Gedeeltelijk is het sociale project van de diaconie van de PNK aan de Middenweg in strijd met het bestemmingsplan, maar er wordt binnenkort een aanvraag tot wijziging daarvan ingediend. Dat antwoorden B&W op schriftelijke vragen van Actief voor Amstelveen (AVA), die zich zorgen over de ontwikkelingen maakt.

Volgens het antwoord bereidt de diaconie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) sinds 2017 een project voor op de 32 hectare agrarische grond plus opstallen, waarover zowel bestuurlijk als ambtelijk contact met de gemeente is geweest.

Duurzaamheid

Het is volgens haar uitdrukkelijk verboden er huisvesting te bieden aan illegale vluchtelingen, waarvoor AVA bang was. “De verschillende ontwikkelingen zijn deels wel en deels niet in strijd met het bestemmingsplan”, schrijven B&W aan AVA-fractievoorzitter Michel Becker. Maar het college zegt te hebben begrepen dat de initiatiefnemers binnenkort formele aanvragen bij de gemeente zullen gaan indienen. Dat betreft dan omgevingsvergunningen voor de verbouwing binnen het bestemmingsplan alsmede een verzoek om dat te veranderen. “Dit laatste betreft onder andere het voornemen van de Diaconieën van de Protestantse Kerken in Amsterdam en Amstelveen te investeren in duurzaamheid en een zorgboerderij te realiseren, waar de productie van gezond voedsel gepaard gaat met zorg voor het milieu, goed natuurbeheer en sociale activering. Op de locatie Middenweg BP 1 en 6 wenst de Diaconie hiertoe het project “De Gastvrije Hoeve de Meent” te realiseren.”

Handhaven

Behoudens een tijdelijke vergunning voor verbouwing van de woning van de beheerder is er nog niet een definitieve versie afgegeven of aangevraagd voor andere bouwtechnische ingrepen die de eigenaar wenst, zegt de gemeente. Op de vraag van Becker of B&W van plan zijn te handhaven zeggen zij dat daartoe op dit moment reenreden is. “De in te dienen plannen zullen eerst nog moeten worden getoetst en beoordeeld. Mocht toch op enig moment sprake zijn van strijdige activiteiten dan zullen wij daar, voor zover dat binnen onze bevoegdheden ligt, handhavend tegen optreden.”

Uitgeprocedeerd

Uitgeprocedeerde en niet gedocumenteerde vluchtelingen mogen er niet overnachten, zegt de gemeente. Van dat verbod zijn de diaconieën in Amsterdam en Amstelveen bij voorbaat op de hoogte gepracht, nog voordat de gronden van eigenaar waren gewisseld.  Ger is de bedoeling van de kerk een gastvrije gemeenschap te stichten die “vanuit een spiritualiteit van eenvoud een boodschap van barmhartigheid en rechtvaardigheid wil uitdragen”, zegt de gemeente. Zij gaat ervan uit dat de initiatiefnemer/gebruikers zich zullen houden aan de vigerende regels en het (landelijk) beleid. “Via onze toezichthouders houden wij de ontwikkelingen aan de Middenweg BP 1 en 6 in ieder geval in de gaten. Indien sprake is van activiteiten of gebruik dat strijdig is met de regels dan zullen wij daar met toepassing van onze handhavingsinstrumenten of in samenwerking met andere overheden tegen optreden.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.