Wonen blijft duur in Amstelveen. En ondanks een protestdemonstratie van GroenLinks en de SP op het Raadhuisplein, komen er geen sociale huurwoningen bij. Het protest ging vooraf aan de vaststelling van de zogenoemde Woonagenda, waarin het beleid op woongebied voor de komende jaren door de meerderheid van de gemeenteraad werd vastgesteld. Amstelveen behoort tot de top 10 van duurste gemeenten in het land (zevende plaats).

Volgens het gemeentelijke beleid zijn er sociale huurwoningen genoeg, maar zit het probleem in de scheefwoners (mensen die teveel verdienen om zo’n woning te hebben), herhaalde Paul Feenstra van de VVD. Maar volgens Cheimaa Aouni van GroenLinks gaan er jaarlijks 250 woningen van het bestand af. Krachtens het beleid worden die dan door nieuwbouw aan het bestand toegevoegd, maar dat is niet door de praktijk gestaafde theorie. Aouni pleitte er voor dat Amstelveen een plaats blijft waar álle mensen kunnen wonen. Dat vond Feenstra ook, maar die dacht daarbij vooral aan degenen in de middenklasse en de rijken, want ook voor hen moet er een woning zijn in de gemeente, vond hij.

Gated Community

Maar volgens GroenLinks worden mensen via de Woonagenda buiten gesloten en gedwongen elders te zoeken naar een woning. “Als we op de huidige manier doorgaan kunnen we beter een heel groot hek om Amstelveen  zetten en er een grote ‘gated community’ van maken”, zei Aouni. Juist degenen die het hardst nodig zijn, met een laag tot modaal inkomen, hard werkende mensen als politieagenten, hulpverleners in de zorg, cassieres en leraren komen volgens haar in de knel op de woningmarkt. De mensen moeten reizen of vertrekken uit Amstelveen omdat ze niet in aanmerking komen voor een betaalbare woning, zei ze. Aouni betoogde dat jaarlijks 1300 mensen een woning zoeken en de wachtlijsten tot 14 jaar opliepen in 2018. “Wanneer is het voor deze raad genoeg geweest en gaan wij in Amstelveen stoppen met mensen te verbannen uit Amstelveen?”

Toekomstbestendig

Cheimaa Aouni (GL)

De meerderheid van de gemeenteraad pleit voor bouwen in de middeldure huur en koopsector. Belangrijk om daar te investeren, gaf GroenLinks toe, maar er komen volgens de fractie te kleine woningen (40 vierkante meter) voor een te hoge prijs van € 900, waar een jong gezin op langere termijn niets aan heeft en ook de starter niet. “Er moet nu geïnvesteerd worden in kwalitatief goede woningen die toekomstbestendig zijn.” Aouni vroeg de overige partijen wie zij willen uitsluiten, in het kader van de transparantie. Er kwam van niemand antwoord. In een amendement probeerden GroenLinks, SP en ChristenUnie nog het handhaven van 32% van de totale woningvoorraad voor de sociale huursector en ook van nieuwbouw dat percentage er voor te reserveren. De fracties kregen niemand van de andere partijen mee. Hetzelfde gebeurde met het door de SP en GroenLinks ingediende amendement waarin werd voorgesteld in het middeldure huur- en koopsegment een minimale oppervlakte van 75 vierkante meter aan de houden en voor de koop € maximaal 310.000 als uitgangspunt aan te houden.

Ouderen

Wel werden door Burgerbelangen Amstelveen (bbA) en AVA ingediende amendementen aangenomen, waarin aanpassing van bestaande woningen voor ouderen en dat ook in de plannen voor nieuwbouw op te nemen. De PvdA, bbA en VVD stelden voor appartementen in het lage koopsegment € 310.00 aan te houden en in het hoge € 363.000; voor eengezinswoningen mag dat dan uitlopen tot € 450.000.

