Wat zijn nou Basisbanen? Over het antwoord op die vraag verschilden de fracties woensdag blijkbaar in de raadscommissie Burgers en Samenleving. D66 vindt het geen echte baan, andere fracties wel of kwamen met variaties. Toch lag er een notitie van B&W op tafel, naar aanleiding van een aangehouden motie van de gemeenteraad. 

Maar ook daarvan had kennelijk niet iedereen hetzelfde begrepen. In elk geval behelzen die door de gemeente betaalde basisbanen niet een gewoon re-integratie naar een reguliere baan, met cao enzovoorts, constateerde raadslid Saloua Chaara van D66.

Volwaardige baan?

Daar had zij gelijk in. Het is, deelde wethouder Marijn van Ballegooijen mee, een vorm van dienstbaar zijn aan de gemeenschap van mensen die niet snel voor een reguliere baan in aanmerking komen, bijvoorbeeld door hun leeftijd. Geenszins mensen met een beperking wat werk betreft, want daarvoor zijn aparte regelingen. Werk dat nu blijft liggen, zei Van Ballegooijen. “Maar waarom dan niet een volwaardige baan?” vroeg commissielid Wil Seiffers van AVA.

Verdringing

Dat wees namelijk op verdringing op de arbeidsmarkt, waarvoor men eigenlijk in alle fracties beducht was, maar door de wethouder werd tegengesproken. Intussen is wel duidelijk dat de ongeveer veertig mensen die ervoor in aanmerking komen op dit moment in de bijstand zitten en naar een hoger inkomen worden getrokken met een baan waarvoor zij 32 uur beschikbaar moeten zijn.

De SP zei bij monde van Wil Roode dat, hoewel die partij voor de basisbanen is, eerst in het raadhuis de zaken op orde moeten zijn met de bijstand, waarbij het zogenaamde Werkplein er volgens haar niet in slaagt alle daar voor re-integratie komende mensen valide werk te bieden. Wat aangeboden wordt dient vaan meer de werkgever, die subsidie krijgt, dan de werknemer die bijvoorbeeld zeven maanden lang vrijwillig in een fietsenfabriek aan de lopende band staat, zonder kans op regluier (en betaald) werk.

Zwartboek

Daarover en over inkomen bood de SP overigens een zwartboek aan de wethouder aan, dat – overeenkomstig een in het geheim genomen beslissing van de zogenaamde Agendacommissie – niet aan de commissie mocht worden uitgereikt.

Volgens Stieneke Kruijer van GroenLinks was de SP toch met iets anders bezig dan met de basisbanen. De VVD had eerst tegen de vorig jaar ingediende (en aangehouden) motie gestemd omdat doorgaans ‘alternatieve banen’ nergens werken en ondernemers banen scheppen, maar Victor Frequin van die partij zei nu: “Na deze motie zijn er door het College een tweetal notities naar de raad gestuurd hierover. In de eerste wordt de conclusie getrokken dat een basisbaan een passend aanbod is als een inwoner gedurende een langere periode afhankelijk is van een bijstandsuitkering en er geen perspectief is op regulier werk al dan niet met aanpassingen. In deze conclusie kan mijn fractie zich vinden indien we dit in een beperkte pilot gieten die zich richt op personen die het betreft.”

Een dergelijk onderzoek is nu de bedoeling van de gemeente. Die neemt een proef met de basisbaan.

2 COMMENTS

  1. Die verdringing op de arbeidsmarkt vindt al jaren plaats door vrijwilligers en mensen die “werkervaring” moeten opdoen. Vaak profiteert zowel de gemeente als de werkgever hier van. Maar bij dit kijkt het college en de meerderheid van de raad liever weg.
    Even een voorbeeldje. Een paar jaar geleden werden geschoolde bibliotheekmensen vervangen door vrijwilligers.
    Maaltijdvoorbereiding in verpleeghuizen.
    Als men in de gemeenteraad eens de site “Amstelveen voor elkaar” gaat doorspitten . Daar zitten vaak werkzaamheden bij waarvan je je kunt afvragen is dat nou vrijwilligerswerk.

  2. Ook weer een interessant onderwerp voor journalistiek onderzoek en verslag, maar er is niet één lokale amateur- of oud-journalist die de plaatselijke omerta durft te verbreken want dat betekent uitsluiting uit het lokale politiek-journalistieke onderonsje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.