Uit een gepubliceerd jaarverslag van AmstelveenSport BV blijkt dat vorig jaar de begroting € 8,2 miljoen bedroeg en dat ‘een mooi positief resultaat’ is bereikt. Maar of dat resultaat en ton of een miljoen bedroeg, daarover zwijgt AmstelveenSport; wel wordt opgemerkt dat ‘een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere op de klantgerichte programmering’ ertoe hebben geleid. En dat AmstelveenSport 2019, waarvan de gemeente een meer zakelijk op de sportmarkt opererende onderneming wilde maken, positief afsluit. 

Heleen van Ketwich Verschuur

Maandag werd de eerste aandeelhoudersvergadering van AmstelveenSport BV gehouden. Vorig jaar is de rechtsvorm van het voormalige sportbedrijf omgezet van stichting naar BV. Aandeelhouder is onder meer de gemeente en de vergadering vloeide voort uit de omzetting.

Transitie

Na afronding van de transitiefase in 2018 heeft AmstelveenSport fors minder uitgegeven, wordt gemeld. Vooral de algemene kosten zijn fors verlaagd en de totale operationele kosten  bleven volgens de directie goed binnen begroting; zeker gezien het BTW effect in 2019 en is er meer omzet gerealiseerd bij zwembad de Meerkamp en verhuur Sporthallen.

Samenstelling RvC

In het bijzijn van de wethouders Herbert Raat en Rob Ellermeijer van respectievelijk Financiën en Sport werd de jaarrekening 2019 van het bedrijf vastgesteld. Daarnaast werden André Timmerman, Marjan Olfers en Frank van Rooijen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen en de begroting 2021 werd goedgekeurd. Verder maken Karen Harmsen en Paul Luijten er deel van uit.

Strategisch

Over wat er gezegd is tijdens de vergadering RvC wordt niets naar buiten gebracht. Volgens directeur Heleen van Ketwich Verschuur stond het vorige jaar in het teken van de onderzoeken, die allemaal uitgingen van groeiende bevolking en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit. “We gebruiken de uitslagen ervan in ons strategisch beleid en dagelijkse bedrijfsvoering om de Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.”

165 verenigingen

Er waren vorig jaar 82 medewerkers bij AmstelveenSport in dienst. Het bedrijf had 24 sportaccommodaties en ondersteunde 165 verenigingen. Naar het zwembad De Meerkamp kwamen 356.300 bezoekers. Het is allemaal te zien in het digitale jaarverslag op de website (www.jaarverslag2019.amstelveensport.nl). Heleen van Ketwich Verschuur: “Sportbeoefening is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het leven. Er wordt niet alleen gesport om fit en vitaal te blijven, maar ook om sociale contacten op te doen en te onderhouden. In ons jaarverslag komt de meerwaarde van sport duidelijk naar voren”. Het resultaat financiële resultaat zal worden toegevoegd aan de reserves van de onderneming.

3 REACTIES

 1. Merkwaardig. De subsidieverordening van de gemeente Amstelveen stelt:
  “Bij een jaarlijkse subsidie van meer dan € 50.000 maakt de subsidieontvanger op zijn website de laatst vastgestelde jaarrekening en een overzicht openbaar van de bezoldiging van de directie en de bestuurders. ”
  Onder jaarrekening verstaat de subsidieverordening “jaarrekening: jaarrekening bestaande uit de balans, de exploitatierekening en de toelichtingen op de balans en de exploitatierekening”

  Alhoewel ik me nu afvraag of de gemeente nu spelletjes speelt
  In de jaarrekening staat:
  Verbonden partijen
  Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de
  beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en ontplooing is betrokken: AmstelveenSport B.V. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

  Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de
  beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Algemene
  dekkingsmiddelen zijn betrokken: Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden,
  Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen, AmstelveenSport B.V., Eneco Groep (energiebedrijf), Stedin Groep (netwerkbedrijf) en NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

  Als AmstelveenSport BV een verbonden partij is, hoort de jaarrekening gewoon openbaar te zijn in het kader van de wet openbaarheid van bestuur. De gemeente is de ENIGE aandeelhouder. Kwestie van opvragen, want een jaarverslag zonder jaarrekening slaat nergens op.

 2. Dit valt te lezen onder het kopje ‘Finance’ op de website van AmstelveenSport.

  “Als gevolg van de omzetting is er niet langer sprake van een subsidierelatie met de gemeente. De werkafspraken tussen de aandeelhouder (gemeente) en AmstelveenSport worden financieel uitgedrukt in een te betalen exploitatiebijdrage voor de overeengekomen dienstverlening van de B.V.”

  Geen subsidierelatie meer dus. Betekent dit dan ook dat we niet meer mogen weten wat er met Amstelveens belastinggeld gebeurt? Of mag/moet de geïnteresseerde burger dat zelf maar ergens gaan destilleren uit de Amstelveense begroting?

  • Maar weet u dan niet dat in Amstelveen de burger zijn bek dient te houden. Dat heeft de meerderheid van de burgers zelf zo bepaald bij de verkiezingen door alhier te stemmen op de monarch van Amstelveen Raat van de VVD&D66 kliek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.