Ze beginnen beide met een A, maar daar houdt de vergelijking goeddeels op. Over Amerika en Amstelveen heb ik het. Van de VS wordt Biden nu vrijwel zeker president, maar ik heb hem eerlijk gezegd tijdens zijn campagne niet kunnen betrappen op één opmerking over het beleid, dat hij voornemens is te voeren.

Eigenlijk was zijn voornaamste punt, maar vooral dat van de kliek rondom hem, dat Trump weg moest. Dat noem ik een arm programma. Corona kwam voor hem min of meer als een zegen, want dat zou hij ook beter gaan regelen dan Trump. Die maakte inderdaad in het begin fouten, net als trouwens ons eigen RIVM (maar daar hoor je vrijwel niemand meer over). Hoe de Democraten dat varkentje gaan wassen, vertelden zij er niet bij, maar zeker is dat het alsnog Trump in de schoenen wordt geschoven als het niet lukt.

Verschillen

Maar hoe kom ik van dat verre Amerika bij Amstelveen? Nou, omdat ik nogal wat verschillen en overeenkomsten zie in de politieke arena. De door velen verafschuwde Trump – want hoe dan ook Hillary moest het in 2016 worden – deed in elk geval veel van wat hij in zijn campagne had beloofd. Kom daar eens om bij de gemiddelde politicus. Je kunt het met Trump eens zijn of niet, maar zelfs vijanden geven, zij het knarsetandend, in Nederland toe dat hij, vooral voorafgaande aan de coronacrisis, wel wat bereikte. En dat hij gelijk had toen hij Europa voorhield dat het zich aan afspraken over de NATO moest houden, in plaats van aan Sinterklaas Amerika overlaten het meeste te betalen.

Overigens bracht Trump het Midden-Oosten dichter bij vrede, begonnen tijdens zijn bewind geen nieuwe oorlogen, bloeide de economie als nooit tevoren en kwam hij in verzet tegen de heerschappij van China. Zich terugtrekkend uit ‘Parijs’, in Amstelveen in navolging van de landelijke regering nog altijd als opdracht gezien, deed hij dankzij kernenergie meer CO2-uitstoot verminderen dan Europa.

Twee of tien

In Amstelveen zijn niet, zoals in Amerika, twee partijen, maar tien. In sommige gemeenten zijn het er in de gemeenteraad nog meer. Die zouden allemaal een eigen politieke mening moeten hebben, maar dat blijkt in Amstelveen hooguit in de strijd om de kiezers en ook daar zijn de verschillen minimaal. Waarin de lokale politiek dus in elk geval verschilt van die van Trump is dat men zelden doet wat tijdens het uitstrooien van reclamekreten in de wijken gedurende de campagne werd beloofd. Nou ja, dat geldt misschien minder voor de VVD, waarbij de coalitiepartijen zich als bijwagens (PvdA en D66) aansloten. Natuurlijk komen GroenLinks en SP daarvoor niet in aanmerking, want die laten nog wel eens een eigen politiek geluid horen. De andere partijen willen het niet te bont maken, want zij azen er allemaal op bij de volgende coalitie te kunnen horen. Ik kan ze uit de droom helpen: Dat gebeurt niet. Als de VVD de grootste blijft en D66 niet teveel slinkt, wat puur landelijk en geenszins plaatselijk wordt uitgemaakt, komt dezelfde liberale coalitie terug.

Niet rood

De PvdA heeft de voor een bestuurlijke samenwerking lastige rode veren afgeschut, zodat ook die volledig in het liberale kamp kan meedoen. Soms wordt nog wat gepreveld over de betaalbaarheid van woningen om vervolgens met alle voorstellen van volstrekt onbetaalbare huisvesting in te stemmen. Ooit was dat het breekpunt met de VVD, maar toen kwam daarmee die PvdA buiten de coalitie te staan, zodat in de volgende ronde de partij 180 graden draaide en tekende bij het kruisje. Zodat er geen enkel gevaar meer voor de VVD schuilt in deelname van een van oorsprong ‘rode’ club, terwijl anderzijds de coalitie in reclame-uitingen kan bogen op toch ook ‘linkse’ deelname.

