzelf een ‘goede dood’ bezorgen. Vanwege de eigen verantwoordelijkheid en de goede dood heet dit ‘zelfeuthanasie’, te onderscheiden van ‘artseneuthanasie’, de goede dood onder verantwoordelijkheid van de arts. De Lex Pia is overbodig.”
  (Ton Vink, filosoof, in de VK Opinie van 22/7)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.