Leraren

Feenstra (VVD) pleitte voor het voorrang geven bij toewijzing van woningen aan specifieke

Paul Feenstra

doelgroepen, primair onderwijs en zorg, maar mogelijk is er volgens hem nog behoefte aan andere segmenten voor die voorrangsregeling. Zijn motie werd behalve door de andere partijen in de coalitie (PvdA en D66) ook door AVA en Senioren Belangen Amstelveen (SBA) ingediend en diir de raad aangenomen. Zowel VVD als D66 willen vooral het kopen van huizen stimuleren. Kleinere koopwoningen stimuleren volgens raadslid Aslanjan van D66 de doorstroming, die volgens De Looze in de protestdemonstratie volslagen is mislukt.

VVD-er Feenstra zei dat in wezen GroenLinks en VVD hetzelfde doel hebben (alle segmenten welkom in Amstelveen), maar voeg zich wel af hoe GroenLinks dan de sociale huurwoningen wil financieren door daaraan een percentage te verbinden. “Het is niet realistisch en behoort tot de politiek van de illusie”, zei Feenstra.

Serieus

Aouni wilde dat de woningnood serieus genomen wordt, maar Aslanjan vroeg zich af of haar fractie de coalitie wel serieus neemt. En hij wees er op dat de gemeente heel weinig  rondposities geeft waarop wordt gebouwd. Er is volgens hem geen ontwikkelaar die meegaat in de wensen van GroenLinks ten aanzien van de sociale huurwoningen.

Volgens Patrick Adriaans van de SP willen zoekers naar zogenoemde scheefwoners die in wezen uit hun huis zetten, zonder aan aanvaardbaar alternatief te bieden.

Arnout van den Bosch

Raadslid Arnout van den Bosch van de PvdA kwam met een unaniem aanvaarde motie waarin hij de particuliere sociale huur in stand wil houden en B&W laten inventariseren hoeveel woningen er nu in dat bestand zitten. Dat college moet wat hem betreft ook het verdwijnen van woningen in dat segment voorkomen.

Wethouder Rob Ellermeijer wees op de overspannen woningmarkt, die in feite onverzadigbaar is. Hij wil het liberaliseren van woningen door Eigen Haard zoveel mogelijk voorkomen.

3 REACTIES

  1. Feenstra van de VVD praat voor het gemak maar niet over het feit dat in het verleden juist zijn partij gemeentelijke gronden voor goud geld heeft verkocht aan projectontwikkelaars en deze lui geen strobreed in de weg heeft gelegd in andere zaken. En dat allemaal met de smoes van marktconforme prijzen. D66 onderscheidt zich in de praktijk hier niets aan. Vandaar dat er nog wel kavels van een half miljoen worden verkocht vanuit de schaarse gemeentelijke gronden voor stadsvilla’s , waar een veelvoud aan appartementen voor de lagere middenklasse kon staan, opdat die doorstroming enigszins op gang kan komen.
    Wanneer beseft men eens dat men in een goed functionerende stad er behoefte is aan alle soorten geledingen van de maatschappij en als dit er niet is hele groepen elders werk en onderdak zal zoeken m.n. in de krapteberoepen.
    Ook moeten deze 2 partijen niet constant melken over scheefwoners, want de meeste scheefwoners kunnen zich geen woning van €1300,— of €1400,— veroorloven. Op dit vlak zijn de VVD en D66 stekeblind.
    Zie hier de waanzin van het 75 jarig bestaan van de woningnood. Eigenlijk WIL men het gewoon niet oplossen. Er zijn te veel financiële belangen van de overheid in al zijn bestuurlijke geledingen en grote projectontwikkelaars mee gemoeit.

  2. Ik voel mij met name door AVA en PvdA in de steek gelaten, die toch de verkiezingen zijn ingegaan met de belofte meer woningen voor alle Amstelveners. Het enige waar ze voor hebben gestemd is handhaving van het aantal soc huurwoningen, terwijl het qua percentage wel zakt door bijvoorbeeld de nieuwbouw in de Scheg. Blijkbaar trekt het pluche toch meer. Jammer!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.