Illusie

Eigenlijk is een tweepartijenstelsel voor Amstelveen genoeg, nou ja, hooguit drie. Wat dat betreft zie ik in stemgedrag in de gemeenteraad geen enkel verschil. Je hebt hier een oppositie, waarin de ene partij zich meer zo gedraagt dan de andere, en een coalitie. Het probleem is alleen dat men de illusie heeft ooit over te kunnen springen naar het pluche, zodat men binnen  de gemeenteraad zoveel mogelijk iedereen te vriend houdt. “Klef”, noemde bij zijn afscheid raadslid Axel Boomgaars van GroenLinks dat. Maar ja, hij is nu wethouder in Ouder-Amstel…

36 REACTIES

 1. Hoe langer één partij aan het bewind blijft hoe kleffer en zelfs corrupter zal zij worden. In het verleden hebben wij dat mogen zien in de grote steden voor de PvdA en in het zuiden bij menige plattelandsgemeente bij het CDA. Overigens ben ik het met Johan eens dat menige partij zich lokaal beter kan opheffen. Ze voegen niets toe.
  Landelijk kan de PvdA , eens de partij van de lage middenklassen en de minima, waarin de kreet “ de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen” geen holle frase was, zich beter opheffen. Het kiezerspubliek heeft dit nu ook doorgekregen gezien de afkalvende aanhang van deze partij.

 2. Die viespeuk Biden, altijd aan meisjes/vrouwen plukkend, is zeker geen aanwinst voor de V.S.

  Trump had ook zijn zwakheden, maar heeft in ieder geval in het Midden Oosten goed werk geleverd.

 3. Democratie is een mooi stelsel, maar niet volmaakt. Zo is het geen garantie tegen crises van allerlei aard, zoals economisch, financieel, maatschappelijk, medisch, ecologisch en klimatologisch.

  Trump is verantwoordelijk voor de vier laatstgenoemde crises en bovendien voor een vertrouwenscrisis. Laten wij hopen dat er in Amerika niet weer een Burgeroorlog uitbreekt. Hij stookt de boel behoorlijk op.

 4. Wat ik mis in deze discussie is de positie van de ‘bovenregering’. De zoganaamde democratie is het ‘brood en spelen spel’ voor ons het gepeupel. Het geeft de illusie dat wij iets te kiezen hebben. Realiseer dat al het beleid uit een centrale wereldwijde organisatie komt. Bekijk een het World Economic Forum, dat is een mooie plek om te zien wat de plannen zijn voor de wereld. Ook de verenigde Naties met hun Agenda 21 en Agenda 2030. Agenda 2030 kent 17 doelen, doelendie onze Amstelveense politiek aan het uitvoeren is. Onzinnige klimaatdoelen die een energie transitie nodig maken? Boerendie weg moeten en nederland omvormen naar een stad van 30 miljoen inwoners? Willen weweten waarom de politieke partijen zo unifom geworden zijn, daar ligt je antwoord. Wat is de rol van Trump, die wil geen wereld regering, die wil weer terig naar souvereine landen die samen handel doen.
  En Trump is niet van plan de verkiezingen van hem te laten stelen, hij gaat niet weg zonder het juridisch te hebben uitgevochten. Het is nog lang niet afgelopen.

 5. Maar wat doet Trump als er geen enkel bewijs is dat de verkiezingen gestolen zijn en dat hij die dus gewoon, eerlijk, democratisch (en terecht!) verloren heeft?

  Jouw idee van een wereldregering kende al eerder vele varianten.

 6. “De wereld kijkt al dagen gespannen toe hoe een wereldleider in een democratische grootmacht diezelfde democratie doelbewust de nek om probeert te draaien. Hij spoort zijn aanhangers met veel geschreeuw en verregaande leugens aan tot geweld en verzet tegen een verkiezingsresultaat dat hem niet zint, enkel en alleen om zijn macht te kunnen behouden.

  Ik vroeg me al dagen af: waarom zégt niemand iets? Niet één democratische westerse leider steekt zijn of haar nek uit om het dictatoriale gedrag van deze man te veroordelen. .. ”
  (Brief VK, 09 nov 2020)

  • Ik hoor wel over de duizenden leugens van Trump, maar dat verhaal wordt uitsluitend aangedragen door media die als reclame voor de Democraten gelden. Er is in wezen geen onafhankelijke pers in de VS: Men is voor de een of de ander en probeert de tegenpartij zoveel mogelijk te beschadigen. Democraten, in elk geval de meest fanatieke onder heen, hadden op een gigantische zege van Hillary gerekend en toen het Trump werd kón dat dus niet. De woede daarover heeft vier jaar lang tot allerlei volledig politieke processen geleid, zonder succes overigens.

