De eerste schriftelijk door B&W aan de gemeenteraad gestuurde analyse van de Amstelveense opvang van asielzoekers uit Afghanistan biedt weinig inzicht. Dat zei GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer vorige week, De fractie had medio september al om informatie gevraagd maar constateerde nu de antwoorden daarop weinig inzicht geven in wat tot nu toe de gemeentelijke inspanningen zijn geweest zijn op dit gebied.

“Uit de antwoorden van het college blijkt dat een eerste analyse geen mogelijkheden op korte termijn opleverde voor huisvesting van Afghaanse vluchtelingen en dat de mogelijkheden op middellange termijn geïnventariseerd worden”, zei Kruijer.

Participatie

Op grond van de analyse van B&W worden op dit moment geen Afghaanse vluchtelingen in Amstelveen opgenomen. Maar hoe wordt de inventarisatie voor toekomstige huisvesting uitgevoerd en in welk tempo gebeurt dat? wilde Kruijer weten.

GroenLinks vroeg B&W zich te verplichten de raad zo snel mogelijk gedetailleerder en geregeld (bijvoorbeeld eens oer maand) op de hoogte te brengen van wat al is gedaan en toekomstige inspanningen. De raad kan dan volgens Kruijer volwaardig participeren op dit belangrijke dossier.

Humanitair

Wethouder Rob Ellermeijer antwoordde dat er binnenkort een brief komt met bredere informatie. Kruijer benadrukte wel de urgente van de opvang van Afghaanse vluchtelingen, maar zei ook dat er in principe geen onderscheid wordt gemaakt tussen asielzoekers en hun huisvesting uit diverse landen. Overigens is de kwestie tussen de vier Amstelland gemeenten wel een punt van gesprek. De gemeente denkt onder meer aan flexibele woonvormen en ook aan long stay hotels. “Het gaat niet in de eerste plaats over een politieke, maar over een humanitaire keuze”, zei fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA). “Niet alleen om het voldoen aan de wet.”

1 COMMENT

  1. Long stay hotels lijkt mij een hele dure oplossing of denkt men dan aan containerwoningen? Echte long stay hotels kan beter gebruiken voor expats die hier maar kort verblijven. ( Max 1 of 2 jaar). Bij statushouders zal men de oplossing toch moeten vinden in het bouwen van een flink aantal soc woningen, wat ueberhaupt moet om die asociale lange wachtlijst van 17 jaar te verminderen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.