Het lukte de SP maar niet, woensdagavond. Met zowel een amendement als later een motie bleef de partij alleen staan in de politieke arena. De gemeenteraad ging akkoord met de Verordening Jeugdzorg, die volgens S-raadslid Marina Casadei onvoldoende de privacy van cliënten beschermt.

Toen zij zag dat er voor het amendement, dat er in voorzag d

Marina Casadei

e verordening voorlopig aan te nemen en (na onderzoek) later op de privacygevoelige punten aan te passen, het niet zou halen, kwam zij met een motie op de proppen. Daarin werd het college gevraagd alle maatregelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te nemen en in het sociale domein in het algemeen (en binnen de jeugdhulp in het bijzonder) nadere regels te stellen voor het informeren van de betrokkenen over rechten en plichten op privacy-gebied.

Vaststellen of niet

Maar ook met de motie bleef de SP alleen staan. Saloua Chaara van coalitiepartij D66 had alle waardering voor de verordening van B&W en vond dat aan de eisen van de privacywetgeving is voldaan.  Ook reageerde zij op het amendement door te zeggen dat men als raad nu eenmaal niet iets voorlopig vast kan stellen. “Of je stelt iets vast óf je stelt niets iets vast”, zei ze. Chaara zag net zo min als raadslid Zwart van de VVD en wethouder Berkhout (D66, Jeugd) een probleem in het stuk. Volgens hem is privacy geen onderdeel van de verordening die men nu als raad moest vaststellen, omdat landelijke wetgeving daarover al gaat.

Arts

Dat, zoals Casadei zei, soms door ambtenaren een huisarts wordt gebeld, voel bij Sandra

Sandra van Engelen

van Engelen van het CDA wel verkeerd. “Dat mag absoluut niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen”, zei ze. Maar Berkhout hield vol dat soms, als een arts wordt gebeld, het niet om medische informatie gaat, wat Casadei deed vragen waarover men dan anders met een arts zou bellen. “Waarover praten zij dan als er geen medische gegevens worden uitgewisseld?” zei ze. Berkhout dacht wel dat Van Engelen gelijk had, maar bleef in het vage over waarom dan wel een arts te hulp wordt geroepen.

Casussen

Naar aanleiding van de Zembla uitzending over een casus in Amstelveen vond Casadei dat in veel gevallen in het sociale domein het in Amstelveen misgaat. “Casussen ook, waarbij de privacy van cliënten is geschonden. Zonder overleg met betrokkenen en zonder ze hierover te informeren wordt informatie gedeeld met andere afdelingen of zelfs met externen”, zei ze. Ook met de Verordening Jeugdzorg wordt door haar het ergste gevreesd. “Als het aan de SP had gelegen hadden we het liefst via een ordevoorstel de besluitvorming uitgesteld tot begin volgend jaar. Maar met name de collegepartijen vinden het onnodig en willen nú besluiten de verordening goed te keuren.”

Raadslid Stieneke Kruijer vroeg nog waarom enig uitstel niet kon, maar de coalitiepartijen vonden dat de verordening haast had.

2 REACTIES

  1. Maar weet mevr. Casadei dan niet dat de regels over privacy in Amstelveen enkel worden gebruikt om het bewust falen van het bestuur af te dekken, zoals in dat programma van Zembla, waarin Berkhout weigerde in te gaan op vragen van de programmamakers. En dit is Jammergenoeg niet het enige voorbeeld van een dergelijk falen. Als de SP met veel tamtam dit naar boven haalt, wordt het vaak direct recht gebreid, maar structureel aan het beleid iets veranderen doet men niet en met andere gevallen waar de slachtoffers vaak gewoon te bang zijn, gaat men op de oude voet verder. En de rest van de gemeenteraad kijkt de andere kant op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.