   • Natuurlijk gebeurt dat over en weer, maar het is nog nooit vertoond door een president op zo’n schaal als Trump. Van een president wordt toch altijd enigszins verwacht dat hij boven de partijen staat.

 7. Tja, dat is het verhaal aan de ene kant. In Nederland is de coronawet aangenomen, nu leven wij defacto ook in een dictatuur. Dus wat is nu waar?
  Biden zal de VS weer overleveren aan China. Ik neem aan dat jij niet ontkent dat china een dictatuur is. Biden gaat ook weer heel hard oorlog voeren en juist verder polariseren. Biden is ook van de wereld regering, alles onde de VN Agenda 2030. Biden is dus zeker niet veel heiliger dan dat jij Trump schetst.

  • Biden is wel een man van veel meer het midden. Hij zal toch ook rekening moeten houden met de 70 miljoen aanhangers die op zijn tegenstander hebben gestemd of hij wil of niet en ook hij zal een een antwoord moeten vinden op de opkomst van China. En al dat geklets over democratie. Dat is een westers fenomeen, waar de niet-westerse wereld toch een heel andere uitleg aan geeft dan wij. Kijk maar naar India, Japan, Indonesië, in naam allemaal democratieën, maar toch heel anders als bij ons.

 8. @JB, de meeste dictators werden aanvankelijk door de meerderheid van de bevolking bewonderd en gesteund, totdat het onmogelijk was om ze nog weg te stemmen. De VS is dit scenario gelukkig bespaard gebleven.
  Wees blij: U heeft Herbert Raat nog.

  @HJ, Bidens eerste daad was de aanstelling van Kamala Harris als zijn vice-president. Dat geeft mij vertrouwen in een eerlijk en wijs presidentschap.

  • Dat u Raat ook als dictator ziet en mij als stringent verdediger van hem bewijst hooguit uw onnozelheid op twee gebieden. Dat Kamala Harris als zijn vice-president (die natuurlijk president wil worden) u vertrouwen geeft, bewijst in elk geval dat u een uiterst linkse (zeg maar communistische) politieke opvatting heeft en uit die hoek dictatuur niet erg vindt. Mag van mij hoor, vrijheid van meningsuiting hè.

   • Waar haal je dat vandaan dat ze uiterst links zou zijn? Misschien in de ogen van uiterst rechtse politici in de VS. Zo heeft zij indertijd wel voor de doodstraf gestemd. ( wikipedia).

  • Omdat wanprestaties eerst voor mij moeten worden aangetoond? Daarin ben ik misschien neutraler dan u. Ik geloof niet dat de 71 miljoen (tegenover 75 miljoen voor Biden, van wie u een aanhanger bent) allemaal gek zijn. Dat onder Trump de economie als nooit tevoren floreerde, is natuurlijk in uw visie ook een wanprestatie van hem. Wie zegt trouwens dat Raat blij met me is? Dat is alleen voor u een uitgemaakte zaak.

   • U weet net zo goed als ik dat als het goed gaat in de economie dan timmeren politici zich op de borst en als het slecht gaat zie je ze niet of het moet heel erg zijn. Helaas hebben politici maar een beperkte invloed op de economie. De crisis van 2008 had nagenoeg niemand zien aankomen, weet u nog.

    • Toevoeging; heeft hij iets van coronabeleid?, Is de rushtbelt ontmanteld of verminderd?, staat de muur tussen Mexico en de VS er? , tevens heeft hij zich teruggetrokken uit verschillende internationale overlegorganen ( handig?), op vele zaken is hij op de isolationistische toer gegaan. ( handig?) ( snijdt ie zich economisch gezien ook vaak mee in de vingers op de lange duur en daarmee houd je zeker de groeiende invloed van China niet tegen.)

 9. Die 71 miljoen zijn net zo min als u gek of slecht. Mijn enige kritiek op op hen resp. u dat zij en u aanhangers zijn van een ongeschikte leider die per saldo meer kwaad doet dan goed. Democratie lijkt soms wel een vrouw die op verkeerde mannen valt.

