Alleen vluchtte zij uit Iran, omdat zij christen werd en actief is in de vrouwenbeweging, die er nu eenmaal andere denkbeelden op nahoudt dan de staatsgodsdienst Islam. Via COA kwam zij in Amstelveen terecht, waar nu ruim drie maanden woont. En de gemeente stapelt voor haar het ene probleem op het andere, blijkt uit haar verhaal.

Negar Salehi Fashami sprak in bij de raadscommissie Burgers & Samenleving. In het Engels, want zij kende ondanks inburgering het Nederlands nog niet voldoende naar haar smaak. In Iran werd zij hoog opgeleid in de architectuur, maar in Nederland lijdt de uiterst charmante vrouw (31) tot nu toe armoe op haar flat aan de Lindenlaan.

Basisbaan

Eigenlijk sprak zij bij het verkeerde punt op de agenda in, net als de andere inspreekster. Beiden werden naar het voornemen een onderzoek te starten met basisbanen geleid. Zij kwamen eigenlijk voor een door de SP aangereikt onderwerp over Werk en Inkomen, maar dat werd door de Agendacommissie geschrapt, zodat er nets anders over bleef.

“Nederland heeft jaar nodig, wegens haar hoge opleiding”, meldt de SP. Maar voorlopig is van een baan geen sprake. Er zou woensdag (22 september) een digitale hoorzitting zijn van de ambtelijke Commissie voor de Bezwaarschriften, naar aanleiding van een door haar ingediend bezwaarschrift, maar dat werd tot 5 oktober uitgesteld. “Ik krijg een gesprek met wethouder Marijn van Ballegooijen en dat vind ik eigenlijk beter”, zegt ze.

Huurflat

Zij werd een van de slachtoffers van het droppen bij tal van gemeenten van statushouders door de nationale regering. Daardoor kwam zij toevallig in Amstelveen terecht. Wettelijk kreeg de gemeente de opdracht tientallen statushouders te huisvesten. Per 2 juni kreeg zij een sociale huurflat van de corporatie Eigen Haard, maar daarvoor moest zij ook mei betalen. Voor leegstand, eigenlijk. Want ja, de gemeente had de woning nu eenmaal toegewezen en als Negar bezwaren had moest zij maar bij haar zijn.

Zij had ook in een rustig dorp, niet in Amstelveen, willen wonen. Ver van de Randstad dus. Maar het liep anders en leidde volgens haar tot veel problemen. Op de bijstandsuitkering werd bijvoorbeeld haar huur voor de leegstand ingehouden. Intussen kreeg zij huur- en zorgtoeslag. Tot 30 juli werd zij geacht te leven van € 112.

Blasfemie

Haar familie in Iran houdt zich cultureel aan de Islam vast. Door haar bekering tot het christendom werd zij van blasfemie beschuldigd. Vandaar de vlucht. Maar er is een zekere overeenkomst tussen Iran en Nederland, constateert zij. “Degenen die de macht hebben, maken de dienst uit in beide landen”, zegt ze. “Dat is nu mijn mening.” Dat viel haar dus tegen van het zogenaamd vrije Nederland, waar nog steeds het probleem rond de toeslagenaffaire niet is opgelost.

Negar voelt zich eenzaam. “Ik kan hier niet in vrede leven”, zegt ze. “Je kunt alles contoleren als je macht hebt.” Overigens is zij elke dag op haar hoede voor de lange arm van Iran. Zij is ervan overtuigd dat de regering van haar geboorteland haar volgt. “En er is niemand om mij te beschermen.”

Overigens wil zij nu voor Nederland werken. “Dit is mijn nieuwe vaderland. Maar de gemeente belemmert mij tot nu toe daarin.”

1 COMMENT

  1. Dit is nog maar één voorbeeld. Er lopen vele hoogopgeleide statushouders rond, die nog niet genoeg Nederlands spreken en niet genoeg tijd krijgen om dit op niveau te krijgen. Dit leren zij ook niet als zij 20 uur/week laag/ ongeschoold werk moeten doen. Dat is erg jammer, want afgezien van de menselijke factor gaat er zo veel talent voor Nederland verloren. Hun kennis is ook relatief goedkoop want zet de kosten voor een autochtone HBO/WO’er eens af tegen de kosten van zeg maar 2 jaar bijstand plus cursus Nederlands op niveau. Zuiver winst! Het vereist enkel wat out of the box denken van enkele politici en ambtenaren. Trouwens deze ideeen zijn niet nieuw. Zelfs een Bolkestein, uit een hier toch onverdachte hoek, de VVD, had dit al eens ter sprake gebracht.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.