 10. “[Amerika] is in werkelijkheid een plutocratie, waar het grootkapitaal regeert en de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

  De verkiezingscampagnes zijn zo schreeuwend duur (dit jaar is er bijna 14 miljard dollar aan uitgegeven) dat je alleen president kunt worden door je te laten financieren door lobbyisten met diepe zakken, die daarvoor natuurlijk wel wat terug willen zien. Met als gevolg dat iedere president, óók een Democraat als Biden, de belangen van de rijken zal dienen. En daar komt niet gemakkelijk verandering in, in een land waar men zó bang is voor socialisme, dat men geen verschil ziet tussen een sociaal-democraat en een communist.”
  (Brief VK 10 nov 2020)

 11. Steeds meer wordt duidelijk dat er gefraudeerd is in de verkiezingen, misschien wel heel veel? De democraten beschuldigen trump van ‘Rusian colusion, na 4 jaar lang soap-serie achtige onzin is er niets bewezen. Van Biden is veel corruptie wel bekend en er gebeurt niets.
  Het is inderdaad een grote rotzooi. Mijn indruk is dat juist Trump een beetje probeert te redden wat er nog te redden valt. Met een beetje studie kan je dat ook in de situatie zien. Welke kleur bril heb jij op? Duidelijk anti Trump en niet een neutrale blik. Ik vind Trump helemaal niet heilig, kan ook niet in een corrupt systeem. Wie bestrijd de corruptie beter, dat is de vraag. In dat geval is Biden geen goed vooruitzicht.

  • Welke corruptie is dan van Biden bekend? Graag met links. Elke tv zender is wel pro of contra. Onafhankelijk nieuws bestaat bijna niet meer.

 12. Als je gaat zoeken op Oekraïne en China in dat verband met zijn zoon Hunter, dat kom je (nog) veel tegen. De linkse media maken heel veel informatie zoek. Je moet dus wel uit je bubbel komen om dat te weten. De 71 miljoen Trump stemmers weten wie Biden is, die weten ook dat Biden zijn misdaden direct zal uitwissen. Ik ga je al mijn links niet sturen want dan ga je direct weer naar het standaard lijstje van onze minister of wikipedia en daar de valse beschuldigingen vandaan halen. Ik begin je te kennen als een eenzijdige, MSM gerelateerde informatie drager. Iedereen die de waarheid wil kennen kan die zoeken en zal die vinden.

  • Je beschuldigt mij er van een trol te zijn, maar nu gedraag je je geen haar beter. Je zegt ook tegenstrijdige dingen. Ik moet naar verbanden tussen China en Hunter gaan zoeken, want daar zou nog veel staan . Meteen daarna zeg je dat de “ linkse” media alles zoek maken. Ik weet niet wie hier nou paranoïde uitspraken doet en dat ik uit mijn “linksel” bubble moet komen. Geldt dat niet ook voor jouw “ rechtse” bubble? Met al je onzinnige uitspraken.

 13. @HJ, beschuldigingen van fraude worden alleen serieus genomen als zij met deugdelijke bewijsmiddelen bij de rechter worden aangebracht. Jij geeft geen enkel bewijs van je aantijgingen omdat je daarop tegenspraak verwacht? Dat is nogal zwak.

 14. “Yanis Varoufakis schreef in The Guardian dat Biden weliswaar beter is dan Trump, maar geen lot uit de loterij. Om iets te noemen: Biden is een neoliberale kapitalist die deel was van een regering die na de financiële crisis van 2008 met belastinggeld wel gewetenloze bankiers uit de brand hielp, maar niet de gewone mensen die uit hun huis werden gezet.
  Veel worstelende Amerikanen horen Bidens gelikte praatjes over eenheid, stelt Varoufakis, en denken: ik hoef niet zo nodig samen te komen met mensen die rijk of machtig zijn geworden door mij in een gat te duwen.”
  (Column Asha ten Broeke, VK 13 nov jl)

  • Asha ten Broeke over obesitas : “Door verschrikkelijke, levenslange bijwerkingen en zelfs sterven te zien als een volstrekt redelijk resultaat van maagverkleiningen, geven artsen toe dat ze het volkomen oké vinden om onder het mom van ‘gezondheidszorg’ dikke mensen te doden of ernstig kwaad te doen, zolang er maar een kans is dat we er dun van worden.”

   Artsen vinden het dus oké om mensen te dóden?

   Doe eens iemand normaal citeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.